UPG Nieuws

Update Regionale Energie Strategieën (RES)

In het Klimaatakkoord staat dat we in Nederland met elkaar de CO2-uitstoot sterk moeten verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95 procent. Om dit voor elkaar te krijgen werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen aan maatregelen. Dit gebeurt in 30 energieregio’s. Ook in de drie Utrechtse regio’s is de afgelopen tijd gewerkt aan de concept Regionale Energiestrategie. Het UPG houdt de ontwikkelingen in de gaten en deelt hierbij wat informatie over het proces en hoe u zelf betrokken kunt zijn.

In de provincie Utrecht zijn drie energieregio’s: regio U16regio Foodvalley en de regio Amersfoort. In de concept-RES’en onderzochten ze waar plek is om duurzame energie op land, met zonnepanelen of windmolens, op te wekken. Daarnaast is onderzocht of het energienetwerk al die energie aankan en hoe deze moet worden opgeslagen. Ook hebben de regio’s bekeken welke warmtebronnen bruikbaar kunnen zijn, zodat wijken van het aardgas af kunnen gaan.

Van concept-RES naar RES 1.0

Gemeenteraden en Provinciale Staten nemen voor 1 oktober een besluit over de concept-RES’en. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt een onafhankelijke analyse van de RES‘en en rekent alle plannen door. Ondertussen werken de regio’s samen verder aan de RES 1.0. Daarin worden de algemene zoekgebieden naar concrete locaties voor opwek van duurzame energie vertaald. Alle gemeenten gaan daarover met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek. Mocht u meer willen weten of nog niets van uw gemeente gehoord hebben laat het ons dan vooral weten dan brengen we u met de juiste mensen in contact.