UPG Nieuws

Steunpakket cultuur- en erfgoedsector provincie Utrecht

Vorige maand presenteerden Gedeputeerde Staten de contouren voor een steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector in de provincie Utrecht. Het voorgestelde steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro. Hoewel veel zaken nog worden uitgewerkt, is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het verlenen van steun. Daarnaast wordt een onderzoek gestart om te kijken op welke manier het geld uit het steunpakket het beste verdeeld kan worden en er wordt een digitaal loket voorbereid waar men terecht kan met vragen.

Vormen van steun

  • Bij een dreigend faillissement: een lening, garantie of subsidie;
  • Voor het aanpassen aan de anderhalve meter samenleving: inzet van deskundigen;
  • Wegvallen van vrijwilligers: financiële ondersteuning;
  • Kennisdeling en onderzoek

Nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma

Provinciale Staten hebben vorige maand ook het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor Jong & Altijd’ vastgesteld. Inhoudelijk wil de provincie met dit programma vooral bijdragen aan de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat bewoners en bezoekers hiervan kunnen leren en genieten.