Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Hollands Particulier Grondbezit (HPG)

Het Hollands Particulier Grondbezit (HPG) vertegenwoordigt ruim 12.000 ha van particuliere eigenaren in Noord- en Zuid-Holland. Een zeer gevarieerd gebied met landgoederen en buitenplaatsen in de binnen-duinrand, kleipolders in Zuid-Holland en de Zuidhollandse eilanden en eigendommen in de veenpolders van het Groene Hart en de gebieden boven Amsterdam.

Meer over HPG...

HPG Nieuws

Algemene Ledenvergadering HPG verplaatst naar vrijdag 29 september

Op dit moment is het bestuur druk met de afronding van het programma van de Algemene Ledenvergadering. 

()

Lees meer...

Werkateliers omgevingsvisie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft 3 bijeenkomsten georganiseerd om een nieuwe visie te kunnen formuleren omtrent de Groen Blauwe Leefomgeving en tracht dit te doen door kennisuitwisseling/inbreng van de vele betrokken partijen uit het middenveld.

De laatste bijeenkomst was op 23 juni jl., er waren +/- 50 personen aanwezig van allerlei maatschappelijke organisaties en bedrijven. Namens het HPG waren de bestuursleden Piet Kome en Cor van Schelven daarbij aanwezig.

()

Lees meer...

Effectanalyse Natura-2000 gebieden

In opdracht van de Faunabeheereenheid wordt er een effectanalyse opgesteld op welke wijze om te gaan met activiteiten in kader van jacht, schadebestrijding en beheer in Natura-2000 gebieden. Als eerste stap wordt daarvoor op dit moment een (juridische)voortoets uitgevoerd. Binnen de voortoets wordt in beeld gebracht wat de mogelijke effecten zijn in en rond Natura-2000 gebieden en zullen deze juridisch getoetst worden

()

Lees meer...

Ontwerp natuurbeheerplan Noord-Holland ter inzage

Het definitieve Natuurbeheerplan geeft aan waar welke natuur aanwezig is of kan worden ontwikkeld en welke natuurdoelen er gelden. Het Natuurbeheerplan bevat een set kaarten, zoals de kaart met begrenzing Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de kaart met beheertypen waarop per locatie is aangeven welke natuurdoel er geldt en welk beheer er is vereist (beheertype).

()

Lees meer...

HPG in gesprek met Statenleden Zuid Holland

Recent heeft het HPG deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst met de Statenleden in de provincie Zuid-Holland over het thema Groen

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

10 goede redenen om HPG lid te worden

Waarom zou u lid worden van HPG/FPG?

Hier vindt u tien redenen...

HPG en FPG Kalender

Najaars ALV 2017

25 november 2017 | Landgoed Kasteel De Keppel

Meer informatie volgt.

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!