Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)

Het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Meer over OPG...

OPG Nieuws

Aanvliegroutes Lelystad airport
teken de petitie

De voorgenomen aanvliegroutes naar het in 2019 nieuw te openen vliegveld Lelystad zullen geluidsoverlast veroorzaken op landgoederen in Overijssel. Maar het is nog niet te laat - OPG en haar leden steunen de stichting Hoog Overijssel in hun strijd voor een beter plan en minder schade en overlast.

()

Lees meer...

Landgoedconsulentschap maakt doorstart
Een goed begin is het halve werk, het consulentschap geeft ruimte voor dialoog

De totstandkoming van het Landgoedconsulentschap is een van de resultaten van de provinciale Agenda Landgoederen 2013-2016. Het consulentschap heeft zich bewezen als goede gesprekspartner. Het Uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 geeft financiering voor een doorstart tot eind 2019.

()

Lees meer...

Vernieuwing provinciaal natuurbeleid
Koersdocument Natuur voor elkaar gereed

Afgelopen half jaar hebben vertegenwoordigers van vele organisaties en overheden onder leiding van provincie met elkaar gesproken over de vernieuwing en aanvulling van het vigerende natuurbeleid. Met als resultaat een nieuwe koers.

()

Lees meer...

Verkenning naar ruilen natuurgronden

Provincie Overijssel start een verkenning naar de mogelijkheden om natuurgronden te ruilen tussen met name grotere eigenaren van natuurgrond. Het doel is te komen tot een verbetering van de eigendoms- en beheersituatie.

()

Lees meer...

Regeling 73 ha nieuwe natuur succes

Komt er een vervolg op de subsidieregeling voor aanleg van 73 hectare nieuwe natuur door particulieren? De regeling was zo succesvol dat de provincie aanvragen voor ruim 300 hectare heeft ontvangen terwijl ze maar 73 hectare kon toekennen.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

OPG en FPG Kalender

Beheerdersdag

29 september 2017 | Heerlijkheid Mariënwaerdt

Dé jaarlijkse kennis- en netwerkdag over bos- en natuurbeheer. De FPG is partner van de Beheerdersdag en zal onder andere een workshop geven: "De kracht van het landgoedmodel." Tickets zijn vanaf nu beschikbaar. Meer actuele informatie via www.beheerdersdag.nl

Rentmeesterdag 2017

6 oktober 2017 | Abdij Sion, Vulikerweg 6 in Diepenveen

Stichting IJssellandschap organiseert het symposium 750 jaar volharding en verandering

Lees meer...

ALV OPG

30 oktober 2017, 19:30 – 22:00 | Omgeving Enschede

Tijdens de najaars Algemene Ledenvergadering zal het Trendbureau Overijssel een overzicht geven van de voor landgoederen relevante trends en ontwikkelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!