Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt hun krachten en staat voor belangenbehartiging, een sterk netwerk en kennisdeling.
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

FPG Nieuws

Enquête landgoederen: juiste link

Doe mee aan het onderzoek naar landgoederen en vul de enquête in.

()

Lees meer...

Vooraankondiging Leergang Opvolging: ‘Landgoed als familiebezit’

Het in stand houden van een (familie)landgoed en het overdragen naar de volgende generatie is een enorme eer. Tegelijkertijd is het een flinke uitdaging. Niet alleen de bedrijfskundige kant of het beheren in het algemeen, maar zeker ook in het kader van emoties en familiedynamiek. De FPG organiseert daarom in het najaar van 2021 weer een leergang om de volgende generatie stevig voor te bereiden op een opvolging als landgoedeigenaar.

()

Lees meer...

Aanvraag GLB-pilot verdienmodel Agroforestry

Onlangs hebben we als FPG, samen met het Louis Bolkinstituut, Agrobosbouw NL en Van Hall Larenstein een voorstel ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een pilot vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De pilot is om met agroforestry een verdienmodel te creëren voor boer en landeigenaar en tegelijkertijd meer natuur en biodiversiteit te realiseren.

()

Lees meer...

FPG presenteert nieuwe pachtvisie “De Kracht van Pacht”

FPG presenteert nieuwe pachtvisie “De Kracht van Pacht”. Pacht is van essentieel belang voor de grondgebonden landbouw en verduurzaming van het buitengebied. De FPG inzet is om tot een eenvoudig, marktgericht, groen en betaalbaar pachtsysteem te komen.

()

Lees meer...

Special De Landeigenaar: nieuwe Natuurschoonwet

De vernieuwde Natuurschoonwet is de aanleiding voor een extra nummer van De Landeigenaar, met reportages, korte interviews en met alle veranderingen op een rij. De special verschijnt half mei.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

FPG Agenda

Online bijeenkomst Bosbranden

26 mei 2021, 11:00–12:15 | Online

FPG organiseert samen met VBNE en de Brandweer de informatiebijeenkomst 'Bosbranden en Natuurbrandbeheersing' voor bos- en natuurterreineigenaren. 

Lees meer...

Themabijeenkomst 'Bezoekersmanagement'

28 mei 2021, 10:00–11:30 | online

FPG organiseert een workshop Bezoekersmanagement in samenwerking met NBTC. Deze praktische workshop volgt op de online Landgoeddag met thema Toerisme en Recreatie. Inspiratie, tips en uitwisseling staan centraal.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering FPG

5 juni 2021, 10:00

Tijdens de voorjaars-ALV staat het thema: klimaatoplossingen en marktkansen voor grondeigenaren 

Lees meer...

Informatiebijeenkomst Omgevingswet

10 juni 2021, 19:15–21:00 | Online

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving, van 26 terug naar 1 wet. U hoort meer over de belangrijkste wijzigingen en wat dit betekent voor grondeigenaren.

Lees meer...

Landgoeddag

18 september 2021, 10:00–15:30 | Landgoed Beekzicht

Op 18 september organiseert FPG weer een Landgoeddag op locatie. We zijn te gast op landgoed Beekzicht. Het programma publiceren we binnenkort. 

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

De Landeigenaar

De Landeigenaar, hét vakblad voor beheer van het buitengebied, verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave vindt u bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals interessant verenigingsnieuws.

Meer over De Landeigenaar

FPG Ledenvoordeel

FPG Ledenvoordeel

De FPG heeft haar ledenvoordeelprogramma, waarmee leden korting kunnen krijgen op uiteenlopende producten en diensten, in een nieuw jasje gestoken.

Kijk op www.fpgledenvoordeel.nl