ZPG Nieuws

ZPG successen

Foto: Jeroen Verschoore
Foto: Jeroen Verschoore

Hieronder vindt u enkele onderwerpen waarop het ZPG door lobby recent succes wist te boeken.

  • Provincie en gemeente versterken het R.O.-beleid, waarbinnen vorming van nieuwe landgoederen mogelijk is. Ook in de praktijk zien we dat procedures sneller doorlopen kunnen worden.
  • Gesteund door de aangetoonde interesse in particulier natuurbeheer, is de provincie op zoek naar aanvullend budget.
  • Binnen Natura 2000 is er brede aandacht voor de belangen van grondeigenaren, bestaand gebruik dient zorgvuldig vastgelegd te worden.
  • De Provincie onderzoekt hoe de instandhouding van Historische Buitenplaatsen verder ondersteund kan worden.
  • ZPG ondersteunt de ontwikkeling van een Zeeuws Collectief voor Agrarisch Natuurbeheer in combinatie met het GLB. Hierbij wordt samengewerkt met de ANV's, ZLTO en de Zeeuwse partners.