ZPG Nieuws

Sfeervolle overdracht van voorzitterschap ZPG

Leden en bestuurders bezoeken de historische boerderij van Joan en Monique Seijdlitz

Symposium over het beheer van de Zuidwestelijke Delta

Joan Seijdlitz werd benoemd tot erelid van ZPG. De nieuwe voorzitter Titus van der Torren heeft inmiddels een afspraak gemaakt met gedeputeerde Schönknecht en gedeputeerde de Bat over de Agenda van Zeeland.