Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Het UPG verenigt de particuliere eigenaren van landgoederen, landbouwgrond, bos en natuur in de provincie Utrecht. De vereniging zet zich in voor het in stand houden van maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en het versterken van duurzaam landbeheer. Hierin wordt gezocht naar een balans tussen belangen omtrent people (mensen), planet (milieu) en profit (opbrengst).
U kunt ons ook volgen op Twitter.

Meer over UPG...

UPG Nieuws

Samen aan de slag voor een robuust watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug

 

Vandaag presenteren de overheden, maatschappelijke organisaties en grondbeheerders het ambitiedocument van de Blauwe Agenda om het watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren en klimaatrobuust te maken. Het UPG erkent, met de ondertekening van dit ambitiedocument, dat door klimaatverandering en toenemend gebruik van het watersysteem zorgen dat dit watersysteem onder druk staat. De gevolgen hiervan zijn steeds duidelijker zichtbaar in het landschap, ook op de Utrechtse Heuvelrug. Met het ambitiedocument in de hand willen de samenwerkende partijen de urgente problemen, die door een teveel óf door een tekort aan water zijn ontstaan, gebiedsgericht oplossen.

()

Lees meer...

Voortzetting samenwerking voor verbetering van het Utrechtse landschap

De 23 partners van het Platform Kleine Landschapselementen hebben voortzetting van hun samenwerking symbolisch bekrachtigd door het aanplanten van een hoogstamboomgaard in Driebergen.

()

Lees meer...

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 - UPG standpunten

De Gemeenteraadsverkiezingen komen er in 2022 weer aan. Vele lokale politieke partijen zijn op dit moment druk bezig om hun verkiezingsprogramma's op te stellen.

Wij dagen de lokale partijen uit om in hun verkiezingsprogramma's de maatschappelijke bijdragen van particuliere landgoederen te borgen. Hoe dan?

In ons position paper leggen we op drie hoofdlijnen uit waar particuliere landgoederen bijdragen aan een sterke positieve identiteit aan het landschap. 

()

Lees meer...

PERSBERICHT

Tussen woensdag 9 juni en 16 juni a.s. organiseren de gezamenlijke partijen onder het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht, waaronder het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), een actieweek om recreanten in natuurgebieden in de provincie Utrecht extra te wijzen én te controleren op de naleving van de openstellingsregels. Dit is hard nodig, omdat door de grote recreatiedruk op particuliere landgoederen, de terreinbeheerders het steeds moeilijker hebben om het natuurschoon te kunnen blijven beheren en behouden.

()

Lees meer...

Overtredingen? BOA-loket!

Het BOA-loket is ook onderdeel van het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Hierin werken nu terreinbeherende organisaties zoals particuliere landgoedeigenaren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, RUD Utrecht en de provincie Utrecht.

Ziet u overtredingen op uw terrein? Geef deze dan door aan het BOA-loket. Uw meldingen zijn waardevol om een totaalbeeld van de hele provincie te krijgen. Dit helpt bij het maken van de juiste beleidskeuzes en een gerichte inzet van toezicht.

Zie hier de bruikbare informatie rondom het BOA-loket

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

UPG en FPG Kalender

Landgoeddag

24 september 2022, 10:00–15:30 | Hof te Boekelo

Op de Landgoeddag zijn we te gast op het veelzijdig Hof te Boekelo. Inschrijven kan al!

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!