Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Gelders Particulier Grondbezit (GPG)

Het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Gelderland. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het GPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Meer over GPG...

GPG Nieuws

Samenstelling WBE's

DOOR GERT-JAN BLOEMENDAL  In de Faunabeheereenheid wordt het gesprek gevoerd over de vraag of grondeigenaren voldoende vertegenwoordigd zijn in de Wildbeheereenheden (WBE’s).

()

Agenda Vitaal Platteland

DOOR ADRIAAN PRINS  In de GPG-nieuwsflits van 2 maart hebben wij u bericht over de Agenda Vitaal Platteland en de projectmogelijkheden die de Agenda biedt voor grondeigenaren.

()

De wondere wereld van de waterschappen

DOOR JACOBINE DIEPENHORST  Grondeigenaren ontkomen in Nederland niet aan enige vorm van samenwerking met de waterschappen, al is het moeilijk om er nu precies de vinger op te leggen hoe die samenwerking vorm zou moeten krijgen. De ervaringen van enkele GPG-leden komen uitgebreid aan bod. Aan het eind van dit artikel vindt u een uitgebreide lijst met contactpersonen.

()

Lees meer...

Veranderingen SNL

Op 24 oktober j.l. heeft het GPG een bijeenkomst georganiseerd over de veranderingen in de SNL die ingaan per 2017. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor iedere particuliere natuurbeheerder die om dit moment subsidie ontvangt. Met name voor beheerders die de tegemoetkoming in de kosten krijgen voor minder dan 150 ha. Tijdens de bijeenkomst hield René van Eijden van de provincie Gelderland een inleiding over de veranderingen die aanstaande zijn, waarna Ben Huisman (Unie van Bosgroepen) en Hanneke Hietink (Part-Ner) een presentatie hielden over de manier waarop die organisaties de kleinere beheerders ondersteunen.

()

Lees meer...

Oproep aan provincie Gelderland: blijf bij afspraken

Gelders Particulier Grondbezit, Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Leisurelands roepen de provincie Gelderland op werk te maken van het beleid dat de afgelopen jaren in gezamenlijkheid is opgesteld en geen nieuwe avonturen aan te gaan, zoals de poging om de Veluwe als geheel bij UNESCO als werelderfgoed te laten registreren.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

GPG Nieuwsbrief

De GPG Nieuwsbrieven kunt u lezen als u bent ingelogd als lid bij Mijn FPG (linker kolom). Hebt u nog geen inloggegevens? Vraag ze op via fpg@grondbezit.nl.

GPG en FPG Kalender

Ledenbijeenkomst GLB

27 juni 2017, 19:30 | Numansdorp (Zuid-Holland)

De eerste van twee ledenbijeenkomsten die de FPG organiseert over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Novifarm is onlangs uitgeroepen tot Agrarisch ondernemer van het Jaar 2017. Meer informatie over de GLB-ledenbijeenkomsten vindt u hier.

Ledenbijeenkomst GLB

14 juli 2017, 12:00 | Lelystad

De tweede ledenbijeenkomst die de FPG deze zomer organiseert over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Inclusief een rondleiding over de proefvelden van het Praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente (AGV) van de WUR. Meer informatie over de GLB-ledenbijeenkomsten vindt u hier.

Rentmeesterdag 2017

6 oktober 2017 | Abdij Sion, Vulikerweg 6, Diepenveen


Symposium 'Rentmeester van de toekomst'

750 jaar volharding en verandering

750 jaar
IJssellandschap viert haar 750e verjaardag. Dat vieren wij met het symposium ‘Rentmeester van de toekomst’.

Hoe word jij rentmeester van de toekomst?

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!