Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Gelders Particulier Grondbezit (GPG)

Het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Gelderland. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het GPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Meer over GPG...

GPG Nieuws

Gelders Particulier Grondbezit verwelkomt Statenleden: landgoedmodel als oplossing voor hedendaagse opgaven

Op woensdag 22 januari ontmoetten wij de Gelderse Statenleden op het Nationale Park de Hoge Veluwe. Deze middag organiseerden wij samen met LTO-Noord, Leisurelands en het Nationale Park de Hoge Veluwe. Deze dag stond in het tegen van de verbondenheid van de verschillende functies in het buitengebied. Het zoeken naar slimme functiecombinatie is iets wat al eeuwenlang gemeengoed is voor landgoederen. Het landgoedmodel als oplossing voor hedendaagse opgaven is goed ontvangen door de Gelderse Statenleden.

()

Lees meer...

Kavelcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert vrijwillige kavelruil

De Kavelruilcommissie Aaltense Goor en Zwarte Veen organiseert in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en Provincie Gelderland een vrijwillige openbare kavelruil t.b.v. realisatie van het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Het doel van deze kavelruil is te komen tot versterking van agrarische bedrijfsstructuur, verbetering van de waterhuishouding, een aaneengesloten natuurgebied en de recreatieve toegankelijkheid te verbeteren. Provincie en waterschap brengen circa 60 hectare in.

()

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

DOOR MANON VAN BALEN Op donderdag 7 november 2019 was het GPG te gast in het nieuwe Park Paviljoen van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor de Algemene Ledenvergadering. De Hoge Veluwe is het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Directeur van het Nationale Park de Hoge Veluwe, Seger van Voorst tot Voorst, nam ons mee in de ontstaansgeschiedenis en besprak de verschillende beheersoverwegingen in het Park.

Let op: Het verslag en de notulen staan op het ledendeel van de website. Hiervoor dient u in te loggen, dan kunt u verder klikken en het artikel lezen.

()

Subsidieregeling Functioneel gebruik erfgoed staat op de tocht

DOOR AGAVE KRUIJSEN Bas en ik hebben ons de afgelopen weken namens het GPG en in samenwerking met de VPHB, de vereniging van particuliere historische buitenplaatsen, ingezet voor het voortbestaan van de subsidie Functioneel gebruik erfgoed. Deze regeling ligt onder vuur omdat ze al jaren overvraagd wordt. Er moet zelfs worden geloot. Nu heeft de opvatting in politiek Gelderland postgevat dat de subsidie ‘dus’ moet worden herzien.

()

Lees meer...

Cursus Duurzaam bodembeheer voor grondgebruikers

DOOR MANON VAN BALEN  Na de succesvolle cursus Duurzaam bodembeheer voor verpachters zijn we in oktober gestart met de cursus voor grondgebruikers. Er waren een overweldigende hoeveelheid aanmeldingen en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we met twee volle groepen gestart zijn. Tijdens de cursus, die bestond uit twee theorielessen en een excursie, kregen de deelnemers een vernieuwende benadering van bodem en bemesting voorgeschoteld.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

GPG Nieuwsbrief

De GPG Nieuwsbrieven kunt u lezen als u bent ingelogd als lid bij Mijn FPG (linker kolom). Hebt u nog geen inloggegevens? Vraag ze op via fpg@grondbezit.nl.

GPG en FPG Kalender

Landgoeddag

18 april 2020 | Landgoed Prattenburg, Rhenen

De Landgoeddag van april is verplaatst naar zaterdag 19 september 2020.

Lees meer...

UITGESTELD: Bijeenkomst recreatiezonering Veluwe

26 mei 2020, 15:00–18:30 | Landgoed Huis Schouwenburg, Schouwenburg 2, 8084 PE ‘t Harde

Vanwege de huidige maatregelen rondom het coronavirus is deze bijeenkomst voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het Gelders Particulier Grondbezit organiseert samen met de Provincie Gelderland op 26 mei een bijeenkomst over de recreatiezonering op de Veluwe.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering FPG

6 juni 2020 | Landgoed Beekzicht, Voorst

Save the date. Nadere informatie volgt.

Lees meer...

VERZET: Algemene Ledenvergadering GPG

17 september 2020 | Landgoed Mariënwaerdt

Nadere informatie volgt

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!