Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling.
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld.

FPG Nieuws

Haas en Konijn: Perk eigendomsrecht niet in!

Op donderdag 11 februari werd het allerlaatste Kamerdebat van de commissie Landbouw over weidevogels door de Partij voor de Dieren en de SP misbruikt om de wildlijst in te perken

()

Lees meer...

Verkiezingen 2021 - VVD: “We denken niet in krimp en gedwongen snijden in sectoren”

In de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart publiceert FPG individuele interviews met 5 Kamerleden en Minister Schouten. Het derde interview is met VVD Kamerlid Aukje de Vries.

()

Lees meer...

Kabinet ontwijkt veenweide advies Rli

Het kabinet heeft overwegend ontwijkend gereageerd op het Rli-rapport. Volgens het kabinet zijn de huidige streefdoelen voor bodemdaling voldoende.

()

Lees meer...

Terugblik ledenbijeenkomst: hoe kunnen we klimaatmaatregelen in bos en natuur financieren?

Tijdens een digitale FPG-bijeenkomst op 12 februari bespraken we met onze leden de mogelijkheden om  klimaatmaatregelen in bos en natuur te financieren.

()

Lees meer...

EU-voorstel 'Striktere natuurbescherming' maakt jacht en bosbeheer onmogelijk

FPG luidt samen met haar Europese koepelorganisatie ELO de noodklok over invulling van de EU biodiversiteitsstrategie. Die werd in juli 2020 gepresenteerd en nu achter de schermen uitgewerkt.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

FPG Ledenvoordeel

FPG Ledenvoordeel

De FPG heeft haar ledenvoordeelprogramma, waarmee leden korting kunnen krijgen op uiteenlopende producten en diensten, in een nieuw jasje gestoken.

Kijk op www.fpgledenvoordeel.nl

FPG Agenda

Informatiebijeenkomst financiering woonhuismonumenten

11 maart 2021, 13:00–14:15 | Online

FPG organiseert, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de (FPMe) en het Restauratiefonds een digitale informatiebijeenkomst over financieringsmogelijkheden voor woonhuismonumenten. Hierbij valt te denken aan de nieuwe woonhuissubsidie en andere financieringsmogelijkheden.

Lees meer...

Webinar: Tot de bodem!

19 maart 2021, 10:00–12:00 | Online

FPG organiseert dit voorjaar een webinar over bodembeheer, en specifiek het gebruik van de Open Bodem Index. Daarbij komen naast de Open Bodem Index, optimale bodembeheerpraktijken en kansen in de markt aan bod.

Lees meer...

Forum for the Future of Agriculture

23 maart 2021 | Online

FFA2021 Annual Conference - Food System Renewal (link)

Ledenbijeenkomst Stikstofbeleid

8 april 2021, 15:00–17:00 | Online

In december 2020 nam de Tweede Kamer de stikstofwet aan. FPG organiseert hierover een ledenbijeenkomst.

Lees meer...

Landgoeddag

16 april 2021

De FPG Landgoeddag zal in het voorjaar van 2021 online plaatsvinden. Het thema is Recreatie en Toerisme – de Lusten en de Lasten. Binnenkort meer!

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

De Landeigenaar

De Landeigenaar, hét vakblad voor beheer van het buitengebied, verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

Meer over De Landeigenaar