Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)

Het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Meer over OPG...

De Tijd is Rijp en Groen

Rijp en Groen

Samen met een brede groep landbouw- en natuurorganisaties heeft OPG het pamflet De Tijd is Rijp en Groen opgesteld. Het pamflet is een oproep aan alle betrokken om samen te werken aan herstel van biodiversiteit en in het bijzonder aan provincie. Het pamflet is 18 april aangeboden aan de nieuwe leden van Provinciale Staten en de formateur. We roepen de nieuwe Statenleden op de beweging in maatschappij te benutten en maximaal in te zetten op een provinciale uitwerking van het Deltaplan herstel Biodiversiteit.

De Overijsselse landbouw- en natuurorganisaties zien de tijd is en rijp voor een groene verandering. Het bruist het van initiatieven, plannen en projecten bij burgers en overheden gericht op meer biodiversiteit zowel in landbouw als daarbuiten. De tijd is rijp om deze bewegingen samen te brengen en te steunen zodat de negatieve trend in biodiversiteit kan worden omgebogen.

Het pamflet de Tijd is Rijp en Groen

Landgoedconsulentschap

Landgoedconsulentschap Overijssel

De Overijsselse landgoedconsulent is vraagbaak en kenniscentrum voor landgoedeigenaren en gemeenten bij de ontwikkeling van duurzame economische dragers op landgoederen. De landgoedconsulent maakt op basis van uw vraag een selectie van specialisten die u het beste kunnen bijstaan. Een goed begin is het halve werk, maak een goede start met uw ontwikkelproces.

www.landgoedconsulentschap.nl

OPG Nieuws

Droogte

Qua neerslagtekort zitten we heel dichtbij het scenario van 2018. We hopen op voldoende regen want alom zijn de gevolgen van de droogte zichtbaar in de natuur. We willen u vragen om uw ervaringen en de schade aan natuur, bos en park met ons te delen.

Op de website van Waterschap Vechtstromen kunt u steeds de meest actuele informatie rondom de droogte vinden op een aparte pagina.

()

Lees meer...

Het ene bos is het andere niet
Een pleidooi voor een genuanceerde aanpak

Er waart een nieuwe golf van activisme door Nederland: Stop het kappen van bos! Terwijl we kampen met een klimaatcrisis en bossen nodig hebben om CO2 op te nemen, is het areaal bos in Nederland de laatste jaren juist afgenomen.

()

Lees meer...

Energievisies voor landgoederen

Een verantwoorde inpassing van de energietransitie op uw landgoed - hoe werkt dat? Op 3 landgoederen in Overijssel hebben we (Oversticht, Eelerwoude en OPG) ervaring opgedaan met wat er mogelijk is op gebied van besparen en opwekken op een landgoed.

De resultaten leest u hier

()

Uitreiking Overijsselse Kastelen Stichting prijs

Op 29 mei 2019 is op Het Hakenberg de uitreiking van de OKS-prijs. Deze Overijsselse prijs is bestemd voor personen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van Overijsselse buitenplaatsen.

()

Provinciale politieke partijen over Groen

Het bestuur van het OPG heeft alle partijen die deelnemen aan deze verkiezingen gevraagd een korte tekst aan te leveren met de standpunten over onderwerpen die onze leden aangaan, zoals buitengebied, landbouw, bos, natuur en landgoederen. Op volgorde van binnenkomst worden deze teksten hier gepubliceerd. Zodat u weet wat er met uw stem gebeurt!

Wat denken de partijen die meedoen aan PS verkiezingen 2019?

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

OPG en FPG Kalender

Zomerexpositie: Twickel maakt toilet

1 juni 2019 - 30 september 2019 | Oranjerie landgoed Twickel, Delden

Lees meer

Ledenbijeenkomst Pacht

10 september 2019, 18:00–21:30 | Landgoed Anderstein, Maarsbergen

Op 10 september organiseren we onze jaarlijkse Ledenbijeenkomst Pacht. Centraal staat de FPG-reactie bij de pachtbrief van minister Schouten (LNV) en de pachtnormen 2019. Na de pauze spreekt advocaat Els Harbers over de gevolgen van de uitspraak van het Pachthof over de waardeverdeling van fosfaatrechten. Vooraf is de mogelijkheid te dineren. 

Lees meer...

Open Monumentendag

14 september 2019 | Meerdere landgoederen

Het thema van dit jaar is Plekken van Plezier

Lees meer...

Family Owned Heritage Houses

24 september 2019 | Brussel, België

Onze Europese organisatie ELO organiseert op 24 september haar conferentie over 'Family Owned Heritage Houses' in Brussel. Centraal staan de uitkomsten van de breed uitgezette enquête en de beleidsaanbevelingen daarbij. Klik op deze link en lees verder.

Beheerdersdag VBNE

27 september 2019 | Landgoed Mariënwaerdt (Beesd)

Op vrijdag 27 september vindt de 11e editie plaats van de Beheerdersdag, dé kennis- en netwerkdag voor beheerders van bos en natuur.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!