UPG Nieuws

Wildcamera’s beschikbaar

Voor predatieonderzoek door Weidevogelcollectief Eemland heeft de FBE Utrecht 19 camera’s aangeschaft. Vanwege het beëindigen van het broedseizoen zijn deze camera’s weer beschikbaar voor andere projecten.

Mocht u gebruik willen maken van (een aantal) wildcamera’s dan kunt u contact opnemen met Anne Vader, via a.vader@fbeutrecht.nl. Als tegenprestatie ontvangt de FBE graag een onderzoeksrapportje met daarin de bevindingen van uw onderzoek of praktijkproef in een publicabel format t.b.v. de website.