Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling.
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld.

FPG Nieuws

Veel aandacht voor positie boer bij Begrotingsbehandeling LNV

Bij de begrotingsbehandeling van LNV in de 2e Kamer stond stikstof weer centraal. Het ging echter ook over de positie van de boer, op de markt en in zijn omgeving. Er wordt daarbij veel gevraagd van het buitengebied. Particuliere eigenaren willen en kunnen daarbij van grote betekenis zijn.

()

Lees meer...

Nationale Omgevingsvisie: neem gronddruk serieus

Tijdens de ALV van FPG op 30 november staat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van het Kabinet centraal, de strategische langetermijnvisie voor de leefomgeving. FPG heeft hiervoor Erik Jan van Kempen, directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse zaken gestrikt. Bart Krol, bestuursvoorzitter NRP, gaat daarna in op de betekenis van NOVI op regionaal niveau. De Nationale Omgevingsvisie ligt momenteel voor ter inspraak. Het kabinet zal de steun van Particuliere grondeigenaren hard nodig hebben voor het realiseren van alle voornemens.

()

Lees meer...

Klimaatmanifest Particuliere Landgoederen gelanceerd

Op 3 oktober is het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en particuliere bossen gelanceerd in Vilsteren. Op initiatief van FPG en Soil4U geven Particuliere Landgoederen daarmee aan wat zij willen en kunnen bijdragen aan de huidige klimaatopgaven. U kunt nog meedoen!

()

Lees meer...

Duurzaam bodembeheer is aan de beurt

‘Bodem is de basis’, zelfs op de koffiekopjes prijkte deze tekst tijdens de eerste door minister Schouten georganiseerde Nationale Bodemtop op 11 september 2019. De zaal bulkte van de ambitie.

()

Lees meer...

Particuliere grondeigenaren hard nodig bij aanbevelingen stikstofrapport

De set van aanbevelingen voor de korte termijn van het Adviescollege Stikstofproblematiek respecteert de natuur, maar lost niet op de vergunningverlening nog steeds stil ligt.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

FPG Ledenvoordeel

FPG Ledenvoordeel

De FPG heeft haar ledenvoordeelprogramma, waarmee leden korting kunnen krijgen op uiteenlopende producten en diensten, in een nieuw jasje gestoken.

Kijk op www.fpgledenvoordeel.nl

FPG Agenda

Algemene Ledenvergadering FPG

30 november 2019 | Landgoed Baest, Noord-Brabant

De ALV is op 30 november op Landgoed Baest en staat in het teken van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) centraal. 

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

De Landeigenaar

De Landeigenaar, hét vakblad voor beheer van het buitengebied, verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

Meer over De Landeigenaar