9 goede redenen lid te worden van het Hollands Particulier Grondbezit!

Het Hollands Particulier Grondbezit (HPG) vertegenwoordigt particuliere eigenaren van landbouwgrond (in eigen gebruik of verpacht), landgoederen, bos en natuurterreinen in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het HPG zet zich in deze provincies in voor het bevorderen van (de kwaliteit van) het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit en de duurzame economische ontwikkeling daarvan. De overkoepelende vereniging Federatie Particulier Grondbezit (FPG) werkt aan dezelfdedoelstellingen, maar dan op landelijk- en Europees niveau.

Met een lidmaatschap van HPG/FPG kunt u van de volgende voordelen profiteren:

1

U ontvangt informatie over ontwikkelingen in het landelijk gebied, over plannen die ter inzage liggen en over de activiteiten van HPG/FPG door middel van:

  • digitale landelijke nieuwsbrief 'Lopende Zaken' (maandelijks)
  • Grondig, de provinciale nieuwsbrief (enkele keren per jaar)
  • ledenbrochures en publicaties
  • uitnodigingen voor excursies, themabijeenkomsten etc. tegen gereduceerd ledentarief.

2

U maakt deel uit van een netwerk van particulieren en deskundigen op het gebied van het beheer van landelijke bezittingen. Uitwisseling van kennis, kunde en ervaring staat voorop. De provinciale en landelijke ledenvergaderingen (ALV) zijn waardevolle contactmomenten om met elkaar en met het bestuur in gesprek te gaan. Daarnaast is het sociale element zeer belangrijk.

3

U kunt gebruik maken van de dienstverlening door HPG-regioadviseurs. Als lid kunt u vragen stellen en krijgt u eerstelijnsadvies over praktische zaken betreffende bestemmingsplannen, pacht, huur, natuuraanleg, beheer en onderhoud, taxaties etc.

4

Met vragen over fiscaliteit en de Natuurschoonwet kunt u terecht bij de landelijke staf.

5

De website, met een besloten ledendeel met specifieke informatie, contracten en modellen waar u gebruik van kunt maken.

6

U bent automatisch geabonneerd op het tweemaandelijks tijdschrift De Landeigenaar: vakblad voor beheer van het buitengebied en verenigingsorgaan.

7

Faunabeleid: via de Ganzen 7 werkt de FPG aan een gezamenlijke oplossing van de Ganzenoverlast. Daarnaast heeft het HPG zitting in de Faunabeheereenheid in Noord- en Zuid-Holland waar we ons o.a. inzetten op het vereenvoudigen van de regelgeving bij schadebestrijding en schadeafhandeling en het zorgen voor adequate schadecompensatie.

8

Zowel op provinciaal als landelijk niveau richt HPG/FPG zich op een betere onderhandelingspositie voor haar leden die geconfronteerd worden met leidingaanleg door/over hun grond. Een jaarlijkse vergoeding is daarbij het uitgangspunt.

9

FPG-ledenvoordelen: sinds 2012 wordt als aanvullende service ledenvoordelen aangeboden. Op dit moment zijn deze voordelen gericht op verzekeringen, energiekosten en wijn. Er worden mooie kortingen geboden. Er wordt gewerkt aan een verdere uitbreiding van het aantal ledenvoordelen. Meer informatie is terug te vinden op www.grondbezit.nl/ledenvoordelen

 

Aanvullende informatie over HPG/FPG en het lidmaatschap is terug te vinden op www.grondbezit.nl of u kunt een informatiepakket aanvragen via het HPG.