Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Het UPG verenigt de particuliere eigenaren van landgoederen, landbouwgrond, bos en natuur in de provincie Utrecht. De vereniging zet zich in voor het in stand houden van maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en het versterken van duurzaam landbeheer. Hierin wordt gezocht naar een balans tussen belangen omtrent people (mensen), planet (milieu) en profit (opbrengst).
U kunt ons ook volgen op Twitter.

Meer over UPG...

UPG Nieuws

Erfgoed Deal project Klimaatbestendige KBL gehonoreerd

In nauwe samenwerking met een groot aantal partijen – waaronder het Utrechts Particulier Grondbezit, de provincies Zuid- Holland, Utrecht en Gelderland, de gemeente Zeist, het Utrechts Landschap, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – diende stichting Kastelen historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een aanvraag bij het Programmabureau Erfgoeddeal in om tot de uitvoering te komen van het Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL. Vandaag kwam het bericht dat de aanvraag gehonoreerd is.

()

Lees meer...

Enquête Groene Contour

De Groene contour bestaat uit verschillende gebieden in de provincie Utrecht waar op vrijwillige basis gewerkt kan worden aan meer biodiversiteit. Vanuit de pilot Groene Contour zijn wij als deelnemende partij geïnteresseerd in de ambitie van boeren uit deze gebieden om aan de groene contour bij te dragen. Graag vragen wij u daarom deze enquête door te sturen naar uw pachter(s). Mocht u zelf agrarische gronden bewerken dan willen wij u vragen ook zelf de enquête in te vullen.

()

Lees meer...

Wildcamera’s beschikbaar

Voor predatieonderzoek door Weidevogelcollectief Eemland heeft de FBE Utrecht 19 camera’s aangeschaft. Vanwege het beëindigen van het broedseizoen zijn deze camera’s weer beschikbaar voor andere projecten.

()

Lees meer...

Erfgoed Deal project Klimaatbestendige KBL

Het UPG doet als een van de partners mee aan een subsidieaanvraag bij Erfgoed Deal 2020 voor de uitvoering van het Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL, ingediend door de sKBL. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg.

()

Lees meer...

VACATURE-Belangenbehartiger/Projectmedewerker

Voor de belangenbehartiging van het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) zoeken we een collega die onze vereniging ondersteunt bij  de gezamenlijke belangen van leden naar samenleving en politiek.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

UPG en FPG Kalender

Digitale ledenbijeenkomst Watersparen met Waterschap Vallei en Veluwe

27 oktober 2020, 16:00–17:00

Graag nodigen wij u uit voor de digitale bijeenkomst over de regeling 'watersparen' van Waterschap Vallei en Veluwe op 27 oktober a.s. van 16.00u tot 17.00u.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering FPG

28 november 2020, 10:00–12:00 | Online

De FPG-ALV vindt plaats op zaterdagochtend 28 november. Vanwege corona is het een digitale editie. Na een kort huishoudelijk deel staat het actuele thema Droogte centraal.  

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!