Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Gelders Particulier Grondbezit (GPG)

Het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Gelderland. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het GPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Meer over GPG...

GPG Nieuws

Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 ter inzage

Op 15 april zijn door Gedeputeerde Staten van Gelderland het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 en de bijhorende kaarten vastgesteld. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 geeft aan waar in Gelderland een subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen mogelijk is. Het ontwerpplan ligt ter visie van 22 april tot en met 3 juni.

()

Lees meer...

Consultatie Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe: uw mening gevraagd [Let op: beperkte reactieperiode]

Het GPG heeft het afgelopen jaar zitting genomen in de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland. Deze commissie, onder voorzitterschap van Pieter van Geel, is op 21 mei 2019 opgericht in opdracht van het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. In de commissie zitten, naast het GPG, verschillende vertegenwoordigers vanuit de schapenhouderij, gemeenten en de terreinbeherende organisaties. Deze commissie heeft de opdracht om tot een advies te komen ter preventie van wolvenschade in Gelderland. 

()

Lees meer...

Gelders Particulier Grondbezit verwelkomt Statenleden: landgoedmodel als oplossing voor hedendaagse opgaven

Op woensdag 22 januari ontmoetten wij de Gelderse Statenleden op het Nationale Park de Hoge Veluwe. Deze middag organiseerden wij samen met LTO-Noord, Leisurelands en het Nationale Park de Hoge Veluwe. Deze dag stond in het tegen van de verbondenheid van de verschillende functies in het buitengebied. Het zoeken naar slimme functiecombinatie is iets wat al eeuwenlang gemeengoed is voor landgoederen. Het landgoedmodel als oplossing voor hedendaagse opgaven is goed ontvangen door de Gelderse Statenleden.

()

Lees meer...

Kavelcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert vrijwillige kavelruil

De Kavelruilcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland een vrijwillige openbare kavelruil t.b.v. realisatie van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het doel van deze kavelruil is te komen tot versterking van agrarische bedrijfsstructuur, verbetering van de waterhuishouding, een aaneengesloten natuurgebied en de recreatieve toegankelijkheid te verbeteren. Provincie en waterschap brengen circa 60 hectare in.

()

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

DOOR MANON VAN BALEN Op donderdag 7 november 2019 was het GPG te gast in het nieuwe Park Paviljoen van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor de Algemene Ledenvergadering. De Hoge Veluwe is het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Directeur van het Nationale Park de Hoge Veluwe, Seger van Voorst tot Voorst, nam ons mee in de ontstaansgeschiedenis en besprak de verschillende beheersoverwegingen in het Park.

Let op: Het verslag en de notulen staan op het ledendeel van de website. Hiervoor dient u in te loggen, dan kunt u verder klikken en het artikel lezen.

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

GPG Nieuwsbrief

De GPG Nieuwsbrieven kunt u lezen als u bent ingelogd als lid bij Mijn FPG (linker kolom). Hebt u nog geen inloggegevens? Vraag ze op via fpg@grondbezit.nl.

GPG en FPG Kalender

Algemene Ledenvergadering FPG

6 juni 2020 | Landgoed Beekzicht, Voorst

De ALV wordt verplaatst naar een latere datum.
Nadere informatie volgt.

Lees meer...

VERZET: Algemene Ledenvergadering GPG

17 september 2020 | Landgoed Mariënwaerdt

Nadere informatie volgt

Landgoeddag

19 september 2020 | Landgoed Prattenburg, Rhenen

De Landgoeddag van april is verplaatst naar zaterdag 19 september 2020.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!