Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Gelders Particulier Grondbezit (GPG)

Het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Gelderland. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het GPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Meer over GPG...

GPG Nieuws

Uitfaseren houtoogst op de Veluwe

Op dit moment is de provincie bezig het nieuwe beheerplan voor het Natura-2000 gebied de Veluwe te schrijven. Hierin willen ze opnemen dat:

- in de kwalificerende habitatbossen ‘oude eikenbossen’ (H9190) en ‘Beukenbossen met Hulst’ (H9120) niet meer geoogst mag worden en;

- in ‘oude boscomplexen’ de houtoogst tussen nu en 2030 uitgefaseerd wordt.

()

Lees meer...

Beheerplannen N2000-gebieden ter inzage

Voor een aantal gebieden heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de Natura 2000-beheerplannen in ontwerp vastgesteld. Dit geldt voor de Natura 2000-gebieden Arkemheen, Bekendelle, Loevestein Pompveld & Kornsche Boezem, Landgoederen Brummen, Korenburgerveen, Stelkampsveld, Willinks Weust en Wooldse Veen.

()

Lees meer...

Reactie op plannen uitfaseren houtproductie Veluwe

Afgelopen jaar is de provincie Gelderland erg druk geweest met het opstellen en herzien van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden. Voor Natura 2000-gebied de Veluwe heeft een aantal van onze leden vorige week een brief ontvangen met daarin een uitnodiging om met de provincie in gesprek te gaan over het bosbeheer. In deze brief wordt de intentie kenbaar gemaakt houtoogst in habitatbossen uit te faseren. 

()

Lees meer...

Uitbreiding subsidieregeling natuurherstel N2000 (SPUK)

Binnenkort worden er nieuwe onderdelen aan de Gelderse SPUK regeling, voor natuurherstel in stikstofgevoelige N2000-gebieden, toegevoegd: ‘Aanleg nieuw bos buiten GNN’ en ‘Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000’. GPG heeft namens haar achterban meegekeken met de conceptversie van de nieuwe onderdelen en een aantal aanbevelingen gedaan. 

()

Lees meer...

Arnold Peterse neemt afscheid

DOOR NEELTJE HERMUS  Na ruim twaalf jaar is Arnold Peterse bij de ALV op 11 november 2021 afgezwaaid als bestuurslid van het GPG. Met hem gaan we een ervaren en toegewijd bestuurslid missen.

()

Lees meer...

Open Street Map (OSM) en de gevolgen voor particuliere gronden

DOOR AGAVE KRUIJSSEN OSM is volgens de Engelstalige Wikipedia ‘a collaborative project to create a free editable geographic database of the world’. De bedoeling is dat iedereen met navigatieapparatuur (bijvoorbeeld een smartphone) paden en markante plaatsen in het landschap vastlegt en deelt. Het hele project ademt een collectieve sfeer. Met andere woorden: de aarde is van iedereen en iedereen mag overal komen. En bovenal: we wijzen elkaar de weg.

 

Let op: voor het volledige artikel dient u ingelogd te zijn. 

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

GPG Nieuwsbrief

De GPG Nieuwsbrieven kunt u lezen als u bent ingelogd als lid bij Mijn FPG (linker kolom). Hebt u nog geen inloggegevens? Vraag ze op via fpg@grondbezit.nl.

GPG en FPG Kalender

Afsluitende bijeenkomst GPG project NIL

30 juni 2022, 12:00–17:30 | Landgoed Bingerden

Bij deze bijeenkomst, waarmee we ook ons project over Natuurinclusieve landbouw afsluiten, geven we een doorkijk naar de (on)mogelijkheden die we zien en verwachten voor de natuurinclusieve landbouw. Met verschillende sprekers en onderwerpen praten we u graag bij. Lees verder voor het programma, of bekijk hier de flyer. 

Lees meer...

FPG-ALV Familiedag

2 juli 2022, 13:30–18:00 | NPHV, Park Paviljoen

We nodigen u uit voor de FPG-ALV Familiedag in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Een avontuurlijke zaterdagmiddag speciaal voor FPG-leden met het gezin. Terwijl ouders worden bijgepraat over onze actuele thema's kunnen de kinderen (onder begeleiding) struinen in het Museonder.

Lees meer...

Webinar NSW: Actuele stand van zaken

4 juli 2022, 19:30–21:00 | Online

FPG organiseert dit jaar twee webinars over de Natuurschoonwet 1928. Deel I vóór de zomer; De actuele stand van zaken anderhalf jaar na het nieuwe rangschikkingsbesluit. Deel II na de zomer: NSW en opvolging.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!