Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Gronings Particulier Grondbezit (GrPG)

Groninger land is veelal boerenland,
maar ook voor de belegger buitengewoon interessant...

Groningen, een provincie waar nog rust en ruimte is. Waar de landbouw nog toekomst heeft en door de Provincie zelf wordt gesteund. Een verscheidenheid aan landschappen, veelal in stand gehouden door agrariërs. 'Ain wonderlaand rondom ain wonderstad.' Dat is het werkterrein van het Gronings Particulier Grondbezit (GrPG). Het zet zich in voor alle particuliere grondeigenaren in de provincie die lid zijn van het GrPG. Het GrPG biedt belangenbehartiging en vertegenwoordiging, maar zeker ook informatievoorziening.

Meer over GrPG...

GrPG Nieuws

Marktconsultatie Buffer Zuid Bargerveen [Let op: beperkte reactieperiode]

Het DPG – GrPG wil u op de hoogte stellen van de marktconsultatie voor de Buffer Zuid Bargerveen bij Nieuw - Schoonebeek. Voor de buffer zijn naast de realisatie van natuurdoelen ook kansen voor economische ontwikkelingen. De Bestuurscommissie Bargerveen - Schoonebeek nodigt partijen uit om mee te denken welke rol zij kunnen spelen in de ontwikkeling van Buffer Zuid. 

De Bestuurscommissie heeft een tweeledig doel met de marktconsultatie:

- Partijen kunnen kennisnemen van de ontwikkeling en de verschillende initiatieven in het plangebied.
- De commissie krijgt inzicht in het marktpotentieel met het oogmerk om op succesvolle wijze de projectdoelstellingen te realiseren en kansen te maximaal te benutten.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de marktconsultatie Buffer Zuid Bargerveen, kunt u hier meer informatie vinden.
Wilt u deelnemen aan de marktconsultatie dan dient u de vragenlijst in te vullen en te retourneren voor 9 juni 2020 via de hierboven genoemde website.

()

Grondig Noord Nederland

Vanaf 2013 brengen de Provinciale Verenigingen in Groningen, Friesland en Drenthe de nieuwsbrief Grondig gezamenlijk uit.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

GrPG en FPG Kalender

NSW-voorlichtingsbijeenkomst START EERDER

27 januari 2021, 16:00–17:45 | Online

De FPG online NSW-voorlichtingsbijeenkomst start EERDER namelijk om 16.00 uur. In de webinar worden de wijzigingen Natuurschoonwet 1928 (NSW) die per 1 januari 2021 in werking treden uitgebreid toegelicht.

Lees meer...

Informatiebijeenkomst subsidieregeling versneld natuurherstel

4 februari 2021, 15:30–17:00 | Online

De regeling is van 1 februari tot 12 maart aan te vragen voor eigenaren met areaal in stikstofgevoelige N2000-gebieden. Tijdens de bijeenkomst wordt de regeling en aanvraag toegelicht. Specifiek worden de mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden behandeld.

Lees meer...

Ledenbijeenkomst Verkenning subsidiemaatregelen voor klimaatgericht bos- en natuurbeheer

12 februari 2021, 13:00–14:30 | Online

Op 12 februari 2021 organiseren we een ledenbijeenkomst om u mee te nemen in de uitkomsten van onze verkenning rondom subsidiemaatregelen voor klimaatgericht bos- en natuurbeheer. Daarnaast willen we gezamenlijk met u doornemen wat u concreet zou kunnen doen.

Lees meer...

Landgoeddag

16 april 2021 - 17 april 2021

De FPG Landgoeddag zal in het voorjaar van 2021 weer plaatsvinden. We organiseren een programma rond een actueel thema in de vorm van een webinar en een wandeling. Binnenkort meer daarover!

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!