Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Het UPG verenigt de particuliere eigenaren van landgoederen, landbouwgrond, bos en natuur in de provincie Utrecht. De vereniging zet zich in voor het in stand houden van maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en het versterken van duurzaam landbeheer. Hierin wordt gezocht naar een balans tussen belangen omtrent people (mensen), planet (milieu) en profit (opbrengst).
U kunt ons ook volgen op Twitter.

Meer over UPG...

UPG Nieuws

Maarten van de Wetering start bij het UPG

Maarten van de Wetering is per 1 december jl. begonnen bij de FPG. Naast landelijke taken zal hij ook werkzaamheden verrichten bij de UPG. Een combinatie van belangenvertegenwoordiging, projecten en verenigingszaken.

()

Lees meer...

Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug

Het UPG heeft de afgelopen jaren met verschillende organisaties gewerkt aan een nieuw betaald ruitervignet op de Utrechtse Heuvelrug. Het doel van het ruitervignet is dat de gebruikers van de paden gezamenlijk de kosten op gaan brengen die samenhangen met het in standhouden van de ruiterroutes. Daaronder valt ook een bijdrage in veiligheidssnoei en toezicht.

()

Lees meer...

Eindrapport Pilot Groene contour aangeboden

Binnen de pilot Groene contour werkten LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten en het Utrechts Particulier Grondbezit aan het ontwikkelen van verschillende scenario’s voor Groene contour ontwikkeling door boeren. Daarbij werd gekeken naar een renderende agrarische bedrijfsvoering in combinatie met een duurzame versterking van biodiversiteit op groene contour percelen. In oktober is het eindrapport van de pilot aan de provincie Utrecht aangeboden. De resultaten van deze pilot tonen dat Groene contour ontwikkeling door boeren zeker haalbaar is.

()

Lees meer...

Gesprek met voorzitter van de landelijke Regiegroep Veenweide

FPG-voorzitter Roel Robbertsen, FPG directeur Berend Pastoor en HPG-voorzitter Erwin van den Berg zijn in november in gesprek gegaan met de voorzitter van de landelijke Regiegroep Veenweide en gedeputeerde van de provincie Utrecht Hanke Bruins Slot. Het UPG werd hier goed bij aangehaakt.

()

Lees meer...

Erfgoed Deal project Klimaatbestendige KBL gehonoreerd

In nauwe samenwerking met een groot aantal partijen – waaronder het Utrechts Particulier Grondbezit, de provincies Zuid- Holland, Utrecht en Gelderland, de gemeente Zeist, het Utrechts Landschap, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug – diende stichting Kastelen historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een aanvraag bij het Programmabureau Erfgoeddeal in om tot de uitvoering te komen van het Kennisprogramma klimaatbestendige aanpak KBL. Vandaag kwam het bericht dat de aanvraag gehonoreerd is.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

UPG en FPG Kalender

NSW-voorlichtingsbijeenkomst

27 januari 2021, 19:30–21:15 | Online

FPG organiseert een online NSW-voorlichtingsbijeenkomst. Daarin worden de wijzigingen Natuurschoonwet 1928 (NSW) die per 1 januari 2021 in werking treden uitgebreid toegelicht.

Lees meer...

Landgoeddag

16 april 2021 - 17 april 2021

De FPG Landgoeddag zal in het voorjaar van 2021 weer plaatsvinden. We organiseren een programma rond een actueel thema in de vorm van een webinar en een wandeling. Binnenkort meer daarover!

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!