ZPG Nieuws

ZPG leeft mee; bijeenkomsten uitgesteld!

ZPG leeft mee; bijeenkomsten uitgesteld!
Ook de provincie Zeeland wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Voorop staat ieders gezondheid. Uiteraard volgen wij de landelijke richtlijnen en nemen onze verantwoordelijkheid. De ledenvergadering met excursie, op 20 juni, gaat NIET door. De ALV schuiven we door naar 19 november, in de Merelhoeve. Evt. kunnen we na de zomer nog een veldbezoek inplannen. Wij hopen u later dit jaar weer te kunnen spreken op een van onze bijeenkomsten!

In de tussentijd blijven wij vanuit FPG en ZPG actief voor onze leden; uw belangen staan centraal! Zo heeft Regiocoördinator René de Bont per mail input aangeleverd voor de nieuwe Omgevingsvisie van de Provincie Zeeland. In de eerste schets ontbreekt het perspectief van het grondeigendom in het landelijk gebied en het belang daarbij van een goed functionerend pachtstelsel.

We focussen op de toekomst. Er komen weer kansen voor grondeigenaren, onze sector is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Samen met  overheden en partners volgen we de situatie op de voet en we zullen het gesprek met overheden en partners hervatten zodra het mogelijk wordt. Allereerst over de gevolgen van deze crisis, en voorts hoe verder om te gaan met uw belangen en de continuïteit van onze gezamenlijke activiteiten.

Wanneer het ZPG u nader van dienst kan zijn, neem contact op met René de Bont of een van de bestuursleden. Medewerkers en bestuurders werken zoveel mogelijk vanuit huis en/of het eigen bedrijf. Wij wijzen u op de Lopende Zaken van 19 maart jl, met daarin o.a. informatie over het noodpakket van het kabinet.