Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Welkom bij het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)

Het UPG verenigt de particuliere eigenaren van landgoederen, landbouwgrond, bos en natuur in de provincie Utrecht. De vereniging zet zich in voor het in stand houden van maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en het versterken van duurzaam landbeheer. Hierin wordt gezocht naar een balans tussen belangen omtrent people (mensen), planet (milieu) en profit (opbrengst).
U kunt ons ook volgen op Twitter.

Meer over UPG...

UPG Nieuws

Het UPG zwart op wit meegenomen in nieuwe Landbouwvisie

Op 27 september jl. hebben Provinciale Staten van de provincie Utrecht de Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 - perspectief voor de landbouw vastgesteld. Afgelopen jaar heeft het UPG actief samen met TBO's, landbouw- en natuurorganisaties, waterschappen en provincie gewerkt aan het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Dit heeft er in geresulteerd dat wij als vereniging zwart op wit worden genoemd in de landbouwvisie (p. 39) en we samen met deze partijen aan de slag kunnen om landbouw en natuur dichter bij elkaar te brengen, geheel in de geest van het landgoedmodel.

()

Lees meer...

Masterclass Duurzame Energie voor grondbeheerders

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) organiseren een Masterclass Duurzame Energie voor grondbeheerders op donderdag 8 november 2018. Tijdens deze masterclass kunt u deelnemen aan twee workshops waar verschillende aspecten van aanleg van zonneparken en windturbines worden uitgewerkt door specialisten. Het zullen interactieve workshops zijn, waarbij u al uw vragen en ervaringen met de professionals en elkaar kunt delen. Uw dagvoorzitter zal de bevindingen van deze workshops samenvatten in het afsluitende plenaire deel. Aansluitend kunt u napraten tijdens de netwerkborrel.

→  U kunt zich hier aanmelden

()

Lees meer...

Nieuw platform Invasieve Exoten Bestrijding

Provincie Utrecht gaat een Programma invasieve exotenbestrijding opstellen waarbij de input van stakeholders (gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, grondeigenaren en infrastructuur-beheerders) hard nodig is. Het UPG was aanwezig op de startbijeenkomst, waar uitleg is geven over de aanpak van Rijk en provincie en waar een begin is gemaakt met inventariseren wat er nodig is om invasieve exoten in de provincie Utrecht effectief (effectiever) te kunnen bestrijden. 

()

Lees meer...

Verkoop landgoed De Nootenhof

Geen opvolging: NSW-landgoedje 5,14 ha te koop!
Woonboerderij anno 1870 met veel mogelijkheden en gastenverblijf (B&B). Uniek in Groene Hart, aan idyllisch riviertje, tussen Gouda en Utrecht. Ruimte en rust en toch: voorzieningen binnen 4 km., 5 min. A12, 10 min. NS. Desgewenst 4,84 ha. weidegrond extra te koop.
Contact: Dhr. G.J. Meijer (06-29098213)

()

Lees meer...

Aanleg kleine landschapselementen voor natuurbehoud

De kop is eraf, de eerste poelen zijn gegraven. “Bewust kiezen voor je omgeving, oog hebben voor de natuur, het maatschappelijke belang.” Volgens Hans Veurink zijn dit de belangrijkste redenen voor agrariërs en grondeigenaren om kleine landschapselementen zoals poelen en bomenrijen, aan te leggen of te herstellen.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

UPG en FPG Kalender

Training werken met vrijwilligers

23 oktober 2018 | Landgoed Oostbroek, De Bilt

Tijdens deze tweedaagse training leert u over de vele kanten van het werken met vrijwilligers en staat uw eigen werkpraktijk centraal. 

Lees meer...

FPG-bijeenkomsten extra CO2-vastlegging in bos- en natuursector

1 november 2018 | Landgoed de Barendonk, Beers

Op donderdag 1 en 8 november organiseren de Federatie Particulier Grondbezit, de Bosgroepen en de VBNE twee bijeenkomsten over maatregelen om extra CO2 vast te leggen in het Nederlandse bos- en natuurbeheer.

Lees meer...

Training werken met vrijwilligers

7 november 2018 | Landgoed Oostbroek, De Bilt

Tijdens deze tweedaagse training leert u over de vele kanten van het werken met vrijwilligers en staat uw eigen werkpraktijk centraal. 

Lees meer...

FPG-bijeenkomsten extra CO2-vastlegging in bos- en natuursector

8 november 2018 | Landgoed Vilsteren

Op donderdag 1 en 8 november organiseren de Federatie Particulier Grondbezit, de Bosgroepen en de VBNE twee bijeenkomsten over maatregelen om extra CO2 vast te leggen in het Nederlandse bos- en natuurbeheer.

Lees meer...

Masterclass Duurzame Energie voor grondbeheerders

8 november 2018, 13:00–17:30 | Landgoed Zonneoord, Ede

FPG en NVR organiseren deze Masterclass Duurzame Energie 2018 als verdieping op ons eerdere symposium Duurzame energie.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!