UPG Nieuws

Vooraankondiging netwerkbijeenkomst Handhaving & Toezicht

Op woensdagavond 15 februari organiseert de UPG samen met de provincie Utrecht een netwerkbijeenkomst voor de leden over handhaving & toezicht in het buitengebied. De bijeenkomst staat in het teken van het Convenant ‘Optreden op elkaars grondgebied’.

In de eerste fase van het traject zijn de werkgevers die een BOA in dienst hebben benaderd om het Convenant te tekenen. Dit gebeurde op 20 oktober 2016, zie hiervoor dit nieuwsbericht. Het is nu tijd voor de volgende fase!   

Naast het convenant willen we tijdens de bijeenkomst ook ruimte reserveren om een aantal andere onderwerpen met elkaar te bespreken:

 • Handboek Uniform optreden.
  Op dit moment wordt een update van het handboek 'uniform optreden' uitgevoerd. Eerder is een verzoek om eventuele aanpassingen door te geven onder de leden uitgezet. Uiteindelijk dient het handboek ter ondersteuning bij het convenant en het toezicht in het buitengebied.
 • Mogelijk inhuren BOA-capaciteit via de RUD of het Recreatieschap door eigenaren.
  Is hier vraag naar en hoe zouden afspraken daarover er uit moeten zien?
 • Extra BOA-capaciteit uit coalitieakkoord.
  Inmiddels zijn twee extra BOA’s aangetrokken, aansturen via groen platform?
 • Verdwijnen van BOA-capaciteit door ontmanteling van Recreatieschap.
  Wat zijn de consequenties en hoe wordt dat straks ondervangen?

 Reserveert u de datum in de agenda, nadere informatie volgt.