Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling.
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daarvoor een privacy policy opgesteld.

FPG Nieuws

Plan voor versneld vernatten: verzuipen in veenweide?

Op 24 juni, precies 4 jaar na het winnen van haar Klimaatzaak bij de rechtbank, presenteert Stichting Urgenda een pakket van 40 klimaatmaatregelen aan het kabinet.

()

Lees meer...

Debat Nationale Omgevingsvisie: ruimtelijke concurrentie groot

In mei vonden verschillende Kamerdebatten plaats over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die momenteel in ontwikkeling is. Eerder deelde Ollongren de regeringskaders daarvoor met de Kamer. De ontwerp-NOVI wordt deze zomer verwacht.

()

Lees meer...

Opinie: 'Uitspraak Pachthof is logisch'

Afgelopen zaterdag plaatste Nieuwe Oogst een opiniebijdrage van FPG over het eigendom van fosfaatrechten en de uitspraak daarover van het Pachthof. We besloten tot die opiniebijdrage vanwege verbazende artikelen daarover in Nieuwe Oogst.

()

Lees meer...

Areaal pacht neemt af

Naast het afnemend areaal landbouwgrond, neemt ook het aandeel pacht ervan af. Dit blijkt uit nadere analyse van de onlangs gepubliceerde CBS-cijfers over grondgebruik. Niet alleen absoluut, ook relatief daalt het pachtareaal. In 2018 liep het verpachte areaal terug met bijna 8500 hectare. Relatief ging het van 28,69% naar 28,56% van het totale areaal landbouwgrond. Deze teruggang in het pachtareaal zou de Nederlandse overheid zorgen moeten baren.

()

Lees meer...

FPG pleit voor vrijstelling dividendbelasting NSW-vennootschappen

De dividendbelasting leidt tot onnodige administratieve rompslomp voor particuliere landgoedeigenaren. Fiscaal transparante NSW-vennootschappen dragen dividendbelasting af. Vervolgens  moeten de aandeelhouders van deze vennootschappen die bij hun belastingaangifte weer terugvragen. De FPG pleit voor een dividendvrijstelling. 

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

FPG Ledenvoordeel

FPG Ledenvoordeel

De FPG heeft haar ledenvoordeelprogramma, waarmee leden korting kunnen krijgen op uiteenlopende producten en diensten, in een nieuw jasje gestoken.

Kijk op www.fpgledenvoordeel.nl

FPG Agenda

Ledenbijeenkomst Verzuipen in veenweide?

4 juli 2019, 17:30–21:00 | Veenweiden Infomatiecentrum, Zegveld

Is de grondbezitter in de knel? Veel ontwikkelingen en daarmee samenhangende vragen komen samen in veenweidegebieden. Tijdens de ledenbijeenkomst 'Verzuipen in veenweide?' geven deskundigen een toelichting.

Lees meer...

Family Owned Heritage Houses

24 september 2019 | Brussel, België

Onze Europese organisatie ELO organiseert op 24 september haar conferentie over 'Family Owned Heritage Houses' in Brussel. Centraal staan de uitkomsten van de breed uitgezette enquête en de beleidsaanbevelingen daarbij. Klik op deze link en lees verder.

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

De Landeigenaar

De Landeigenaar, hét vakblad voor beheer van het buitengebied, verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

Meer over De Landeigenaar