Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Het UPG verenigt de particuliere eigenaren van landgoederen, landbouwgrond, bos en natuur in de provincie Utrecht. De vereniging zet zich in voor het in stand houden van maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en het versterken van duurzaam landbeheer. Hierin wordt gezocht naar een balans tussen belangen omtrent people (mensen), planet (milieu) en profit (opbrengst).
U kunt ons ook volgen op Twitter.

Meer over UPG...

UPG Nieuws

Nieuwe planning Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Op 17 maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht, de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld voor de terinzagelegging ervan. Deze documenten zijn sinds 10 april te vinden op de website van de provincie. Door de Coronacrisis en een jaar uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het ter inzage- en  besluitvormingsproces gewijzigd.

()

Lees meer...

Pilot ‘Loofkooien voor biodiversiteit en kwaliteitshout’

Er zijn genoeg aanmeldingen voor de pilot ‘Loofkooien voor biodiversiteit en kwaliteitshout’ binnen gekomen. Dat betekent dat we kunnen starten met de pilot! Binnenkort gaan we met vijf leden aan de slag gaan met het plaatsen van loofkooien om jonge loofbomen te beschermen.

()

Lees meer...

Lancering van de Blauwe Agenda

Het UPG werkt samen met de Provincie Utrecht, Vitens, Waterschap Vallei en Veluwe, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeenten, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties onder de naam ‘de Blauwe Agenda’ aan het verbeteren van het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug.

()

Lees meer...

Update Regionale Energie Strategieën (RES)

In het Klimaatakkoord staat dat we in Nederland met elkaar de CO2-uitstoot sterk moeten verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95 procent.  Om dit voor elkaar te krijgen werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen aan maatregelen. Dit gebeurt in 30 energieregio’s. Ook in de drie Utrechtse regio’s is de afgelopen tijd gewerkt aan de concept Regionale Energiestrategie.  Het UPG houdt de ontwikkelingen in de gaten en deelt hierbij wat informatie over het proces en hoe u zelf betrokken kunt zijn.

()

Lees meer...

Steunpakket cultuur- en erfgoedsector provincie Utrecht

Vorige maand presenteerden Gedeputeerde Staten de contouren voor een steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector in de provincie Utrecht. Het voorgestelde steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro. Hoewel veel zaken nog worden uitgewerkt, is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het verlenen van steun.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

UPG en FPG Kalender

Algemene Ledenvergadering FPG

15 augustus 2020 | Landgoed Mariënwaerdt, Beesd

De Algemene Ledenvergadering is op Heerlijkheid Mariënwaerdt in de Betuwe. Meer over het programma en aanmelden leest u hier.

Lees meer...

Landgoeddag

19 september 2020 | Landgoed Prattenburg, Rhenen

De Landgoeddag van april is verplaatst naar zaterdag 19 september 2020.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!