Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)

Het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, met 37.000 ha aan natuur, bos en landbouw een grote beheerder van het buitengebied.

Meer over OPG...

De Tijd is Rijp en Groen

De Overijsselse landbouw- en natuurorganisaties waaronder OPG zien dat de tijd rijp is voor een groene verandering. Het bruist van initiatieven, plannen en projecten bij burgers en overheden gericht op meer biodiversiteit zowel in landbouw als daarbuiten. Om deze omschakeling te versnellen werken we samen aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor komende jaren als vervolg op Het pamflet de Tijd is Rijp en Groen

OPG Nieuws

Bestuurswisselingen OPG

Bij de Algemene Ledenvergadering van 2 november 2020 zijn enkele wisselingen in het bestuur besloten.

()

Lees meer...

Wegwijzer energie in het Overijssels landschap

Dat er een grote opgave op ons af komt om beter met energie om te gaan en om zelf zoveel mogelijk energie op te wekken, is zo helder als glas. Maar hoe kunnen we deze energietransitie het beste doen zonder het landschap van onze mooie provincie teveel aan te tasten?

()

Lees meer...

Dossier Stikstof

Om het stikstofprobleem in Overijssel aan te pakken kiest de provincie voor een brede aanpak, waarbij de daling van de stikstofdepositie in onze natuur centraal staat. Maar wel met een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind blijven.

()

Lees meer...

ZON-dossier online

Als gevolg van de klimaatverandering worden de zomers warmer en droger. Om onderzoek te doen naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen is het ZON-programma in het leven geroepen (ZON staat voor Zoetwatervoorziening Oost Nederland).

()

Lees meer...

Iedereen een boom

Onder de noemer ‘Iedereen een boom’ werkt de provincie Overijssel aan een programma om 1,1 miljoen bomen te planten. Om initiatiefnemers de ruimte te bieden voor hun ideeën stelt de provincie ook gronden beschikbaar om bomen op te planten.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!