Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Het UPG verenigt de particuliere eigenaren van landgoederen, landbouwgrond, bos en natuur in de provincie Utrecht. De vereniging zet zich in voor het in stand houden van maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en het versterken van duurzaam landbeheer. Hierin wordt gezocht naar een balans tussen belangen omtrent people (mensen), planet (milieu) en profit (opbrengst).
U kunt ons ook volgen op Twitter.

Meer over UPG...

UPG Nieuws

Meer samenwerking op Handhaving en Toezicht

Handhavers en toezichthouders gaan meer samenwerken om dreigende verloedering in de Utrechtse natuurgebieden een halt toe te roepen. Een coalitie van de provincie, RUD, natuurbeheerders en particuliere landgoedeigenaren gaan provinciebreed de inzet van BOA’s op elkaar afstemmen. Gezamenlijk bepalen ze voortaan jaarlijks hun speerpunten. Voor dit jaar zijn dat (tuin)afvalstort, stropen, loslopende honden, mountainbikers, ruiters en motorcrossers en naleving van de openstellingsregels van natuurterreinen.

()

Lees meer...

Nieuwe aankoopsubsidieregeling voor nieuwe natuur

Met een subsidie van 85 procent van de agrarische waarde geeft de provincie Utrecht de aanleg van nieuwe natuur een impuls. Voorwaarde is wel dat de grond binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt. Uiteindelijk wil de provincie Utrecht nog zo’n 700 hectare nieuwe natuur toevoegen aan de huidige ruim 30.000 hectare natuur in de provincie.

()

Lees meer...

Aanmelden Dag van het Kasteel

De Nederlandse Kastelen Stichting organiseert dit jaar de 12e editie van Dag van het Kasteel, met als thema Over de Grens. Op maandag 10 juni 2019 zetten we kastelen en buitenplaatsen in de spotlight. Iedereen mag tijdens deze unieke erfgoedmanifestatie deelnemen aan activiteiten in of rond deze monumenten. Zo laten we zien dat het behoud van cultureel erfgoed voor iedereen van belang is. Lees hier meer over deelnemen aan Dag van het Kasteel. Doet u dit jaar (weer) mee? Meld u aan via de website van de NKS. 

()

Lees meer...

UPG stuurt brief aan informateur Provincie Utrecht

Na de provinciale statenverkiezingen van maart j.l. is bekend geworden dat GroenLinks, als grootste partij in de provincie Utrecht, de regie voert op het proces om te komen tot een coalitie. Informateur tijdens deze fase is de heer Bram van Ojik, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Het UPG-bestuur stuurde hem een brief om een aantal belangrijke zaken voor particuliere grondeigenaren te belichten. 

()

Lees meer...

Start Groene Contour Project

Onlangs is het UPG gestart met een nieuw project over de realisatie van de Groene contour. Wij voeren dit project samen uit met NMU, Natuurmonumenten en LTO Noord. We gaan ontwikkelscenario’s voor groene contourrealisatie door boeren en verpachters van agrarische gronden uitwerken. Deze scenario’s moeten bijdragen aan de biodiversiteit en moeten gebaseerd zijn op een agrarisch bedrijfssysteem dat ook economisch rendabel is. Op enkele plekken willen we deze scenario’s in de praktijk ook samen met boeren gaan uitvoeren. 

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

UPG en FPG Kalender

Algemene Ledenvergadering FPG

1 juni 2019, 09:30–16:00 | Landgoed Junne (Ommen)

 

Bezoek aan bijzonder landgoed Junne

Zaterdag 1 juni 2019 is de Algemene Ledenvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, inclusief een bezoek aan Landgoed Junne, dat sinds 2018 in eigendom is bij a.s.r. Welk verhaal hier achter schuilt en wat de ambities zijn hoort u tijdens dit bezoek. 

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering UPG

5 juni 2019, 15:00–20:00 | Gooijerdijk 7a, Langbroek

Veldwerkplaats Steenmeel in droge bossen

26 juni 2019 | Nationaal Park de Hoge Veluwe

Het gebruik van steenmeel van droge bossen wordt door velen gezien als dé oplossing voor de nadelige effecten van verzuring. Deskundige sprekers lichten de resultaten toe van OBN-experimenten op de Hoge Veluwe en het Mastbos.

Lees meer...

Studiedag innovatieve duurzame Agrarische Verdienmodellen

26 juni 2019, 13:00–17:00 | Veld en Beek (Fonteinallee 33, 6865 ND Doorwerth)

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!