Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling.
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld.

FPG Nieuws

LNV: Nieuwe pachtnormen op 1 juli 2018 van kracht

Minister Schouten heeft op 23 mei de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2018 van kracht worden. De pacht veranderpercentages en de nieuwe pachtnormen worden jaarlijks vastgesteld.

 

()

Lees meer...

Bodemstrategie Kabinet: impuls voor duurzaam bodembeheer

“Goede landbouwbodems vormen de basis voor vele maatschappelijke opgaven”. 
Dat mooie uitgangspunt vormt de basis van de vandaag gepresenteerde bodemstrategie van het kabinet. FPG is het hartgrondig eens met dat uitgangspunt.

()

Lees meer...

Kamercommissie OCW krijgt onderzoeksrapport historisch erfgoed aangeboden

De maatschappelijke baten van historische buitenplaatsen overtreffen ruimschoots de kosten van de instandhouding ervan. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van dr. Elisabeth Ruijgrok van Witteveen + Bos Raadgevende ingenieurs.  Maatschappelijk gezien loont investeren in de instandhoudingskosten van buitenplaatsen.

()

Lees meer...

Handhaving & toezicht in warme belangstelling media

De aandacht voor de groene BOA’s en de problematiek rond handhaving in het buitengebied heeft inmiddels de warme belangstelling van de media. Ook steeds meer politici beginnen zich te roeren op dit onderwerp.

()

Lees meer...

Europese Commissie: meer voor minder bij GLB

De kogel is door de kerk, maatschappelijke diensten vormen de kern van het nieuwe GLB, daarvoor is echter minder geld beschikbaar. Ook moet er volgens de Commissie "meer evenwicht komen in de directe betalingen." De Commissie stelt daarbij in haar begroting voor om gebruik te maken van capping op het individuele bedrijf of degressieve betalingen die afhangen van de bedrijfsgrootte. Niveaus van hectarepremies tussen lidstaten en tussen bedrijven met verschillende omvang worden hiermee langzaam gestroomlijnd. FPG staat hier kritisch tegenover. De komende dagen worden mogelijk meer details bekend over de begrotingsvoorstellen en de financiële gevolgen. Eind mei 2018 komt de Commissie met indicatoren om GLB doelstellingen te meten, FPG is hier actief bij betrokken.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

FPG Ledenvoordeel

FPG Ledenvoordeel

De FPG heeft haar ledenvoordeelprogramma, waarmee leden korting kunnen krijgen op uiteenlopende producten en diensten, in een nieuw jasje gestoken.

Kijk op www.fpgledenvoordeel.nl

De Landeigenaar

De Landeigenaar, hét vakblad voor beheer van het buitengebied, verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

Meer over De Landeigenaar