ZPG Nieuws

De voorzittershamer wordt overgedragen.

Sfeervolle overdracht van voorzitterschap ZPG
Leden en bestuurders bezoeken de historische boerderij van Joan en Monique Seijdlitz

Joan Seijdlitz heeft de voorzittershamer overgedragen aan Titus van der Torren.

Lees meer...

Bestuurders ZPG bezoeken Landelijk Vlaanderen
aandacht voor internationaal faunabeheer en toezicht en handhaving

Op 27 februari jl. is op het landgoed kasteel Heihuizen, onder leiding van de voorzitter van Landelijk Vlaanderen, Christophe Lenaerts,  gesproken over ‘toezicht en handhaving’ in het grensoverschrijdende buitengebied.

Lees meer...

Ledenvergadering Zeeuwse grondeigenaren met focus op de toekomst
Vice-voorzitter van ZLTO wil samenwerken met ZPG

 

Op donderdag 23 november jl. vond de informatieve ledenvergadering plaats in de Merelhoeve te  Nieuw- en Sint Joosland.

 

Lees meer...

Leden ZPG bezoeken haven Antwerpen en Hof ter Saksen
chemie vrij beheer van landgoed is mogelijk

De leden van ZPG en genodigden komen samen in Hof ter Saksen te Haasdonk bij Beveren (B). Voorzitter Joan Seijdlitz heet allen welkom in zijn ‘achterland’: ‘ik ben ook een (Zeeuws-) Vlaming’.

Het gezelschap van ruim 30 personen krijgt Sint Maartengebak aangeboden. Onze gastheer Jan van Bogaert heet allen welkom namens de gemeente Beveren en vertelt dat de vroegere eigenaren het gebak met Sint-Maarten aan de kinderen uitdeelde.

 

Lees meer...

Uitnodiging ALV van ZPG, juni 2017

Bent u grondeigenaar en nog geen lid van ZPG, neem dan contact op met regiocoordinator René de Bont 06 2358 6485

Maak vrijblijvend kennis met DE vereniging voor grondeigenaren in Zeeland en kom naar de ledenvergadering met excursie bij onze zuiderburen, in de regio Beveren.

Lees meer...

Grondig voorjaar 2017 is uit

download de Grondig, een must voor elke grond/landgoedeigenaar met bezittingen in de provincie Zeeland.

Lees meer...

informatie voor leden ZPG
informatiebijeenkomst op 24 november voor Zeeuwse Grondeigenaren: u kunt zich aanmelden via zpg@grondbezit.nl

informatie voor leden ZPG
download het verslag en info over de PAS en de Zeeuwse Grondeigenaar

Tijdens de sfeervolle ALV is afscheid genomen van bestuurder Bram van Nieuwenhuijzen. Dagvoorzitter Titus van de Torren overhandigt hem een bijzonder boek over oude Zeeuwse kaarten, als dank voor zijn vakkundige inzet. 

Lees meer...

Nieuwsbrief voorjaar 2016

Download nu de laatste nieuwsbrief van het ZPG, met aandacht voor onder andere disteloverlast, het Natuurbeheerplan 2016 en de PAS. 

De najaarseditie van GRONDIG is uit
Actuele informatie voor Zeeuwse grondeigenaren

 

In de Zeeuwse Grondig (klik hier) vindt u informatie over de ledenvergadering met excursie, welke in juni heeft plaatsgevonden. We hebben afscheid genomen van Jan Paul van Hoven, als bestuurder/secretaris.

Landelijk voorzitter Roel Robbertsen hield een inspirerend betoog. De tekst hiervan kunt u opvragen via zpg@grondbezit.nl

 

Bijeenkomst van ZPG op 26 november 2015
De data voor de bijeenkomsten in 2016 zijn bekend

Op 26 november as kwamen de leden van ZPG bijeen op de Merelhoeve in Nieuw- en Sint Joosland .

Bent u als Zeeuwse grondeigenaar nog geen lid, kom vrijblijvend naar de bijeenkomsten in 2016:

- ALV met excursie op de Kop van Schouwen: zaterdag 18 juni 2016

- informatieve ledenvergadering: 25 november 2016

u kunt zich aanmelden via zpg@grondbezit.nl

Hier vindt u voor uw orientatie de uitnodiging van de onlangs gehouden bijeenkomst. De notulen vindt u op het ledendeel.

Programma Ledenvergadering ZPG 27 juni

Tijdens de ledenvergadering met excursie zijn leden en aangemelde Zeeuwse grondeigenaren van harte welkom. Lees meer over het programma. Dit jaar bezochten we Noord-Beveland.

U kunt het verslag en de inspirerende speech van FPG voorzitter Roel Robbertsen downloaden.

Lees meer...

Succesvolle bijeenkomst van ZPG op 20 november jl
Actuele informatie voor Zeeuwse grondeigenaren

 

Op 20 november hebben 30 leden deelgenomen aan de informatieve ledenvergadering te Nieuwdorp. Peter de Koeijer (ZLTO), Ralf Joosse (Staatsbosbeheer, bestuurder Waterschap) en Johan vd Slikke gaven toelichting op de actuele ontwikkelingen. 

Gedeputeerde Carla Schönknecht reikte het certificaat Particulier Natuurbeheer uit aan Joan Seijdlitz.

 

 

ZPG successen

In het recente verleden heeft het ZPG op diverse fronten successen behaald.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!