Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Het UPG verenigt de particuliere eigenaren van landgoederen, landbouwgrond, bos en natuur in de provincie Utrecht. De vereniging zet zich in voor het in stand houden van maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en het versterken van duurzaam landbeheer. Hierin wordt gezocht naar een balans tussen belangen omtrent people (mensen), planet (milieu) en profit (opbrengst).
U kunt ons ook volgen op Twitter.

Meer over UPG...

UPG Nieuws

Nieuwe bomen bij u?

Er zijn steeds meer initiatieven gericht op de realisatie van nieuwe, biodiverse natuur. In Utrecht liggen er voor het UPG ook kansen om, samen met andere gebiedspartijen, financiering aan te vragen en projecten op te zetten voor de aanplant en het beheer van nieuwe bomen en nieuw bos op landgoederen.

()

Lees meer...

Bijeenkomst Woonhuissubsidie

Donderdag 13 februari waren we te gast in de Oranjerie op Landgoed Eyckenstein voor de succesvolle themabijeenkomst over subsidiemogelijkheden voor het in stand houden van rijksmonumenten. De focus van de bijeenkomst lag op de nieuwe Woonhuissubsidieregeling, die sinds 2019 de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten vervangt. Verder werd ook gesproken over de Subsidie Instandhouding Monumenten, het Restauratiefonds en het Boerderijfonds.

()

Lees meer...

Nieuwe subsidieregeling voor aankoop en ontpachting natuurgronden van kracht

Sinds november 2019 is de nieuwe subsidieregeling 'Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden’, kortweg UVAN, van kracht binnen de provincie Utrecht. Hiermee kunnen partijen die een perceel ‘nog te realiseren natuur’ willen aankopen, voor de aktepassering 85% van de agrarische waarde als subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor zowel particulieren als organisaties die mee willen werken aan natuurontwikkeling in Utrecht.

()

Lees meer...

Geopark Heuvelrug

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november hebben Marc Hofstra en Wim Hoek meer verteld over Stichting Geopark Heuvelrug. Dit is een burgerinitiatief met als doel voor de Heuvelrug de (Unesco-)kwalificatie Geopark te verkrijgen. Een gebied kan de (Unesco-)kwalificatie Geopark verkrijgen als dat gebied bijzonder gevonden wordt voor wat betreft de ondergrond, haar ontstaansgeschiedenis èn de natuur èn de cultuurhistorie.

 

()

Lees meer...

Succesvolle cursus Duurzaam Bodembeheer voor grondgebruikers

Na een succesvolle cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters, zijn we in oktober met een volle groep gestart met de cursus voor grondgebruikers. Tijdens de cursus, die bestond uit twee theorielessen en een excursie, kregen de deelnemers een ander benadering van bodem en bemesting zien dan wat vaak op school geleerd is.  

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

UPG en FPG Kalender

Landgoeddag

18 april 2020 | Landgoed Prattenburg, Rhenen

De Landgoeddag van april is verplaatst naar zaterdag 19 september 2020.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering FPG

6 juni 2020 | Landgoed Beekzicht, Voorst

Save the date. Nadere informatie volgt.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering UPG

10 juni 2020

Save the date. Nadere informatie volgt.

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!