Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Het UPG verenigt de particuliere eigenaren van landgoederen, landbouwgrond, bos en natuur in de provincie Utrecht. De vereniging zet zich in voor het in stand houden van maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en het versterken van duurzaam landbeheer. Hierin wordt gezocht naar een balans tussen belangen omtrent people (mensen), planet (milieu) en profit (opbrengst).
U kunt ons ook volgen op Twitter.

Meer over UPG...

UPG Nieuws

UPG werkt hard aan Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur

Landbouw en natuur weer meer met elkaar verbinden. Die droom wil het UPG, samen met andere de natuur- en landbouworganisaties in Utrecht, werkelijkheid maken met ons Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Op 30 november 2017 hebben we het plan aangeboden bij Mirjam Maasdam-Hoevers, landbouwgedeputeerde bij de provincie Utrecht. Zij omarmde het Actieplan als bouwsteen voor de nieuwe provinciale landbouwvisie. Samen met de provincie werken we als initiatiefnemers nu concrete projecten uit.

()

Lees meer...

Nieuwe landbouwvisie provincie Utrecht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben de Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 – perspectief voor de landbouw – ter vaststelling naar Provinciale Staten gestuurd. Het UPG is het afgelopen jaar betrokken geweest bij het opstellen van deze Landbouwvisie. De Landbouwvisie van de provincie Utrecht beschrijft het gewenste toekomstbeeld voor de landbouw in 2050 en wat de provincie samen met haar partners gaat doen, om daar naar toe te werken. Hierbij fungeert de Landbouwvisie als richtingwijzer. De visie vormt de (door)start van een lerend proces, met de focus op een gebiedsgerichte aanpak, ruimte voor maatwerk en ook ruimte om te kunnen experimenteren. Dit lerend proces vraagt een andere manier van werken. Rode draad daarin is om samen met de sector en andere betrokken partijen, zoals het UPG, tot oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen te komen.

()

Lees meer...

Regeling fonds Erfgoedparels: geopend tot 15-09

In 2007 is het Fonds Erfgoedparels (ook bekend als het Parelfonds) ingesteld door Provinciale Staten. Dit fonds is specifiek ingesteld om bij te dragen aan de restauratie van rijksmonumenten binnen onze provincie die geen woonhuis zijn. 

Vanaf 10 april 2018 tot uiterlijk 15 september 2018 is de regeling weer opengesteld.

N.B. De ingediende aanvragen worden vanaf 15 september beoordeeld!

()

Lees meer...

Uitnodiging Tuin der Lusten

De besturen van het Gelders Particulier Grondbezit, Overijssels Particulier Grondbezit en Utrechts Particulier Grondbezit en de eigenaren van Landgoed Oolde, Robert Croll en Cathrien van Verschuer nodigen u van harte uit voor een informele borrel en rondleiding over landgoed Oolde, vooraf aan het programma van De Tuin der Lusten op Landgoed Oolde op vrijdag 22 juni 2018

Als lid van GPG, OPG en UPG krijgt u € 10,- korting op de toegang tot De Tuin der Lusten op vrijdag 22 juni. U kunt zich tot uiterlijk 13 juni 2018 aanmelden via gpg-secretariaat@grondbezit.nl of telnr. 0318-578560. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. 

()

Lees meer...

Dag van het Kasteel

Op Tweede Pinksterdag is het weer de Dag van het Kasteel: 21 buitenplaatsen stellen hun tuin of huis open. Het thema dit jaar is Verborgen Verhalen Verteld en verhalen zijn er uiteraard volop! Een heleboel van deze verhalen zijn nog niet bekend bij het grote publiek. Met Verborgen Verhalen Verteld schenkt de Nederlandse Kastelenstichting aandacht aan deze minder bekende kanten van (het leven en werken op) kastelen en buitenplaatsen.

Zie de website van de Dag van het Kasteel voor meer informatie en deelnemende landgoederen.

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

UPG en FPG Kalender

Forum of the Future of Agriculture 2019

9 april 2019

Jaarlijks ELO-congres (www.forumofthefuture.com/en/)

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!