ZPG Nieuws

Zeeuwse pilot handhaving

 
Pilot Handhaving
Samen met de Regionale Uitvoeringsdienst en provincie zijn TBO's en particuliere eigenaren een Zeeuwse pilot gestart. In 2018 is de toezichtsbijdrage opgenomen in het subsidiestelsel natuur- en landschap (SNL). De toezichtsbijdrage is een vergoeding voor de toegenomen kosten van toezicht door natuurbeheerders als gevolg van de verplichting tot openstelling van natuurgebieden onder de SNL.
In de beleidsnota Natuurwetgeving is door provinciale staten besloten deze toezichtsbijdrage in te voeren. Invoering in Zeeland is voorzien in 2021. Het verzoek van alle Natuurbeheerders om dit jaar te benutten voor een pilot is gehonoreerd. Betrokkenen gaan ervaring opdoen met de werkwijze toezicht in natuurgebieden en het maken van afspraken over de uitvoering de registraties. Wij hopen u in de najaarsvergadering u te kunnen informeren over de eerste resultaten.