Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Gelders Particulier Grondbezit (GPG)

Het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Gelderland. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het GPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Meer over GPG...

GPG Nieuws

Terugblik derde bijeenkomst verdienmodellen: Samenwerkingsverbanden

Het kennisnetwerk verdienmodellen komt op stoom. Dinsdag 13 april was alweer de derde bijeenkomst in het project, waarbij de sprekers in zijn gegaan op de kansen en mogelijkheden die samenwerkingsverbanden bieden.

()

Lees meer...

GPG Jaaroverzicht 2020

We hebben voor u op een rij gezet waar het GPG zich in 2020 in zijn activiteiten op heeft gericht. Lees het overzicht hier.

()

In memoriam Kor Kuipers

Op 3 februari 2021 is voormalig GPG-secretaris Kor Kuipers kort voor zijn 90e verjaardag overleden. In de beginjaren van onze vereniging moest alles nog worden opgebouwd. De stafmedewerkers werkten vanuit huis (wat nu door corona weer gebruikelijk is geworden) en er was geen kantoorruimte beschikbaar in de gewesten. Gerrit Jan Liet, onze eerste stafmedewerker in de jaren 1997 – 1999, kan zich die jaren en zijn samenwerking met de heer Kuipers nog goed herinneren.

()

Lees meer...

Landgoedmakelaar Jan Bennink schrijft boek

DOOR BAS VAN GERWEN  Het komt niet vaak voor dat een boek de landeigenaar op het lijf lijkt te zijn geschreven. Een voorbeeld vormt echter Baronnen, boeren, buitenlui – Anekdotes van een makelaar door Jan Bennink, een vermakelijke verhalenbundel over Benninks belevenissen als bemiddelaar in fraai, groen onroerend goed, waaronder vele landgoederen.

()

Lees meer...

GPG in gesprek met VVD-Statenlid Rosmarijn Boender

DOOR BAS VAN GERWEN  Daags na de verkiezingsoverwinning van haar partij, sprak het GPG met VVD-Statenlid Rosmarijn Boender. Boender, uit Hattem, is voor de VVD woordvoerder voor Vitaal Platteland, Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling, Erfgoed en de invoering van de Omgevingswet. Haar mooiste en misschien wel belangrijkste pleidooi is dat eigenaren zich vooral moeten melden bij de politiek wanneer zij klem komen te zitten in tegenstrijdige regelgeving of vastlopen in de ambtenarij. Daarbij functioneert het GPG natuurlijk graag als doorgeefluik.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

GPG Nieuwsbrief

De GPG Nieuwsbrieven kunt u lezen als u bent ingelogd als lid bij Mijn FPG (linker kolom). Hebt u nog geen inloggegevens? Vraag ze op via fpg@grondbezit.nl.

GPG en FPG Kalender

Online bijeenkomst Bosbranden

26 mei 2021, 11:00–12:15 | Online

FPG organiseert samen met VBNE en de Brandweer de informatiebijeenkomst 'Bosbranden en Natuurbrandbeheersing' voor bos- en natuurterreineigenaren. 

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering GPG

27 mei 2021, 15:30–20:15

Tijdens de voorjaars ALV van GPG stellen we graag twee nieuwe bestuursleden voor en gaan we in op droogte en wateroverlast.

Lees meer...

Themabijeenkomst 'Bezoekersmanagement'

28 mei 2021, 10:00–11:30 | online

FPG organiseert een workshop Bezoekersmanagement in samenwerking met NBTC. Deze praktische workshop volgt op de online Landgoeddag met thema Toerisme en Recreatie. Inspiratie, tips en uitwisseling staan centraal.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering FPG

5 juni 2021, 10:00

Tijdens de voorjaars-ALV staat het thema: klimaatoplossingen en marktkansen voor grondeigenaren 

Lees meer...

Kennisnetwerk Verdienmodellen: Zonnevelden en windmolens

9 juni 2021

Voorlopige datum  Bijdragen aan de klimaatopgaven bieden terreineigenaren kansen voor een nieuw verdienmodel. In de vijfde bijeenkomst in het project komen zon en wind aan bod. 

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!