UPG Nieuws

Succesvolle cursus Duurzaam Bodembeheer voor grondgebruikers

 Na een succesvolle cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters, zijn we in oktober met een volle groep gestart met de cursus voor grondgebruikers. Tijdens de cursus, die bestond uit twee theorielessen en een excursie, kregen de deelnemers een ander benadering van bodem en bemesting zien dan wat vaak op school geleerd is.  

René Jochems, die ook de cursus voor verpachters geleid heeft, begon de eerste theorieles relatief rustig met informatie over wat een bodem gezond maakt. Onderwerpen als ziekten en plagen, structuur en bemesting kwamen onder andere naar voren. De tweede theorieles ging voornamelijk in op hoe in de praktijk te zorgen voor een gezonde bodem, zoals hoe de grond te bewerken.  

Als afsluiting van de cursus zijn we gaan kijken bij melkveehouder Wilco in Tienhoven. Wilco heeft de cursus Duurzaam Bodembeheer eerder gevolgd en als gangbare boer naast een terrein van Natuurmonumenten staat hij voor verschillende uitdagingen. Samen met de organisatie Wij.land kijkt hij naar maatregelen om natuur meer bij de landbouw te betrekken. In het café tegenover het bedrijf van Wilco zijn we de excursie gestart. Hier hebben we de documentaire Bodemboeren gekeken en heeft Danielle de Nie meer verteld over Wij.land en hun projecten. Daarna zijn we naar het bedrijf van Wilco gelopen om te kijken naar de maatregelen die Wilco genomen heeft om zijn bodem te verbeteren. Jammer genoeg was de grond te nat om het land op te gaan, maar in de stal praat toch makkelijker dan ergens binnen. Een van de maatregelen die Wilco genomen heeft, is het maken van bokashi.

We willen alle verpachters die hun pachter naar deze cursus gestuurd hebben ontzettend bedanken. Ondanks dat de deelnemers veel informatie opgedaan hebben, willen wij u aanraden ook in gesprek te gaan met uw pachter om samen te kijken naar mogelijkheden voor een beter gebruik van de bodem.