ZPG Nieuws

Bijeenkomst ZPG en Provincie: Gebiedstafel Zeeuwse Omgevingsvisie

Welke bouwstenen zijn van belang voor grondeigenaren?

Programma Zeeuwse Omgevingsvisie en ZPG

Het bestuur van ZPG stelt het zeer op prijs dat we gedeputeerde Dick van der Velde welkom mogen heten! Mevrouw Karen van Schaik – van de Vijver zal ingaan op de voor grondeigenaren relevante bouwstenen.

Het doel van deze bijeenkomst is u te informeren, zodat u per bouwsteen in de gelegenheid bent input te leveren om tot een gezamenlijke ZPG-reactie op de Omgevingsvisie te komen.  

Programma

  1. Opening door gespreksleider Titus van der Torren | voorzitter ZPG
  2. Introductie Zeeuwse Omgevingsvisie, door Dick van der Velde | Gedeputeerde Ruimtelijke ordening
  3. Presentatie door Karen van Schaik – van de Vijver | Projectsecretaris Zeeuwse Omgevingsvisie 2021

Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • De 4 Maatschappelijke uitdagingen in vogelvlucht
  • De doelen voor landschap, landbouw, natuur en erfgoed. En de relatie met bodem en zoet water.
  • Wat (en wanneer) gaat u in de praktijk hiervan merken
  • Hoe gaat het proces hierna verder; wat wil u de provincie en ZPG op voorhand meegeven

René de Bont noteert per behandelde bouwsteen, op hoofdlijnen, uw opmerkingen, om te komen tot een gezamenlijke reactie. 

Wij hopen u op 24 februari te mogen begroeten. Graag voor 22 februari aanmelden via zpg@grondbezit.nl.

Na ontvangst stuur ik u een bevestiging met de link, om via TEAMS in te loggen. Een handleiding is beschikbaar.

Voor meer informatie: https://voor.zeeland.nl/omgevingsvisie/achterbanraadpleging/.