Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Het UPG verenigt de particuliere eigenaren van landgoederen, landbouwgrond, bos en natuur in de provincie Utrecht. De vereniging zet zich in voor het in stand houden van maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en het versterken van duurzaam landbeheer. Hierin wordt gezocht naar een balans tussen belangen omtrent people (mensen), planet (milieu) en profit (opbrengst).
U kunt ons ook volgen op Twitter.

Meer over UPG...

UPG Nieuws

Nieuwe subsidieregeling voor aankoop en ontpachting natuurgronden van kracht

Sinds november 2019 is de nieuwe subsidieregeling 'Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden’, kortweg UVAN, van kracht binnen de provincie Utrecht. Hiermee kunnen partijen die een perceel ‘nog te realiseren natuur’ willen aankopen, voor de aktepassering 85% van de agrarische waarde als subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor zowel particulieren als organisaties die mee willen werken aan natuurontwikkeling in Utrecht.

()

Lees meer...

Geopark Heuvelrug

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november hebben Marc Hofstra en Wim Hoek meer verteld over Stichting Geopark Heuvelrug. Dit is een burgerinitiatief met als doel voor de Heuvelrug de (Unesco-)kwalificatie Geopark te verkrijgen. Een gebied kan de (Unesco-)kwalificatie Geopark verkrijgen als dat gebied bijzonder gevonden wordt voor wat betreft de ondergrond, haar ontstaansgeschiedenis èn de natuur èn de cultuurhistorie.

 

()

Lees meer...

Succesvolle cursus Duurzaam Bodembeheer voor grondgebruikers

Na een succesvolle cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters, zijn we in oktober met een volle groep gestart met de cursus voor grondgebruikers. Tijdens de cursus, die bestond uit twee theorielessen en een excursie, kregen de deelnemers een ander benadering van bodem en bemesting zien dan wat vaak op school geleerd is.  

()

Lees meer...

NSW landgoed: wel of niet openstellen bij overlijden?

Het beheren en in stand houden van een NSW-gerangschikt landgoed is een hele opgave. Hoe dit goed na te laten bij onverhoopt overlijden? Er gelden vele (fiscale) regels. In dit artikel wordt kort geschetst waar u mee te maken kunt krijgen en welke mogelijkheden er zijn.

()

Lees meer...

Nieuwe woonhuissubsidie voor rijksmonumenten met woonfunctie

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten is per 1 januari 2019 vervangen voor een subsidieregeling voor het in stand houden van rijksmonumenten met een woonfunctie. Vorig jaar heeft de FPG zich nog stevig ingespannen om de nieuwe regeling bij te sturen (zie hier). Op deze woonhuissubsidie kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie aanspraak maken. De subsidie kan voor het eerst aangevraagd worden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020 en bedraagt een subsidiepercentage van 38%. Per jaar kan er hoogstens één aanvraag ingediend worden. 

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

UPG en FPG Kalender

FPG & SKBL studiedag: Veiligheid op en rond landgoederen

24 maart 2020 | Theater Concordia te Haastrecht

Studiedag met verschillende sprekers rond het thema veiligheid op en rond kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.

Lees meer...

Forum for the Future of Agriculture

31 maart 2020 | Brussel, België

De jaarlijkse landbouwconferentie van ELO dit voorjaar in Brussel, u bent van harte uitgenodigd.

Lees meer...

Landgoeddag

18 april 2020 | Landgoed Prattenburg, Rhenen

Binnenkort presenteren we het programma van deze voorjaarseditie van de Landgoeddag.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering FPG

6 juni 2020 | Landgoed Beekzicht, Voorst

Save the date. Nadere informatie volgt.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering UPG

10 juni 2020

Save the date. Nadere informatie volgt.

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!