Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Limburgs Particulier Grondbezit (LPG)

Het Limburgs Particulier Grondbezit (LPG) betrekt particuliere grondeigenaren bij de versterking van het buitengebied van de provincie. Zij behartigt de belangen van haar leden, die samen meer dan 8.000 ha Limburgse grond bezitten, onder meer door plaats te nemen in diverse overleg- en uitvoeringsorganen.

Meer over LPG...

LPG Nieuws

Gastvrij onthaal op Landgoed Het Kruis
Grondeigenaren ontmoeten elkaar in Nederweert

Aart Veder en Christiaan van Maasdijk vertellen over het ontstaan, de huidige bedrijfsvoering en de toekomst van het familielandgoed Het Kruis. Van ontginning tot zonnepanelen op het land, er is dynamiek op het landgoed. Bijzonder op dit te combineren met de ledenvergadering.

()

Lees meer...

Grondeigenaren bezoeken Landgoed Het Kruis
Ledenvergadering, in gesprek met de landgoedfamilie

Het Bestuur van Limburgs Particulier Grondbezit nodigt U met eventuele introducé(s) uit, geheel in lijn met de landelijke RIVM-regels, voor de jaarlijkse EXCURSIE en JAARVERGADERING op zaterdag 12 juni 2021

Limburgse grondeigenaren zijn welkom op Landgoed Het Kruis te Nederweert.

 

()

Lees meer...

Nieuwsflits n.a.v. de JAARVERGADERING in kasteel Daelenbroeck
Verpachting van de agrarische gronden van de Provincie

Op 24 november kwamen tijdens de levendige ALV een 20-tal leden bijeen in de ruime Ridderzaal. Uiteraard conform de richtlijnen.

Bestuursverkiezingen: Aart Veder is niet meer beschikbaar voor een volgende bestuurstermijn. Voorzitter Jurjen de Boer hoopt komende lente/zomer, samen met u, tijdens de ledenvergadering mét excursie Aart Verder te kunnen bedanken voor al die jaren van inzet.

Hierdoor is een vacature ontstaan voor de functie van bestuurssecretaris. Het bestuur gaat graag in gesprek met kandidaten. Charles de Löe is herbenoemd voor de komende 3 jaren.

Heeft u interesse in pachtgronden, stuur voor 4 december 2020 een bericht naar de Provincie!

 

()

Lees meer...

Doorschuiven ledenvergadering LPG
Bericht van de voorzitter

Geachte leden,

 

Het zijn bijzondere tijden, ik hoop dat u allen in goede gezondheid bent en dat u zakelijk zicht blijft houden op herstel. In goed overleg met het bestuur heb ik moeten besluiten om de LPG junivergadering door te schuiven naar een nadere datum in het najaar. Graag ga ik dan met u in gesprek, o.a. over de continuïteit van uw ondernemingen, de recente natuurbranden en het uitgevoerde onderzoek naar de bevers.

 

()

Lees meer...

Subsidie aanplan bomen
Oproep voor het opstellen van een integraal plan

 Subsidie aanplant bomen in Limburg 2020 (open tot 1 januari 2021)

De Provincie Limburg wil de aanplant stimuleren van zo veel mogelijk bomen binnen een periode van 8 jaar. Dit ten behoeve van de bevordering van biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie. Ieder initiatief dat het ambitieniveau ondersteunt wordt als waardevol beschouwd. Om meters te kunnen maken met het 1 miljoen bomenplan  en uit efficiency overwegingen is een drempelwaarde ingevoerd van € 25.000 voor het gevraagde provinciale subsidiebedrag. Kleinere initiatieven sluit men niet uit, deze kunnen zich verzamelen bij de gemeenten en organisaties die het als één gebundelde aanvraag kunnen indienen.

 

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!