ZPG Nieuws

ledenvergadering in Zeeuws-Vlaanderen
Bezoek project Waterdunen

Leden en relaties van ZPG worden van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van het ZPG op zaterdag 4 september a.s. welke, conform de RIVM-richtlijnen, gehouden wordt in Zeeuws-Vlaanderen.

We komen samen in Breskens, aanvang vergadering 11.00 uur. U wordt verwacht in paviljoen Loods 10 aan de Nieuwesluisweg 50; 4511 RE Breskens

Lees meer...

FBE Zeeland zoekt een beleidsmedewerker

Om te zorgen dat het faunabeheer in Zeeland in goede banen wordt geleid is jouw juridische expertise meer dan welkom binnen het team. Je krijgt een grote mate van zelfstandigheid én de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen als beleidsmedewerker. 

 www.faunabeheereenheid.nl/zeeland/NIEUWS/ArticleID/21510/VACATURE-BELEIDSMEDEWERKER-FAUNABEHEER-FBE-ZEELAND

Bijeenkomst ZPG en Provincie: Gebiedstafel Zeeuwse Omgevingsvisie
Welke bouwstenen zijn van belang voor grondeigenaren?

Denkt u mee in de laatste fase van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021?

Verschillende overheden en maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen tijd gewerkt aan de Zeeuwse Omgevingsvisie. De Provincie Zeeland is zover dat zij uw mening wil weten over de conceptversie van de Zeeuwse Omgevingsvisie. 

Daarom willen we u uitnodigen voor een toelichting op de Zeeuwse Omgevingsvisie, op woensdag 24 februari a.s., van 20:00 tot uiterlijk 21:30 uur

De bijeenkomst is digitaal en deels interactief, zie het programma.

Lees meer...

Nieuwe FBE bestuurder namens ZPG
Coen Rutgers volgt Leo Klompe op

Op de eerste FBE bijeenkomst weer aan tafel stond de opvolging van Leo Klompe op de agenda. Leo werd vanochtend door de voorzitter geprezen om zijn betrokkenheid met de mensen 'in het veld' en de WBE's.

Lees meer...

Ledenbijeenkomsten gaan naar het najaar
Digitale belangenbehartiging

Het zijn bijzondere tijden, wij hopen dat u allen in goede gezondheid bent en dat u zakelijk zicht blijft houden op herstel. Eerder hebben we gemeld dat we de ZPG juni vergadering doorschuiven naar een nadere datum in het najaar. Graag gaan wij dan met u in gesprek, o.a. over de continuïteit van uw ondernemingen, de droogteproblematiek en de Zeeuwse en landelijke ontwikkelingen.

Lees meer...

Zeeuwse pilot handhaving

 
Samen met de Regionale Uitvoeringsdienst en provincie zijn TBO's en particuliere eigenaren een Zeeuwse pilot gestart.

Lees meer...

ZPG leeft mee; bijeenkomsten uitgesteld!

 
Ook de provincie Zeeland wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Voorop staat ieders gezondheid. Uiteraard volgen wij de landelijke richtlijnen en nemen onze verantwoordelijkheid. De ledenvergadering met excursie, op 20 juni, gaat NIET door. De ALV schuiven we door naar 19 november, in de Merelhoeve.

 

Lees meer...

save the date ZPG ledenbijeeenkomsten 2020
Bestuur werkt aan een aantrekkelijk jaarprogramma

Leden en relaties zijn van harte welkom:

18 februari: bijeenkomsten Pacht en de toekomst van de Grondmarkt (Provincie Zeeland)

20 februari: Informatie Eikenprocessierups

31 maart: Forum for the Future of Agriculture te Brussel

Zaterdag 20 juni:

Het bestuur van ZPG organiseert de jaarlijkse bijeenkomst voor grondeigenaren. Tussen Groede en Breskens wordt gewerkt aan een uniek natuur-en recreatiegebied: Waterdunen. Dhr. Cees Slager zal ons informeren over de realisatie van Molecaten Park Waterdunen, www.molecaten.nl/waterdunen. Nadere info over het dagprogramma volgt later dit voorjaar.

Donderdag 19 november

Suggesties voor sprekers en onderwerpen zijn van harte welkom.

Grondig ZPG: input voor de ambities van de provincie
Acutele info voor grondeigenaren in Zeeland

In deze najaarsgrondig wordt ingegaan op de ambities van de provincie Zeeland en de besluiten van de FBE.

Lees meer...

In het veld volgt uitleg over het onderzoek hoe de landbouw te combineren met natuurbeheer.

Kennisuitwisseling en netwerken komen samen in Schouwen-Duiveland
Grondeigenaren gaan uitdagingen aan, zowel in het veld voor de patrijzen als voor de lange termijn.

Waardevolle info werd ingebracht door Krijn Poppe, medewerkers van de Provincie en de projectleiding van het Partridge project bij Haamstede.

Lees meer...

Grondeigenaren welkom in Dreischor en Haamstede
Van patrijzen tot de toekomst van de Zeeuwse landbouw, in gesprek met ZPG.

Op zaterdag 29 juni komen de Zeeuwse grond- en landgoedeigenaren bijeen. Krijn Poppe neemt ons mee, hoe zien de vier duurzaamheidsopgaven voor de toekomst van de zuidwestelijke delta eruit. Verder is zicht op de realisatie van 900 ha natuurgebied, mede door boeren, burgers en buitenlui, en gaan we 's middags op zoek naar patrijzen.

Lees meer...

Energietransitie: met urgentie kansen zoeken
ZPG is mede organisator van succesvol symposium

 

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaves uit onze tijd. Een opgave die bovendien invloed zal hebben op ons landschap en het grondeigendom. Maar welke? Op 21 januari gingen bestuurders, rentmeesters en grondeigenaren in een vol Hotel Bos en Ven (Oisterwijk) in gesprek tijdens een bijeenkomst van NVR Kring Zuid en de verenigingen van grondeigenaren. Partijen voelen urgentie om met de energietransitie aan de slag te gaan; de meningen verschillen over de manier waarop en er zijn ook andere hindernissen te nemen. 

Lees meer...

De voorzittershamer wordt overgedragen.

Sfeervolle overdracht van voorzitterschap ZPG
Leden en bestuurders bezoeken de historische boerderij van Joan en Monique Seijdlitz

Joan Seijdlitz heeft de voorzittershamer overgedragen aan Titus van der Torren.

Lees meer...

Bestuurders ZPG bezoeken Landelijk Vlaanderen
aandacht voor internationaal faunabeheer en toezicht en handhaving

Op 27 februari jl. is op het landgoed kasteel Heihuizen, onder leiding van de voorzitter van Landelijk Vlaanderen, Christophe Lenaerts,  gesproken over ‘toezicht en handhaving’ in het grensoverschrijdende buitengebied.

Lees meer...

Ledenvergadering Zeeuwse grondeigenaren met focus op de toekomst
Vice-voorzitter van ZLTO wil samenwerken met ZPG

 

Op donderdag 23 november jl. vond de informatieve ledenvergadering plaats in de Merelhoeve te  Nieuw- en Sint Joosland.

 

Lees meer...

Leden ZPG bezoeken haven Antwerpen en Hof ter Saksen
chemie vrij beheer van landgoed is mogelijk

De leden van ZPG en genodigden komen samen in Hof ter Saksen te Haasdonk bij Beveren (B). Voorzitter Joan Seijdlitz heet allen welkom in zijn ‘achterland’: ‘ik ben ook een (Zeeuws-) Vlaming’.

Het gezelschap van ruim 30 personen krijgt Sint Maartengebak aangeboden. Onze gastheer Jan van Bogaert heet allen welkom namens de gemeente Beveren en vertelt dat de vroegere eigenaren het gebak met Sint-Maarten aan de kinderen uitdeelde.

 

Lees meer...

Uitnodiging ALV van ZPG, juni 2017

Bent u grondeigenaar en nog geen lid van ZPG, neem dan contact op met regiocoordinator René de Bont 06 2358 6485

Maak vrijblijvend kennis met DE vereniging voor grondeigenaren in Zeeland en kom naar de ledenvergadering met excursie bij onze zuiderburen, in de regio Beveren.

Lees meer...

Grondig voorjaar 2017 is uit

download de Grondig, een must voor elke grond/landgoedeigenaar met bezittingen in de provincie Zeeland.

Lees meer...

informatie voor leden ZPG
informatiebijeenkomst op 24 november voor Zeeuwse Grondeigenaren: u kunt zich aanmelden via zpg@grondbezit.nl

informatie voor leden ZPG
download het verslag en info over de PAS en de Zeeuwse Grondeigenaar

Tijdens de sfeervolle ALV is afscheid genomen van bestuurder Bram van Nieuwenhuijzen. Dagvoorzitter Titus van de Torren overhandigt hem een bijzonder boek over oude Zeeuwse kaarten, als dank voor zijn vakkundige inzet. 

Lees meer...

Nieuwsbrief voorjaar 2016

Download nu de laatste nieuwsbrief van het ZPG, met aandacht voor onder andere disteloverlast, het Natuurbeheerplan 2016 en de PAS. 

De najaarseditie van GRONDIG is uit
Actuele informatie voor Zeeuwse grondeigenaren

 

In de Zeeuwse Grondig (klik hier) vindt u informatie over de ledenvergadering met excursie, welke in juni heeft plaatsgevonden. We hebben afscheid genomen van Jan Paul van Hoven, als bestuurder/secretaris.

Landelijk voorzitter Roel Robbertsen hield een inspirerend betoog. De tekst hiervan kunt u opvragen via zpg@grondbezit.nl

 

Bijeenkomst van ZPG op 26 november 2015
De data voor de bijeenkomsten in 2016 zijn bekend

Op 26 november as kwamen de leden van ZPG bijeen op de Merelhoeve in Nieuw- en Sint Joosland .

Bent u als Zeeuwse grondeigenaar nog geen lid, kom vrijblijvend naar de bijeenkomsten in 2016:

- ALV met excursie op de Kop van Schouwen: zaterdag 18 juni 2016

- informatieve ledenvergadering: 25 november 2016

u kunt zich aanmelden via zpg@grondbezit.nl

Hier vindt u voor uw orientatie de uitnodiging van de onlangs gehouden bijeenkomst. De notulen vindt u op het ledendeel.

Programma Ledenvergadering ZPG 27 juni

Tijdens de ledenvergadering met excursie zijn leden en aangemelde Zeeuwse grondeigenaren van harte welkom. Lees meer over het programma. Dit jaar bezochten we Noord-Beveland.

U kunt het verslag en de inspirerende speech van FPG voorzitter Roel Robbertsen downloaden.

Lees meer...

Succesvolle bijeenkomst van ZPG op 20 november jl
Actuele informatie voor Zeeuwse grondeigenaren

 

Op 20 november hebben 30 leden deelgenomen aan de informatieve ledenvergadering te Nieuwdorp. Peter de Koeijer (ZLTO), Ralf Joosse (Staatsbosbeheer, bestuurder Waterschap) en Johan vd Slikke gaven toelichting op de actuele ontwikkelingen. 

Gedeputeerde Carla Schönknecht reikte het certificaat Particulier Natuurbeheer uit aan Joan Seijdlitz.

 

 

ZPG successen

In het recente verleden heeft het ZPG op diverse fronten successen behaald.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!