Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)


Het UPG verenigt de particuliere eigenaren van landgoederen, landbouwgrond, bos en natuur in de provincie Utrecht. De vereniging zet zich in voor het in stand houden van maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en het versterken van duurzaam landbeheer. Hierin wordt gezocht naar een balans tussen belangen omtrent people (mensen), planet (milieu) en profit (opbrengst).
U kunt ons ook volgen op Twitter.

Meer over UPG...

UPG Nieuws

Werkconferentie Formatie houtige biomassaketen Kromme Rijn Utrechtse Heuvelrug

Goedlandt, bureau voor circulair landgoedbeheer organiseert in samenwerking met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug een werkconferentie voor eigenaren van bosopstanden, afnemers van hout en beleidsmakers om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken van een lokale houtige biomassaketen.

()

Lees meer...

UPG sluit aan bij Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur

Vanaf januari zal het UPG zich aansluiten bij het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Over verdere invulling zal u in het nieuwe jaar worden geïnformeerd. 

()

Lees meer...

Realisatiestrategie Natuurvisie van de Provinvie Utrecht

Momenteel wordt er gewerkt aan de Realisatiestrategie Natuurvisie van de Provincie Utrecht; met name wordt ingezet op biodiversiteit en natuurparels. Op de bijeenkomst over dit onderwerp die het UPG bijwoonde op 22 november j.l. werd met alle gebiedspartijen gediscussieerd over de uitwerking van de natuuropgaven in de provincie. 

()

Lees meer...

Verslag van de Federatieraad

Op 15 november jl was er weer een Federatieraad, dé plek waar (een afvaardiging) van de provinciale besturen in gesprek gaat met het FPG bestuur. Onderwerpen die werden besproken zijn de begroting 2018, lobby en verenigingszaken, de toekomst van de Federatie en projecten. De middag werd afgesloten met een lezing van Huib Silvis (WUR) over dynamiek in de agrarische grondmarkt. 

()

Lees meer...

Nieuw: Ontdek de Nederlandse Landgoederen

Vandaag presenteren de Nederlandse Landgoederen zich aan het publiek! Een netwerk van prachtige plekken door heel het land waar natuur, cultuur en historie met elkaar verweven zijn. Iedereen is uitgenodigd om kennis te maken met hun uitzonderlijke schoonheid en bijzondere verhalen.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!