UPG Nieuws

Verkiezingspamflet UPG

Vereniging het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) vertegenwoordigt de particuliere grondeigenaren in de Provincie Utrecht. Hun landgoederen en agrarische bedrijven leveren van oudsher een onmisbare bijdrage aan een groen en mooi Utrechts buitengebied met veel cultuurhistorische hoogtepunten. Er wordt veel van hen gevraagd: het beschermen van natuur, biodiversiteit, cultureel erfgoed en een fraai landschap, het produceren van duurzaam voedsel, het geven van ruimte aan water en toegankelijkheid voor recreanten. Grondeigenaren zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en willen niets liever dan het buitengebied in goede staat doorgeven aan de volgende generatie. Maar dat kan alleen als het beheer ook economisch duurzaam is. Daarom zijn twee dingen van groot belang: er moet beleids- en ondernemingsruimte zijn om de uitdagingen van de toekomst tegemoet te kunnen treden. Daarnaast moeten de eigenaren een adequate vergoeding ontvangen voor de maatschappelijke diensten die zij leveren.

Op 20 maart 2019 zullen er weer provinciale statenverkiezingen plaatsvinden. Lees hier het verkiezingspamflet van het UPG!