Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling.
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld.

FPG Nieuws

Historische online ALV van FPG – 28 november

Op 28 november 2020 vond een historische algemene ledenvergadering plaats. Het was namelijk de eerste keer in de geschiedenis van FPG dat deze bijeenkomst online plaats vond.

()

Lees meer...

Subsidieregeling 'versneld natuurherstel' gepubliceerd

Op 30 november is de subsidieregeling voor versneld natuurherstel gepubliceerd. Hiermee wordt een eerste bedrag van €125 begin 2021 opengesteld voor korte termijn natuurherstel.

()

Lees meer...

Ontwikkelingen pachtbeleid Schouten

Minister Schouten wil graag voor het einde van het jaar de kamer informeren over hervorming van het pachtbeleid. FPG is daarbij ook geconsulteerd en heeft gesprekken gevoerd op basis van onze uitgangspunten.

()

Lees meer...

Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) van start gegaan.

De evaluatie van de SIM is in volle gang. Daarbij wordt onder andere gekeken naar structurele oplossingen voor de  blijvende overvraag op de SIM-regeling. De Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) is daarbij namens FPG en VPHB nauw betrokken.

()

Lees meer...

Regeling Natuurherstel en Programma Natuur komen tot leven  

Nog voor het einde van het jaar worden de regeling natuurherstel 2020-2021 en het uitvoeringsprogramma voor Programma Natuur gepresenteerd. Hiermee komt er na meer dan een jaar bijna aaneengesloten overleg concreet beweging in het stikstofdossier. FPG heeft zich het afgelopen jaar zeer actief geroerd in de gesprekken hierover.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

FPG Ledenvoordeel

FPG Ledenvoordeel

De FPG heeft haar ledenvoordeelprogramma, waarmee leden korting kunnen krijgen op uiteenlopende producten en diensten, in een nieuw jasje gestoken.

Kijk op www.fpgledenvoordeel.nl

De Landeigenaar

De Landeigenaar, hét vakblad voor beheer van het buitengebied, verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

Meer over De Landeigenaar