Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)

Het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Meer over OPG...

OPG Nieuws

Natuurbeheersubsidies aanvragen met hogere vergoedingen
Openstelling SNL in Overijssel

Er zijn nieuwe kostprijzen SNL vastgesteld een groot aantal pakketten is verhoogd. De pakketten Droog en vochtig bos met productie zijn aanzienlijk verhoogd en ook de openstellingsbijdrage is aangepast. 

()

Lees meer...

Reactie OPG op vernieuwing provinciaal natuurbeleid

In juli 2017 heeft de provincie Overijssel nieuwe plannen op het gebied van natuur en milieu ontplooid in een zogenaamd 'koersdocument'. Het OPG heeft in een brief naar gedeputeerde Maij gereageerd op dit document.

()

Lees meer...

Landgoedconsulentschap maakt doorstart
Een goed begin is het halve werk, het consulentschap geeft ruimte voor dialoog

De totstandkoming van het Landgoedconsulentschap is een van de resultaten van de provinciale Agenda Landgoederen 2013-2016. Het consulentschap heeft zich bewezen als goede gesprekspartner. Het Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 geeft financiering voor een doorstart tot eind 2019.

()

Lees meer...

Vernieuwing provinciaal natuurbeleid
Koersdocument Natuur voor elkaar gereed

Afgelopen half jaar hebben vertegenwoordigers van vele organisaties en overheden onder leiding van provincie met elkaar gesproken over de vernieuwing en aanvulling van het vigerende natuurbeleid. Met als resultaat een nieuwe koers.

()

Lees meer...

Regeling 73 ha nieuwe natuur succes

Komt er een vervolg op de subsidieregeling voor aanleg van 73 hectare nieuwe natuur door particulieren? De regeling was zo succesvol dat de provincie aanvragen voor ruim 300 hectare heeft ontvangen terwijl ze maar 73 hectare kon toekennen.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

OPG en FPG Kalender

Werkschuurbijeenkomst actieve soortbescherming in de praktijk

1 december 2017 | Kloosterhotel ZIN, Boxtelseweg 58, Vught

In Brabant hebben RAVON en Bosgroep Zuid Nederland ervaring opgedaan met actieve soortenbescherming. Tijdens de Werkschuurbijeenkomst van de VBNE zullen zij hun leermomenten met u delen.

Lees meer...

Najaars ALV 2017

2 december 2017 | Landgoed Kasteel Keppel

Let op: de ALV is verzet naar 2 december 2017

Lees meer...

Ledenbijeenkomst Duurzame Energie - De rol en het belang van de particuliere grondeigenaren

6 december 2017 | Alliander Bellevue, Utrechtseweg 68 te Arnhem

Wat staat er in de toekomst mogelijk te gebeuren binnen de energietransitie en welke gevolgen kan dit hebben voor grondeigenaren en landschap? Op 6 december organiseert FPG samen met de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters een ledenbijeenkomst over duurzame energie.

Lees meer...

Werkschuurbijeenkomst omgaan met jongeren in natuur en landschap

7 december 2017 | De Velthoeve, Zuideresweg 10, Orvelte

Tijdens deze werkschuurbijeenkomst van de VBNE verkent u op interactieve wijze onder leiding van een ervaren jongerendeskundige de belevingswereld van jongeren van 12-25 jaar.

Lees meer...

Werkschuurbijeenkomst wilde zwijnen op komst

8 december 2017 | Wageningen Universiteit, Zaal Lumen, Droevendaalsesteeg 3, Wageningen

In samenwerking met de KNJV organiseert de VBNE op vrijdag 8 december een werkschuurbijeenkomst over wilde zwijnen op komst.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!