Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling.
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld.

FPG Nieuws

Aanpassing overgangsrecht Natuurschoonwet 1928.

Zoals verwacht omvat het Belastingplan 2021 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd ook een aanpassing van het overgangsrecht bij de Natuurschoonwet. Dit hangt samen met het nieuwe NSW Rangschikkingsbesluit dat juist vorige week is gepubliceerd.

()

Lees meer...

Prinsjesdag: slecht nieuws vermogensrendementsheffing, geen verrassingen LNV

De op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen zorgen niet voor broodnodige verbetering van de zeer negatieve effecten van de vermogensrendementsheffing voor verpachters en landgoedeigenaren in box 3. In de LNV-begroting is de impact van de stikstofmaatregelen duidelijk zichtbaar maar zijn er verder geen verrassingen te ontwaren.

()

Lees meer...

NSW Rangschikkingsbesluit gepubliceerd

Het rangschikkingsbesluit NSW, één van de sluitstukken van de NSW-evaluatie die in 2013 startte, is afgelopen vrijdag 11 september 2020 gepubliceerd (hier). Hiermee is een einde gekomen aan een grondige evaluatie van de Natuurschoonwet. De FPG is blij met de brede waardering voor landgoederen die bij deze evaluatie naar voren kwam.

()

Lees meer...

NOVI neemt gronddruk serieus

Op 11 september is de definitieve “ ontwerp nationale omgevingsvisie” - de NOVI- gepresenteerd. In deze laatste versie ligt de nadruk nog meer op de toenemende ruimtedruk in Nederland. Het Rijk is voornemens om daarop meer regie te nemen. Op onderdelen sluit de NOVI aan bij hetgeen FPG bepleit.

()

Lees meer...

IJzersterk advies van het College van Rijksadviseurs over bossenstrategie

Het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa) over de bossenstrategie is een must-read. FPG is zeer ingenomen met het genuanceerde en uitgebreide advies en dat het college de vinger op zere plekken durft te leggen. 

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

FPG Ledenvoordeel

FPG Ledenvoordeel

De FPG heeft haar ledenvoordeelprogramma, waarmee leden korting kunnen krijgen op uiteenlopende producten en diensten, in een nieuw jasje gestoken.

Kijk op www.fpgledenvoordeel.nl

FPG Agenda

Algemene Ledenvergadering FPG

28 november 2020

Het programma voor de dag, waarin naast de ALV een actueel thema wordt belicht, volgt binnenkort. 

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

De Landeigenaar

De Landeigenaar, hét vakblad voor beheer van het buitengebied, verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

Meer over De Landeigenaar