ZPG Nieuws

Nieuwe FBE bestuurder namens ZPG

Coen Rutgers volgt Leo Klompe op

Leo volgde in 2017 als ervaren bestuurder en faunabeheerder Joan Seijdlitz op. Hij stelde zich tevens ten doel om Coen Rutgers voor te bereiden op een toekomstige taak als FBE-bestuurder. Het bestuur van ZPG is zeer erkentelijk, Leo Klompe heeft zijn ervaring op een prettige wijze kunnen overdragen en tevens onze leden vakkundig kunnen vertegenwoordigen.

We danken Leo Klompe voor zijn inzet en en wensen Coen succes in het FBE bestuur.