Direct aanmelden

Wilt u zich aanmelden als lid? Download dan nu het aanmeldformulier en stuur dit op naar:

Federatie Particulier Grondbezit
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede

Wilt u eerst een betere indruk krijgen van al onze standpunten en activiteiten? Neem dan contact met ons op en vraag een gratis informatiepakket aan. Bekijk ook het nieuwsoverzicht of onze agenda voor de meest recente informatie. 

Let op: als u nu lid wordt, ontvangt u de eerste twee jaar maar liefst €100,00 korting op de contributie!

Waarom nú lid worden van de FPG?

De IJsseldijk bij Veessen (Gld.)
Land in vertrouwde hand

1.     Goede belangenbehartiging maakt het verschil

De FPG behartigt de gezamenlijke belangen van particuliere eigenaren van: landbouwgrond in (eigen gebruik of verpacht), landgoederen en bos- en natuurterreinen. Dit doen wij in Den Haag, in uw provincie of gemeente en in Brussel. De FPG staat voor een economisch duurzaam en maatschappelijk verantwoord grondbezit.

Wij concentreren ons op de onderwerpen die voor de particuliere eigenaar hét verschil maken. Zo houden wij ons (onder andere) bezig met de Natuurschoonwet, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Subsidiestelsel Natuur en Landschap en certificering, (erf)pacht en het eigendomsrecht.

Wij brengen uw belang naar voren op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Daarnaast laten wij aan de maatschappij de waarde zien van het particuliere grondbezit, bijvoorbeeld met onze Nederlandse Landgoederen.

Een overzicht van de Highlights belangenberhartiging 2019 vindt u hier.

2.     Altijd goed op de hoogte en een waardevol netwerk

Het lidmaatschap houdt veel meer in dan het ondersteunen van de belangenbehartiging voor de particuliere grondeigenaar. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de voordelen van het lidmaatschap waar u direct van kunt profiteren:

  • Een nationale en provinciale nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen op het gebied van grondbezit
  • Een abonnement op het vakblad ‘De Landeigenaar’dat elk kwartaal verschijnt
  • Deel uitmaken van een netwerk van grondeigenaren, met volop gelegenheden om elkaar te ontmoeten op thema- en netwerkbijeenkomsten. U zult geregeld worden uitgenodigd! 
  • Toegang tot praktische tools (modelcontracten, handleidingen) en gratis eerstelijns advies van onze medewerkers en regioadviseurs over bijvoorbeeld: natuuraanleg, beheer en onderhoud, bestemmingsplannen, pacht, huur, taxaties, fiscaliteiten, de Natuurschoonwet, etc.
  • Een interessant FPG-ledenvoordeelprogramma waarmee interessante kortingen geboden worden op o.a. energie, zorgverzekering, diensten, mobiliteit etc.)
  • Meepraten en -beslissen over de koers van de Federatie
  • U wordt tevens lid van de provinciale vereniging van de provincie waarin uw grondbezit is gelegen

3.     Unieke kans: krijg nu de eerste twee jaar 100 euro korting op de contributie!

 

Contributie en typen lidmaatschap

1. Hoofdlid

Bezit u minimaal één hectare grond? Dan verwelkomen wij u graag als hoofdlid. De contributie bestaat uit een vast basisbedrag, vermeerderd met een toeslag per hectare. Het hoofdlidmaatschap wordt zonder schriftelijke opzegging (4 weken voor einde kalenderjaar) automatisch verlengd met één kalenderjaar. 

2. Medelid

Medeleden zijn zelf geen eigenaar van landelijke eigendommen, maar zijn wel betrokken bij het bezit van een hoofdlid (bijvoorbeeld via een landgoed-BV of stichtingsbestuur). 

Afhankelijk van de hoogte van de contributie van het hoofdlid is een medelidmaatschap wel of niet gratis. Hoofdleden die € 500,00 of meer aan contributie bijdragen kunnen, afhankelijk van de hoofdcontributie, tot 4 gratis medeleden opgeven. Indien de hoofdcontributie niet toereikend is voor een gratis medelidmaatschap, bedraagt de contributie voor het medelid € 210,00 (inclusief een abonnement op De Landeigenaar).

3. Begunstiger

Bezit u minder dan 1 hectare grond, maar wilt u toch betrokken zijn bij de Federatie? Dan kunt u begunstiger worden. De contributie voor begunstigers bedraagt € 210,00 (inclusief het abonnement op De Landeigenaar). Het begunstigerschap wordt zonder schriftelijke opzegging (4 weken voor einde kalenderjaar) automatisch verlengd met één kalenderjaar. 

Contributie

Medeleden en begunstigers hebben dezelfde lidmaatschapsvoordelen als hoofdleden, uitgezonderd het stemrecht op algemene ledenvergaderingen van de Federatie of provinciale vereniging. Het volledige contributieoverzicht voor 2021 kunt u hier downloaden. De contributie is in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar.

We heten u graag welkom als nieuw lid, medelid of begunstiger! Download nu het aanmeldformulier!

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en geldt tot wederopzegging. Dit kan per brief of per e-mail. Als u wilt opzeggen, houd dan rekening met de opzegtermijn: opzeggen kan tot vier weken voor het einde van het lopende contributiejaar. Zodra uw opzegging is verwerkt, krijgt u een bevestiging van uw opzegging. Als de opzegtermijn is verstreken, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Als u opzegt na het verstrijken van de opzegtermijn, wordt uw lidmaatschap aan het einde van het volgende contributiejaar gestopt.