Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Overijssels Particulier Grondbezit (OPG)

Het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, met 40.000 ha aan natuur, bos en landbouw een grote beheerder van het buitengebied.

Meer over OPG...

Sensorisch Landschap

Sensorisch Landschap

Natuurinclusieve landbouw, ecosysteemdiensten, bodemdiensten, stikstof-aanpak: allemaal zaken die tot nu toe teveel van achter bureaus worden bedacht. Er moet veel meer gemeten worden wat nu daadwerkelijk de resultaten zijn van verschillende maatregelen. Daarvoor is Sensorisch Landschap opgericht, waarin enkele OPG-leden een leidende rol spelen.

> Lees meer over dit belangrijke initiatief...

OPG op de sociale media

OPG is ook actief op Linkedin en op Twitter (het_OPG). Volg ons op uw favoriete platform!

OPG Nieuws

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

Een nieuwe ontwikkeling die voor een aantal OPG-leden consequenties zal kunnen hebben is de wording van een nationaal park 'nieuwe stijl' in het hart van Overijssel. Het bestaande nationaal park Sallandse Heuvelrug wordt uitgebreid met het Reggedal vanaf de oorsprong in Diepenheim tot de monding in de Vecht bij Ommen.

()

Lees meer...

Moties voor extra budget in 2022

In de vergadering van 10 november jl. heeft Provinciale Staten met brede steun meerdere moties aangenomen gericht op het intensiveren van haar ambities in het buitengebied. OPG heeft actief input geleverd aan de diverse fracties die samen deze moties hebben opgesteld.

()

Lees meer...

Meld incidenten als gevolg van toegenomen recreatiedruk

Voor 2020 en dit jaar heeft de provincie budget vrijgemaakt voor extra inzet van BOA’s en extra kosten voor beheer, veroorzaakt door de toegenomen recreatiedruk vanwege de pandemie.

()

Lees meer...

OPG is blij met grote kavelruil

Na een lange voorbereiding waarbij OPG actief betrokken was, is een bijzondere kavelruil tot stand gekomen. Met name voor ons lid Stichting IJssellandschap betekent dit een mooie uitbreiding.

()

Lees meer...

Eilanden in een oceaan van gras en mais

Wat is natuur eigenlijk? Is het een houtwal tussen twee weilanden waarin grasmussen nestelen? Is het een opengesteld bos aan de rand van een stad waar bewoners zich kunnen ontspannen? Is het een statige laan op een historisch landgoed? Is het een natte weide die zo beheerd wordt dat de grutto er kan overleven? Of is natuur alleen een gebied dat officieel door Europa als zodanig is aangewezen?

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

OPG en FPG Kalender

Werkschuurbijeenkomst duurzame pacht

1 februari 2022, 10:00–11:11

Tijdens deze online bijeenkomst hoort u alles over welke mogelijkheden er zijn voor duurzame pacht.

Lees meer...

Revitalisering van bos in de praktijk

9 februari 2022, 15:30–10:34

Tijdens deze online bijeenkomst spreken we met u over revitalisering in de praktijk.

Lees meer...

Landgoeddag

9 april 2022, 10:00–15:00

Op de Landgoeddag aankomend voorjaar hopen we u weer op een prachtige locatie te ontvangen. Het programma volgt nog. Noteert u de datum vast!

FPG Algemene ledenvergadering

18 juni 2022

Binnenkort leest u hier meer over het middag-programma van deze ALV. 

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!