Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Gelders Particulier Grondbezit (GPG)

Het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Gelderland. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het GPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Meer over GPG...

GPG Nieuws

Start projectgroep Klimaatbestendige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

DOOR AART JONKERS  Het GPG heeft de droogteproblematiek hoog op de agenda staan. Ook de Gelderse kastelen en buitenplaatsen ondervinden aanzienlijke problemen door droogte, bijvoorbeeld door verdroging van waterpartijen, verslechtering van de waterkwaliteit, verdroging van tuinen, parken en historische lanen en schade aan monumentale gebouwen door verzakkingen. Op sommige plaatsen ontstaat ook schade door verhoogde piekbelasting van water. Vandaar dat het GPG deelneemt aan de projectgroep Klimaatbestendige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.

()

Lees meer...

Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS)

DOOR ARNOLD PETERSE  In het kader van de aanpak van de stikstofproblematiek heeft de Provinciale Regietafel Stikstof (PRS), waaraan ook het GPG deelneemt, gekozen voor een integrale gebiedsgerichte benadering. De basis wordt gevormd door een structurele depositiedaling, het robuuster maken van de natuur en een versnelling van de verduurzaming in de bouw, de industrie, de mobiliteit en de landbouw.

()

Lees meer...

Nieuw bestuurslid Aart Jonkers van landgoed de Wiersse stelt zich voor

Mr.dr. A.L. (Aart) Jonkers (1987) voert samen met zijn echtgenote Mary Gatacre het bestuur en de dagelijkse directie van Landgoed de Wiersse BV. De Wiersse omvat ruim 300 ha, waarvan de kern bestaat uit de beschermde historische buitenplaats. Het historische huis (bewoond door Mary, Aart en hun kinderen) met bijgebouwen, interieurs, inboedel en archief vormt het middelpunt.

()

Lees meer...

Louise Schlimmer van landgoed De Valouwe opgenomen in het bestuur

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Louise Schlimmer is pedagoge, woont en werkt deels in Amsterdam en deels in Ede, op het Landgoed ‘De Valouwe’, gelegen tussen Ede en Wekerom, waar zij tevens is opgegroeid. Op De Valouwe werkt Louise parttime als zelfstandig pedagoge, is jachthouder en voorzitter van de ‘Stichting tot behoud van het Landgoed “De Valouwe”’. Verder maakt ze er vanzelfsprekend graag regelmatig een rondje te paard. Louise is, samen met haar neven en nichten, aandeelhouder van ‘De Valouwe NSW BV’.

()

Lees meer...

Bas van Gerwen neemt afscheid

DOOR AGAVE KRUIJSSEN  Bas van Gerwen en het GPG vormden een ijzersterke combinatie die van het GPG nog heel lang in stand had mogen blijven. Het kwam echter niet helemaal als een verrassing: eind maart kondigde Bas plotseling aan dat hij op korte termijn zou vertrekken. Niet omdat hij het niet naar zijn zin had. Integendeel, hij voelde zich bij het GPG als een vis in het water.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

GPG Nieuwsbrief

De GPG Nieuwsbrieven kunt u lezen als u bent ingelogd als lid bij Mijn FPG (linker kolom). Hebt u nog geen inloggegevens? Vraag ze op via fpg@grondbezit.nl.

GPG en FPG Kalender

Kennisnetwerk Verdienmodellen: Bosbouw

31 augustus 2021, 15:00–18:30 | Landgoed Tongeren

Bosbouw is van oudsher een belangrijk verdienmodel voor onze leden. Bij deze zesde bijeenkomst zullen we het hebben over ontwikkelingen en kansen. 

Lees meer...

Landgoeddag

18 september 2021, 10:00–15:30 | Landgoed Beekzicht

Op 18 september organiseert FPG weer een Landgoeddag op locatie. We zijn te gast op landgoed Beekzicht. 

Lees meer...

Excursie Natuurinclusieve landbouw

21 september 2021

Voor de herstart van het project Natuurinclusieve landbouw gaan we op bezoek bij Landgoed Velhorst, waar Winny en Arjen van Buuren een natuurinclusief biologisch gemengd bedrijf runnen. 

Kennisnetwerk Verdienmodellen: Voedselbossen

22 september 2021

Voorlopige datum Bij de zevende bijeenkomst van het project komen voedselbossen aan bod: een vernieuwende manier om landbouw en bosbouw te combineren.

Beheerdersdag

24 september 2021, 10:00–13:00 | Online

De laatste vrijdag van september is Beheerdersdag. Een interessant programma wordt as we speak in de steigers gezet. https://beheerdersdag.nl/

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!