Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling.

FPG Nieuws

Minister Van Engelshoven presenteert cultuur- en erfgoedbeleid

Vandaag presenteerde Ingrid van Engelshoven (minister OCW) een eerste uitwerking van haar cultuur- en erfgoedbeleid. De brief is, net als het regeerakkoord, vol lof over de betekenis van (groen) erfgoed voor Nederland. Ook is voorzien in extra budget en dat is goed nieuws. Het kabinet overweegt echter nog steeds de huidige monumentenaftrek te vervangen door een subsidieregeling. FPG is daarvan geen voorstander. 

()

Lees meer...

Thema 16 Dossier Verdienmodellen: 'Tips voor overheden'

Wat kunnen overheden doen zonder subsidies? De voorbeelden in dit thema laten zien hoe programma’s zonder of met heel weinig subsidie veel in beweging brengen. Aangevuld met projecten die de subsidiebehoefte verlagen. Het gaat om 49 tips van burgers en betrokkenen. 

()

Lees meer...

Uitkomst AO Natuur: handhaving en toezicht blijft op agenda

Minister Schouten van LNV is ”binnen haar mogelijkheden” bereid mee te werken aan een plan over handhaving en toezicht in natuur. Dat bleek gisteren tijdens het Algemeen Overleg Natuur. Daarbij gaf ze echter wel aan dat de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de minister van Justitie & Veiligheid ligt. Deze uitkomst van het debat levert de FPG een dubbel gevoel op: positiviteit over de welwillende houding van de minister, maar bezorgdheid over het continue gebrek aan voortgang.

()

Lees meer...

UPG tekent samenwerkingsovereenkomst Kleine Landschapselementen

Kleine landschapselementen zoals poelen, knotwilgen en lanen maken het landschap aantrekkelijk en afwisselend. Ze kunnen natuurgebieden verbinden en vormen belangrijke leefgebieden voor planten en dieren. In de provincie Utrecht hebben verschillende partijen, waaronder het UPG, nu het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om het behoud van bestaande elementen en de aanleg van nieuwe elementen te stimuleren. Het platform start met een proefgebied in de gemeenten De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht.

Op 7 maart 2018 ondertekenden de gemeenten Soest, Leusden, Stichtse Vecht, agrarisch collectief Utrecht Oost en agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondgebied, Landschap Erfgoed Utrecht en provincie Utrecht de samenwerkingsovereenkomst kleine landschapselementen; zij werken samen ter bevordering van een ecologisch waardevol, aantrekkelijk en afwisselend landschap.

()

Lees meer...

Terecht uitstel advies waterschapsheffingen

De FPG is blij dat de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen haar definitieve advies over de waterschapsheffingen uitstelt. Het concepteindrapport van de Commissie van eind december 2017 kreeg terecht veel weerstand, vanuit zowel de natuur- als de landbouwsector. Daar wil de CAB nu eerst mee aan de slag. 

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

FPG Ledenvoordeel

FPG Ledenvoordeel

De FPG heeft haar ledenvoordeelprogramma, waarmee leden korting kunnen krijgen op uiteenlopende producten en diensten, in een nieuw jasje gestoken.

Kijk op www.fpgledenvoordeel.nl

FPG Agenda

Forum for the Future of Agriculture

27 maart 2018 | Square Meeting Centre, Brussel

Dit jaar heeft het jaarlijkse ELO-congres als thema “Healthy farming, healthy food, healthy future”. Onder de sprekers: Frans Timmermans, Louise Fresco, Inger Andersen en Phil Hogan. Meer informatie en aanmelden kan via de website.

Ledenbijeenkomst Pacht

29 maart 2018, 19:00 | Hotel Restaurant Schimmel in Woudenberg

Spelderholt, box 3 en duurzaam bodembeheer: er spelen allerlei nieuwe ontwikkelingen rond pacht. Op 29 maart informeren wij onze leden-verpachters graag hierover. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Lees meer...

Landgoeddag op Kasteel Huis Bergh

14 april 2018 | Huis Bergh, 's-Heerenberg

Halfjaarlijkse dag voor landgoedeigenaren, met een inhoudelijk programma in de ochtend, een lunch, en een rondleiding over Huis Bergh in de middag. 's Ochtends is ditmaal Berno Strootman (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) te gast om te praten over ontwikkelingen in het Nederlandse landschap, de rol van particuliere landgoederen daarin en de 'Prijsvraag Brood en Spelen'. Meer informatie vindt u in de uitnodiging (PDF). 

Algemene Ledenvergadering

12 mei 2018 | Locatie volgt

Vooraankondiging. Locatie en programma volgen zo spoedig mogelijk.

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

De Landeigenaar

De Landeigenaar, hét vakblad voor beheer van het buitengebied, verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

Meer over De Landeigenaar