ZPG Nieuws

informatie voor leden ZPG

download het verslag en info over de PAS en de Zeeuwse Grondeigenaar

leden ZPG bezoeken Watersnoodmuseum en Particuliere Eendenkooi

Na afloop van de ALV was het indrukwekkend om stil te staan bij de watersnoodramp. Het museum is ontwikkeld op de historische plaats bij Ouwerkerk, waar de laatste gaten in de dijk gedicht zijn. Aansluitend werd de Eendenkooi op Landgoed Watergat II bezocht. Renee en Peter Lubbers gaven uitleg over de herstelmaatregelen, welke mede in het kader van de PAS worden uitgevoerd. ALV, lunch en het drankje tot slot werden uitstekend verzorgd door Brasserie de Vierbannen.