Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling.
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld.

FPG Nieuws

Bezwaar tegen nieuw systeem waterschapsbelastingen

Op 14 december 2018 gaat de ALV van de Unie van Waterschappen (UvW) wederom praten over de waterschapsbelasting.

()

Lees meer...

ALV FPG: Klimaatopgave leidt tot grote druk op groene ruimte

Het beperken van de CO2 emissie zal leiden tot een grote druk op de groene ruimte en daar is nog geen oplossing voor. Pieter van Geel sprak tijdens de Algemene Ledenvergadering op 1 december jongstleden over de klimaattafel waar hij voorzitter van is: Landbouw en landgebruik.

()

Lees meer...

FPG-modelovereenkomst voor hoogspanningsverbindingen nu beschikbaar

De FPG heeft een modelovereenkomst voor een zakelijk recht op hoogspanningsverbindingen opgesteld.

()

Lees meer...

Klimaatbijeenkomsten bos en natuur: goede introductie

Op 1 en 8 november organiseerden de VBNE, De Bosgroepen en de FPG bijeenkomsten over maatregelen voor extra CO2-vastlegging in het Nederlandse bos- en natuurbeheer. Deze bijeenkomsten waren een goede introductie op de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord en de extra maatregelen die bos- en natuurbeheerders kunnen nemen. Hier vindt u het verslag.

()

Lees meer...

Huidige reguliere pacht failliet

Teveel dwingend recht en te weinig rendement leidden tot het failliet van de huidige reguliere pacht.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

FPG Ledenvoordeel

FPG Ledenvoordeel

De FPG heeft haar ledenvoordeelprogramma, waarmee leden korting kunnen krijgen op uiteenlopende producten en diensten, in een nieuw jasje gestoken.

Kijk op www.fpgledenvoordeel.nl

De Landeigenaar

De Landeigenaar, hét vakblad voor beheer van het buitengebied, verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

Meer over De Landeigenaar