Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)

Het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, met 37.000 ha aan natuur, bos en landbouw een grote beheerder van het buitengebied.

Meer over OPG...

De Tijd is Rijp en Groen

De Overijsselse landbouw- en natuurorganisaties waaronder OPG zien dat de tijd rijp is voor een groene verandering. Het bruist van initiatieven, plannen en projecten bij burgers en overheden gericht op meer biodiversiteit zowel in landbouw als daarbuiten. Om deze omschakeling te versnellen werken we samen aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor komende jaren als vervolg op Het pamflet de Tijd is Rijp en Groen

OPG Nieuws

Enquête landgoedereninventarisatie Enschede

In opdracht van de gemeente Enschede werkt OPG aan het inventariseren van alle Enschedese landgoederen. Als Enschedese landgoedeigenaar kunt u uw bijdrage leveren aan dit project! Download daarvoor hier de enquête.

()

Een moderne en zakelijke bioboer
Chris Antuma van BioAkker: accepteer dat je niet elk jaar een topoogst hebt

Chris Antuma heeft grote interesse in moderne technieken zoals precisielandbouw, duurzame energie en zelfsturende robots. Sinds 2016 runt hij een akkerbouwbedrijf onder de naam BioAkker. Hij experimenteert graag en verwacht dat binnen vijf jaar in Europa de eerste landbouwrobots rondrijden. Op zijn bedrijf biedt hij de bouwer van prototypes 1 hectare als demonstratielocatie.

()

Lees meer...

Enschede landgoedstad

In opdracht van de gemeente Enschede gaat het OPG de komende maanden aan de slag met het inventariseren van alle Enschedese landgoederen. Dit om kennis te verkrijgen over de historie en actuele situatie van de landgoederen en om daarna een gericht beleid op te kunnen stellen.

()

Lees meer...

Flexibel pachtcontract stimuleert duurzame landbouw
Landgoed Vilsteren en boeren ontwikkelen langjarig contract dat elk jaar kan veranderen

Het nieuwe pachtcontract van landgoed Vilsteren biedt de pachter vele jaren zekerheid maar stimuleert ook tot meer duurzaamheid. Het contract bevat een lijst met 14 maatregelen ter verduurzaming. Elke uitgevoerde maatregel levert 1 of 2 punten op. Zodra de pachter de helft van het maximaal aantal punten behaalt, verdubbelt de looptijd van het contract.

()

Lees meer...

Provinciaal plan van aanpak eikenprocessierups

Het Plan van Aanpak Eikenprocessierupsbeheersing in de provincie Overijssel is verschenen.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

OPG en FPG Kalender

Algemene Ledenvergadering FPG

15 augustus 2020 | Landgoed Mariënwaerdt, Beesd

De Algemene Ledenvergadering is op Heerlijkheid Mariënwaerdt in de Betuwe. Meer over het programma  vindt u hier, inschrijven kan al.

Lees meer...

Landgoeddag

19 september 2020 | Landgoed Prattenburg, Rhenen

De Landgoeddag van april is verplaatst naar zaterdag 19 september 2020.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!