Federatie Particulier Grondbezit

Mini-symposium Klimaat en erfgoed

Het OPG organiseert een mini-symposium in het kader van de effecten van klimaatverandering op erfgoed, en hoe erfgoed kan helpen bij het mitigeren van extreme weersomstandigheden, biodiversiteitsverlies, wateroverlast en droogte.

Hierbij behandelen we verschillende onderwerpen die voor de individuele eigenaar van belang kunnen zijn. Denk hierbij aan:

– Nationale adaptatie strategie en  – Wat betekent het voor mijn landgoed?
– Veranderingen in rood en groen erfgoed – mitigatie door adaptatie
– Klimaatscenario’s – welke scenario’s zijn denkbaar voor Overijssel?
– Klimaatverandering zal dwingend tot keuzes – welk handelingsperspectief?
– LESA – instrument voor inzicht in het landschap
– Vloeiweiden – Erfgoed inzetten voor vitale bodem

U kunt u alvast aanmelden via OPG@grondbezit.nl.

Het programma en meer informatie volgt spoedig.