Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)

Het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, met 40.000 ha aan natuur, bos en landbouw een grote beheerder van het buitengebied.

Meer over OPG...

De Tijd is Rijp en Groen

De Overijsselse landbouw- en natuurorganisaties waaronder OPG zien dat de tijd rijp is voor een groene verandering. Het bruist van initiatieven, plannen en projecten bij burgers en overheden gericht op meer biodiversiteit zowel in landbouw als daarbuiten. Om deze omschakeling te versnellen werken we samen aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor komende jaren als vervolg op Het pamflet de Tijd is Rijp en Groen

OPG Nieuws

Kwekerij Decohof in Hoonhorst wint Groene Twinkeling 2021

De belangrijkste biodiversiteitsprijs voor ondernemend Overijssel is gewonnen door Natuurlijke kwekerij Decohof van Vincent Overgoor en Fiona Exel in Hoonhorst. 

()

Lees meer...

Bestuurswisselingen OPG

Bij de Algemene Ledenvergadering van 2 november 2020 zijn enkele wisselingen in het bestuur besloten.

()

Lees meer...

Wegwijzer energie in het Overijssels landschap

Dat er een grote opgave op ons af komt om beter met energie om te gaan en om zelf zoveel mogelijk energie op te wekken, is zo helder als glas. Maar hoe kunnen we deze energietransitie het beste doen zonder het landschap van onze mooie provincie teveel aan te tasten?

()

Lees meer...

Dossier Stikstof

Om het stikstofprobleem in Overijssel aan te pakken kiest de provincie voor een brede aanpak, waarbij de daling van de stikstofdepositie in onze natuur centraal staat. Maar wel met een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind blijven.

()

Lees meer...

ZON-dossier online

Als gevolg van de klimaatverandering worden de zomers warmer en droger. Om onderzoek te doen naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen is het ZON-programma in het leven geroepen (ZON staat voor Zoetwatervoorziening Oost Nederland).

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

OPG en FPG Kalender

Informatiebijeenkomst financiering woonhuismonumenten

11 maart 2021, 13:00–14:15 | Online

FPG organiseert, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de (FPMe) en het Restauratiefonds een digitale informatiebijeenkomst over financieringsmogelijkheden voor woonhuismonumenten. Hierbij valt te denken aan de nieuwe woonhuissubsidie en andere financieringsmogelijkheden.

Lees meer...

Webinar: Tot de bodem!

19 maart 2021, 10:00–12:00 | Online

FPG organiseert dit voorjaar een webinar over bodembeheer, en specifiek het gebruik van de Open Bodem Index. Daarbij komen naast de Open Bodem Index, optimale bodembeheerpraktijken en kansen in de markt aan bod.

Lees meer...

Forum for the Future of Agriculture

23 maart 2021 | Online

FFA2021 Annual Conference - Food System Renewal (link)

Ledenbijeenkomst Stikstofbeleid

8 april 2021, 15:00–17:00 | Online

In december 2020 nam de Tweede Kamer de stikstofwet aan. FPG organiseert hierover een ledenbijeenkomst.

Lees meer...

Landgoeddag

16 april 2021

De FPG Landgoeddag zal in het voorjaar van 2021 online plaatsvinden. Het thema is Recreatie en Toerisme – de Lusten en de Lasten. Binnenkort meer!

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!