Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)

Het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, met 37.000 ha aan natuur, bos en landbouw een grote beheerder van het buitengebied.

Meer over OPG...

De Tijd is Rijp en Groen

De Overijsselse landbouw- en natuurorganisaties waaronder OPG zien dat de tijd rijp is voor een groene verandering. Het bruist van initiatieven, plannen en projecten bij burgers en overheden gericht op meer biodiversiteit zowel in landbouw als daarbuiten. Om deze omschakeling te versnellen werken we samen aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor komende jaren als vervolg op Het pamflet de Tijd is Rijp en Groen

OPG Nieuws

Dossier Stikstof

Om het stikstofprobleem in Overijssel aan te pakken kiest de provincie voor een brede aanpak, waarbij de daling van de stikstofdepositie in onze natuur centraal staat. Maar wel met een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind blijven.

()

Lees meer...

ZON-dossier online

Als gevolg van de klimaatverandering worden de zomers warmer en droger. Om onderzoek te doen naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen is het ZON-programma in het leven geroepen (ZON staat voor Zoetwatervoorziening Oost Nederland).

()

Lees meer...

Iedereen een boom

Onder de noemer ‘Iedereen een boom’ werkt de provincie Overijssel aan een programma om 1,1 miljoen bomen te planten. Om initiatiefnemers de ruimte te bieden voor hun ideeën stelt de provincie ook gronden beschikbaar om bomen op te planten.

()

Lees meer...

Subsidieregeling 'Leefbaar Platteland'

Op 3 juni 2020 hebben Provinciale Staten van Overijssel unaniem besloten 3,75 miljoen euro te investeren in de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel gaat hiervoor samen met inwoners en (agrarische) ondernemers het plan ‘Leefbaar Platteland’ ontwikkelen. Dit plan bestaat uit een plattelandsagenda, een netwerk met kennispartners en een subsidieregeling.

()

Lees meer...

Locatie gezocht voor kleinschalige biologische boerderij

Wij zijn Max de Goede (milieudeskundige met een landbouwopleiding) en Inge Umans (leerkracht basisonderwijs). Al geruime tijd zijn we op zoek naar een geschikte locatie met eventueel de mogelijkheid voor een woning en bedrijfsruimte om onze kleinschalige biologische gemengde boerderij te starten.
We streven naar een natuurinclusieve, agro-ecologische bedrijfsvoering waarbij we de kleine biologische gemengde boerderij in ere willen herstellen. Met oude rassen en gewassen en inheemse beplanting willen we de biodiversiteit vergroten. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zullen niet worden gebruikt.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

OPG en FPG Kalender

OPG Ledenbijeenkomst Enters Reggedal

12 oktober 2020, 14:30–17:30 | Het Rheins, Reintszijweg 5, 7468 SL Enter

Eindelijk weer een 'gewone' ledenbijeenkomst. Dit maal worden we ontvangen bij Stichting Enters Reggedal.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering OPG

2 november 2020, 19:30 | Locatie nog niet bekend

Reserveer deze datum vast in uw agenda. We gaan ervan uit dat we weer een fysieke vergadering kunnen hebben. Er wordt nog gezocht naar een goede en vooral ook ruime locatie.

Algemene Ledenvergadering FPG

28 november 2020

Het programma voor de dag, waarin naast de ALV een actueel thema wordt belicht, volgt binnenkort. 

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!