Federatie Particulier Grondbezit

Federatie Particulier Grondbezit

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

Lees al het nieuws

 1. Terugblik OPG excursie en lezing "Natuurherstel en erfgoed"

  December 7, 2023 at 12:35 PM
  Afgelopen vrijdag zijn de leden van het OPG in de wereld van natuurherstel, erfgoed en historische heideakkers gedoken tijdens de lezing en excursie op landgoed het Lankheet.
  Read more
  Excursie
 2. Bevloeiing graslanden als levend erfgoed bekroond door Unesco

  December 6, 2023 at 12:00 PM
  Unesco heeft de historische techniek van graslandbevloeiing geplaatst op de representatieve lijst van immaterieel erfgoed. Dit levende erfgoed kan een sleutel vormen in actuele vraagstukken over wa...
  Read more
  Vloeiweiden.webp
 3. OPG project Landgoedbiotoop

  December 5, 2023 at 1:01 PM
  In het nieuwe jaar start het OPG in samenwerking met Landschap Overijssel met het project “Methodiek landgoedbiotoop”.Op de bij de omgevingsvisies behorende waardenkaart worden de grenz...
  Read more
  Boxbergen.jpg
 4. Praat mee over de inrichting van Nederland

  November 28, 2023 at 5:03 PM
  Via www.ruimteraadpleging.nl kan iedereen vanaf vandaag advies geven over de inrichting van Nederland. Deze adviezen worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte.
  Read more
  Boetelerveld.jpg
 5. Particuliere pionier

  November 27, 2023 at 11:29 AM
  Vlabij Barneveld ligt landgoed Groot Bylaer dat voor de helft uit natuur en en de helft uit agrarische grond bestaat. De verdroging tast de natuur en de landbouw aan. Maar door een intensieve samen...
  Read more
 6. Europese samenwerking natuurbeheerders; focus op veengrond

  November 24, 2023 at 12:38 PM
  Op 7 en 8 november j.l. vond de international bijeenkomst van natuurbeheerders, de ELO, plaats in Amiens, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst heeft regioadviseur René de Bont deelgenomen aan...
  Read more
  ELO.jpg
 7. Tweede Kamerverkiezingen 2023

  November 21, 2023 at 10:33 AM
  Op 22 november zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De laatste Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats in 2021. In verband met de val van het huidige kabinet zijn de verkiezingen naar voren ...
  Read more
  michael-fousert-9hfDD3OQtAs-unsplash.jpg
 8. Houtoogstverbod, politiek pakt door

  November 16, 2023 at 11:43 AM
  Na de aangenomen motie tegen het houtoogstverbod is nu ook een amendement aangenomen. Daarmee is de tekst van de omgevingsverordening aangepast en zijn alle verwijzingen naar het houtoogstverbod er...
  Read more
  Middachten bospad.JPG
 9. Webinar Taboer over dynamiek in agrarische familiebedrijven

  November 9, 2023 at 1:10 PM
  Taboer focust op de agrarische familiedynamiek, en in deze webinar over het overdragen van een familiebedrijf (ook relevant voor landgoederen).
  Read more
  Taboer.jpeg
 10. Houtoogstverbod van de baan? Goed voor de kwaliteit van onze bossen!

  November 8, 2023 at 9:55 AM
  In maart 2022 werd aangekondigd dat de provincie Gelderland houtoogst wilde verbieden om natuurdoelen te halen. GPG is van mening dat dit middelvoorschrift zonder overleg met boseigenaren niet juis...
  Read more
  Middachten bos 1.JPG
 11. Toekenning vergunningen zonnevelden op groene gronden gestopt

  November 7, 2023 at 1:27 PM
  Per 1 Januari zullen er in heel Nederland geen vergunningen meer worden uitgegeven voor zonneweides op landbouw- of natuurgrond, behalve bij hoge uitzondering. 
  Read more
  zonnevelden.jpg
 12. Minister Van der Wal verdiept zich in werk jagers tijdens bezoek Arkemheenpolder

  November 7, 2023 at 11:12 AM
  NIJKERK - Minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal is maandag 6 november met de jagers mee het veld in geweest. In de Arkemheenpolder bij Nijkerk bekeek zij met eigen ogen wat jagers bijdragen ...
  Read more
  Werkbezoek minister Van der Wal.jpg

Over de Landeigenaar

De Landeigenaar is hét vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave staan boeiende interviews en bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals nieuws en informatie uit de vereniging.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar.

cover DL 03 2023.png