Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Gelders Particulier Grondbezit (GPG)

Het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Gelderland. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het GPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Meer over GPG...

GPG Nieuws

Nieuwe investeringsbijdrage ‘Watersparen’ actief

De bijdrage ‘Watersparen’ is bestemd voor eigenaren van grond in het landelijk gebied van waterschap Vallei en Veluwe. Het is bedoeld om concrete voorstellen in het landelijk gebied op korte termijn te realiseren die bijdragen aan het vasthouden van water en het vergroten van de grondwatervoorraad. De laagdrempelige regeling treedt in werking op 3 augustus 2020 en loopt tot en met 31 december 2020.

()

Oprichting GPG-werkgroep water

DOOR BAS VAN GERWEN Ook in 2020, het zoveelste jaar op rij, werd het nieuws weer gedomineerd door de droogte. Het is duidelijk dat de ernstige droogteproblematiek in de zomer een van de belangrijkste thema’s van de komende jaren zal zijn. Het GPG realiseert zich dit terdege en wil een sterk geluid laten horen op dit onderwerp. Omdat er bij waterzaken veel verschillende belangen gemoeid zijn, heeft het GPG besloten een ledenwerkgroep water op te richten.

()

Lees meer...

Manon van Balen vertrekt naar Noord-Holland

Beste leden,
 
Na een jaar met veel plezier voor het GPG te hebben gewerkt, ga ik binnenkort bij het Hollands Particulier Grondbezit een nieuwe uitdaging aan.

()

Lees meer...

Het buiten in je kop

DOOR JHR. F. (FERRY)L.P DROHL  Mensen kunnen verschillen in hun waardering voor iedere afzonderlijke kwaliteit van een landgoed. Maar het wezen van een landgoed wordt gevormd door de optelsom van haar assets. En ten opzichte van het wezen, het geheel van wat het landgoed vormt, misschien wel de ‘ziel’, verbleekt iedere individuele kwaliteit. Zonder het landschap is waardering voor de bebouwing incompleet.

()

Lees meer...

Oase in coronatijd

DOOR AGAVE KRUIJSSEN In vroeger eeuwen trok de stedelijke elite zich terug op landgoederen buiten de stad wanneer er epidemieën dreigden. Zelfs koningin Wilhelmina gaf er nog de voorkeur aan prinses Juliana ver van mogelijke ziektebronnen op Het Loo groot te brengen. En ook nu tonen de stijgende verkoopprijzen in de Achterhoek aan dat de stedeling kiest voor een leven buitenaf.
Een landgoed biedt dus voordelen in tijden van een pandemie. Dat is een evident gegeven voor de landgoedeigenaar die op zijn landgoed woont of zich er kan terugtrekken. Voor landgoederen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van bijvoorbeeld toerisme kan een pandemie echter naast voordelen ook problemen opleveren. Evenementen zijn afgelast, horeca moest sluiten. Reden voor het GPG om bij leden naar hun ervaringen te vragen.

Let op: voor het volledig artikel dient u ingelogd te zijn.

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

GPG Nieuwsbrief

De GPG Nieuwsbrieven kunt u lezen als u bent ingelogd als lid bij Mijn FPG (linker kolom). Hebt u nog geen inloggegevens? Vraag ze op via fpg@grondbezit.nl.

GPG en FPG Kalender

Algemene Ledenvergadering FPG

28 november 2020, 10:00–12:00 | Online

De FPG-ALV vindt plaats op zaterdagochtend 28 november. Vanwege corona is het een digitale editie. Na een kort huishoudelijk deel staat het actuele thema Droogte centraal.  

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!