Federatie Particulier Grondbezit

Over OPG

De vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied. 

Dat doen zij met bezieling en ondernemerschap. Daadkrachtig, deskundig en maatschappelijk betrokken nemen zij de verantwoordelijkheid voor duurzame productie van voedsel en grondstoffen en voor behoud van het cultureel erfgoed en een rijke bio-diversiteit. De leden van het Overijssels Particulier Grondbezit zijn gezamenlijk eigenaar van ruim 40.000 hectare bos-, natuur- en landbouwgrond. Dat is meer dan 11% van het gehele landoppervlak van de provincie.

OPG in cijfers:

 • Het OPG heeft 260 leden
 • Ca 40.000 hectare is het totale grondbezit van onze leden
 • Dit is 11% van het totale landoppervlak van Overijssel
 • Ca 17.000 hectare landbouwgrond wordt door onze leden bewerkt of verpacht aan boeren, merendeels t.b.v. melkveehouderij
 • Dit is 7% van het totale areaal landbouw- grond in Overijssel
 • Ca 18.000 hectare bos en natuurgebied wordt door onze leden beheerd

Dit is bijna 53% van het totale bos en natuurgebied (exclusief water) van Overijssel.

Nieuws

Nieuws van OPG en FPG

 1. Boerderijenfonds wil waardevolle herbestemming van agrarisch erfgoed stimuleren

  June 13, 2024 at 2:05 PM
  Boerderijenfonds  kan particuliere eigenaren van agrarisch erfgoed ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage voor transitie van gebouwen naar nieuwe maatschappelijke functie 
  Read more
  P6120371_klein.jpg
 2. SKBL organiseert symposium historische moestuinen op Zuylestein en BroeKhuizen

  May 13, 2024 at 12:44 PM
  SKBL organiseert met het Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis op 5 september een internationaal symposium over historische moestuinen. In het symposium is aandacht voor het profileren van Nederland...
  Read more
  14 Vollenh_Kardoen_bleken.JPG
 3. Pro Silva voorjaarsexcursie Start met Uitkapbeheer

  May 7, 2024 at 3:49 PM
  Pro Silva heeft beheerprincipes ontwikkeld om tot kwaliteitshout te komen die bruikbaar zijn in alle opstandstypes.  Met die basisprincipes gaat de groep gezamenlijk in het bos op zoek naar he...
  Read more
  Motorzaag werk in bos 2.jpg
 4. Informatieve avond over kabels en leidingen in Groenekan

  May 2, 2024 at 10:40 AM
  Voordracht van hoogleraar Jeroen Rheinfeld over privaat- en publiekrecht rondom netwerken en presentatie modelcontract voor leidingen over op of onder de grond door Sheila van Gemeren, lid van de w...
  Read more
  61460de7-3a7c-4f4d-a7d1-695e1ffc3eee.jpg
 5. Landgoeddag 13 april 2024 op Landgoed De Olmenhorst - Komt u ook?

  April 4, 2024 at 9:00 AM
  Op 13 april 2024 is het zover; de voorjaarseditie van de Landgoeddag. Met veel enthousiasme kunnen we aankondigen dat we op 13 april te gast zijn op Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek in Noord-H...
  Read more
  2022 03 21 Koeien-stikstofartikel.jpg
 6. Liefde voor het landgoed: nieuwe serie over landgoederen op MAX

  April 3, 2024 at 9:00 AM
  Vanaf vrijdag 12 april 2024 volgen we in Liefde voor het Landgoed 6 bijzondere bewoners van particulier kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Zij hebben de missie om het familielandgoed te behou...
  Read more
  Liefde voor het landgoed.png
 7. FPG zienswijze ten aanzien van Ontwerp NPLG

  February 27, 2024 at 11:10 AM
  Van 16 januari tot en met 26 februari werd het onderwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. FPG heeft namens haar leden een zienswijze ingediend. Die kunt u hier volledi...
  Read more
  IMG_0653.JPG
 8. 1,28 miljard beschikbaar gesteld voor PPLG

  February 23, 2024 at 3:07 PM
  Goed nieuws voor de provincies en de partijen die aan de slag willen met de transitie van het landelijk gebied.De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Ministerie van LNV voor de begroting en de bij...
  Read more
  2021 11 24 bossenstrategie.jpg
 9. Kamerbrief landelijke vrijstellingslijst gerectificeerd

  February 21, 2024 at 3:39 PM
  Dinsdag 20 februari gaven de LNV-ambtenaren in een gesprek met NOJG, LTO, Jagersvereniging en FPG aan dat het proces van het versturen van de Kamerbrief van Kamerlid Akerboom (PvdD) niet coorect wa...
  Read more
  haas.jpg
 10. Certificaathouders van certificaten in een transparante NSW-BV melden vóór 31 maart

  February 17, 2024 at 3:29 PM
  Heeft u in 2023 certificaten van transparante NSW-BV verworven? Melden kan uiterlijk tot 31 maart 2024!
  Read more
  ries-bosch-YbWpQxInC-U-unsplash.jpg
 11. Subsidieregeling ‘Meer bos in Overijssel’ verlengd tot 2024, nu ook voor grote ondernemingen/TBO’s

  February 8, 2024 at 12:40 PM
  Grondeigenaren in Overijssel die bos willen aanleggen kunnen ook in 2024 gebruikmaken van de subsidieregeling ‘Meer bos in Overijssel’. Het is eenvoudiger geworden om de subsidie aan te...
  Read more
  Bos.jpg
 12. Netbeheerder TenneT drukt steeds vaker plannen door; grondeigenaren de dupe

  January 30, 2024 at 11:55 AM
  Het programma Nieuwsuur besteedde recent aandacht aan de onderhandelingen tussen de TenneT en grondeigenaren over de aanleg van kabels- en leidingen. In het kader van de vergroting van het elektric...
  Read more
  TenneT.jpg

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten van OPG

 1. Zomerborrel JPG

  7/26/2024
  Het JPG nodigt leden, en jongeren die geinteresseerd zijn in de activiteiten van het JPG, uit voor de zomerborrel van JPG. De borrel vindt plaats op 26 juli en begint om 20.00 en we komen samen ...
  More info
  giovanna-gomes-_8KV86shhPo-unsplash (1).jpg
 2. Landgoedfair Heerlijkheid Marienwaerdt

  8/21/2024
  Beesd
  De 28e editie van de Landgoedfair van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt zal plaatsvinden van woensdag 21 tot en met zondag 25 augustus. Met een verwachte opkomst van meer dan 20.000 bezoekers b...
  More info
  Tess Korevaar - Landgoedfair.webp
 3. Wat betekent de EUDR voor boseigenaren?

  8/30/2024
  De nieuwe ontbossingverordening van de EU vereist dat er bewijs is dat een product niet heeft geleid tot ontbossing. Dit geldt ook voor geoogst hout in Nederland. In deze bijeenkomst leggen we u...
  More info
  geoogst hout in bos.jpg
 4. OPG cursus Historische watersystemen herkennen

  9/6/2024
  Een grasland dat wordt bevloeid blijft veel langer groen in droge perioden, heeft een vitaler bodemleven en vermindert de uitstoot van CO2. Op veel landgoederen zijn nog relicten te vinden van h...
  More info
  Vloeiweiden.webp
 5. Biobased Teelten - Bezoek Proefveld Lammerinkswönner

  9/18/2024
  Tijdens deze veldexcursie leert u alles over de verschillende biobased gewassen. U krijgt antwoord op vragen als: welke vezelgewassen zijn geschikt op welke grond, hoe worden ze geteeld en geoog...
  More info
  biobased
 6. Natuurbrandpreventie Gelderland

  9/19/2024
  Epe
  Door klimaatverandering is het steeds vaker heet en droog. Het risico op onbeheersbare natuurbranden neemt toe. Hoe kan je als boseigenaar bijdragen aan voorkoming en beheersing van natuurbrande...
  More info
  brand.jpg
 7. Beheerdersdag 2024

  9/20/2024
  Beesd
  De 16e editie van de Beheerdersdag vindt plaats op vrijdag 20 september 2024, op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Het is dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in ...
  More info
  Beheerdersdag 2024.jpg

Bestuur

 • Voorzitter: drs. B.F. (Fleur) van der Schalk Msc.Econ, Arnhem
 • Secretaris: ir. J.C. (Just) graaf Schimmelpenninck, Diepenheim
 • Penningmeester: mr. F.M. (Frank) Philips, Blaricum
 • mr. M.C.S. (Charlotte) gravin zu Solms – Sonnenwalde, Markelo
 • dr. A.H. (Arnold) Enklaar, Enschede
 • ing. D.E.H. (Dolph) baron van Ittersum, Heino
 • drs. E.J. (Ernst Jan) Krudop, Enschede

Medewerkers

Bezoek- en postadres: Haereweg 4, 8121 PJ Olst

Algemeen e-mailadres: opg@grondbezit.nl

 • Regioadviseur: ing. Joukje Bosch
  06-53695376 / j.bosch@grondbezit.nl
  Joukje werkt 32 uur per week voor het OPG, verspreid over de week van maandag t/m vrijdag.
 • Regioadviseur: ing. Machtelijn Tempelman - Pieters
  06-30833073 / m.tempelman@grondbezit.nl 
  Machtelijn werkt 32 uur per week voor het OPG, van dinsdag t/m vrijdag.
 • Projectmedewerker: MA BSc Sofie Nijland 
  06-20629023 / s.nijland@grondbezit.nl 
  Sofie werkt 28 uur per week voor het OPG, van maandag t/m donderdag