Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Limburgs Particulier Grondbezit (LPG)

Het Limburgs Particulier Grondbezit (LPG) betrekt particuliere grondeigenaren bij de versterking van het buitengebied van de provincie. Zij behartigt de belangen van haar leden, die samen meer dan 8.000 ha Limburgse grond bezitten, onder meer door plaats te nemen in diverse overleg- en uitvoeringsorganen.

Meer over LPG...

LPG Nieuws

Nieuwsflits n.a.v. de JAARVERGADERING in kasteel Daelenbroeck
Verpachting van de agrarische gronden van de Provincie

Op 24 november kwamen tijdens de levendige ALV een 20-tal leden bijeen in de ruime Ridderzaal. Uiteraard conform de richtlijnen.

Bestuursverkiezingen: Aart Veder is niet meer beschikbaar voor een volgende bestuurstermijn. Voorzitter Jurjen de Boer hoopt komende lente/zomer, samen met u, tijdens de ledenvergadering mét excursie Aart Verder te kunnen bedanken voor al die jaren van inzet.

Hierdoor is een vacature ontstaan voor de functie van bestuurssecretaris. Het bestuur gaat graag in gesprek met kandidaten. Charles de Löe is herbenoemd voor de komende 3 jaren.

Heeft u interesse in pachtgronden, stuur voor 4 december 2020 een bericht naar de Provincie!

 

()

Lees meer...

Doorschuiven ledenvergadering LPG
Bericht van de voorzitter

Geachte leden,

 

Het zijn bijzondere tijden, ik hoop dat u allen in goede gezondheid bent en dat u zakelijk zicht blijft houden op herstel. In goed overleg met het bestuur heb ik moeten besluiten om de LPG junivergadering door te schuiven naar een nadere datum in het najaar. Graag ga ik dan met u in gesprek, o.a. over de continuïteit van uw ondernemingen, de recente natuurbranden en het uitgevoerde onderzoek naar de bevers.

 

()

Lees meer...

Subsidie aanplan bomen
Oproep voor het opstellen van een integraal plan

 Subsidie aanplant bomen in Limburg 2020 (open tot 1 januari 2021)

De Provincie Limburg wil de aanplant stimuleren van zo veel mogelijk bomen binnen een periode van 8 jaar. Dit ten behoeve van de bevordering van biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie. Ieder initiatief dat het ambitieniveau ondersteunt wordt als waardevol beschouwd. Om meters te kunnen maken met het 1 miljoen bomenplan  en uit efficiency overwegingen is een drempelwaarde ingevoerd van € 25.000 voor het gevraagde provinciale subsidiebedrag. Kleinere initiatieven sluit men niet uit, deze kunnen zich verzamelen bij de gemeenten en organisaties die het als één gebundelde aanvraag kunnen indienen.

 

()

Lees meer...

Bericht voor de Limburge grondeigenaren
Nieuws van het bestuur

Hier leest u actuele info voor de eigenaren van gronden in Limburg.

()

Lees meer...

Cultuurhistorie én Energietransitie, grondeigenaren geven vorm aan het landschap
Bijzondere ledendag van Limburgse Grondeigenaren

In de ochtend werd het gesprek aangegaan met wethouder Splinter. Voor grondeigenaren is het zaak om keuzes te maken. In de middag werd het resultaat zichtbaar van honderden jaren van zorgvuldig particulier beheer.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

LPG en FPG Kalender

Informatiebijeenkomst financiering woonhuismonumenten

11 maart 2021, 13:00–14:15 | Online

FPG organiseert, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de (FPMe) en het Restauratiefonds een digitale informatiebijeenkomst over financieringsmogelijkheden voor woonhuismonumenten. Hierbij valt te denken aan de nieuwe woonhuissubsidie en andere financieringsmogelijkheden.

Lees meer...

Webinar: Tot de bodem!

19 maart 2021, 10:00–12:00 | Online

FPG organiseert dit voorjaar een webinar over bodembeheer, en specifiek het gebruik van de Open Bodem Index. Daarbij komen naast de Open Bodem Index, optimale bodembeheerpraktijken en kansen in de markt aan bod.

Lees meer...

Forum for the Future of Agriculture

23 maart 2021 | Online

FFA2021 Annual Conference - Food System Renewal (link)

Ledenbijeenkomst Stikstofbeleid

8 april 2021, 15:00–17:00 | Online

In december 2020 nam de Tweede Kamer de stikstofwet aan. FPG organiseert hierover een ledenbijeenkomst.

Lees meer...

Landgoeddag

16 april 2021

De FPG Landgoeddag zal in het voorjaar van 2021 online plaatsvinden. Het thema is Recreatie en Toerisme – de Lusten en de Lasten. Binnenkort meer!

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!