Federatie Particulier Grondbezit

Over het GPG

Het GPG sluit met zijn missie aan bij de Federatie Particulier Grondbezit:

Missie

De Federatie Particulier Grondbezit zet zich als belangenbehartiger in voor het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit en wil de duurzame economische ontwikkeling daarvan bevorderen.

Toelichting

Particuliere grondbeheerders zorgen voor voedselproductie, instandhouding van ons mooie, cultuurhistorische landschap en/of voor recreatiemogelijkheden in het landelijk gebied. Daar heeft iedereen baat bij. Grondeigenaren hebben daar wel een gezonde financiële basis voor nodig. Er moeten daarom voor hen als ondernemers ontwikkelings- en financieringsmogelijkheden zijn om hun grondbezit, ook op de lange termijn, rendabel te maken. Alleen zo kunnen zij, op eigen kracht, invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het buitengebied.
Om dat te bereiken, behartigt de FPG de gezamenlijke belangen van grondeigenaren op alle politieke en bestuurlijke niveaus. Bovendien bevordert de FPG de deskundigheid van particuliere grondeigenaren en - beheerders door middel van adviezen, workshops en publicaties.

Lidmaatschap

Leden van de Federatie Particulier Grondbezit zijn automatisch ook lid van de provinciale vereniging van de provincie waar hun grondbezit in ligt.

Meer informatie over het lidmaatschap

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Boerderijenfonds wil waardevolle herbestemming van agrarisch erfgoed stimuleren

  June 13, 2024 at 2:05 PM
  Boerderijenfonds  kan particuliere eigenaren van agrarisch erfgoed ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage voor transitie van gebouwen naar nieuwe maatschappelijke functie 
  Read more
  P6120371_klein.jpg
 2. Reactie GPG Hoofdlijnenakkoord

  May 30, 2024 at 2:40 PM
  De langetermijn-belangen moeten boven de kortetermijn-wensen blijven staan Op 16 mei jl. publiceerde de formerende partijen PVV, VVD, BBB en NSC hun hoofdlijnenakkoord met de titel: HOOP, LEF EN T...
  Read more
  michael-fousert-gBdG6_nNL-w-unsplash.jpg
 3. Hoeveel wolven kan Nederland aan?

  May 27, 2024 at 9:18 AM
  In opdracht van het ministerie van LNV heeft de WUR een modelanalyse van Nederland gemaakt om te kijken waar geschikte leefgebieden voor wolven zijn. Op dit moment leven er negen roedels in Nederla...
  Read more
  grommende wolf.jpg
 4. SKBL organiseert symposium historische moestuinen op Zuylestein en BroeKhuizen

  May 13, 2024 at 12:44 PM
  SKBL organiseert met het Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis op 5 september een internationaal symposium over historische moestuinen. In het symposium is aandacht voor het profileren van Nederland...
  Read more
  14 Vollenh_Kardoen_bleken.JPG
 5. Pro Silva voorjaarsexcursie Start met Uitkapbeheer

  May 7, 2024 at 3:49 PM
  Pro Silva heeft beheerprincipes ontwikkeld om tot kwaliteitshout te komen die bruikbaar zijn in alle opstandstypes.  Met die basisprincipes gaat de groep gezamenlijk in het bos op zoek naar he...
  Read more
  Motorzaag werk in bos 2.jpg
 6. Informatieve avond over kabels en leidingen in Groenekan

  May 2, 2024 at 10:40 AM
  Voordracht van hoogleraar Jeroen Rheinfeld over privaat- en publiekrecht rondom netwerken en presentatie modelcontract voor leidingen over op of onder de grond door Sheila van Gemeren, lid van de w...
  Read more
  61460de7-3a7c-4f4d-a7d1-695e1ffc3eee.jpg
 7. Update stikstofplannen en het VLGG: Uitvoeringsstrategie

  April 22, 2024 at 4:08 PM
  Het programma VLGG (Vitaal Landelijk Gebied Gelderland) is een van de grootste opgaven van onze tijd, dat veelal rechtstreeks raakt aan uw belangen en bezit. 
  Read more
  hei boom stikstof.jpg
 8. Doorpakken op vermindering van de beschermde status wolf

  April 17, 2024 at 11:25 AM
  In mei 2022 heeft de FPG het voortouw genomen en een position paper over de wolf aangeboden aan de minister. 
  Read more
  Wolf-ff171ba7.jpg
 9. Liefde voor het landgoed: nieuwe serie over landgoederen op MAX

  April 3, 2024 at 9:00 AM
  Vanaf vrijdag 12 april 2024 volgen we in Liefde voor het Landgoed 6 bijzondere bewoners van particulier kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Zij hebben de missie om het familielandgoed te behou...
  Read more
  Liefde voor het landgoed.png
 10. FPG zienswijze ten aanzien van Ontwerp NPLG

  February 27, 2024 at 11:10 AM
  Van 16 januari tot en met 26 februari werd het onderwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. FPG heeft namens haar leden een zienswijze ingediend. Die kunt u hier volledi...
  Read more
  IMG_0653.JPG
 11. Kamerbrief landelijke vrijstellingslijst gerectificeerd

  February 21, 2024 at 3:39 PM
  Dinsdag 20 februari gaven de LNV-ambtenaren in een gesprek met NOJG, LTO, Jagersvereniging en FPG aan dat het proces van het versturen van de Kamerbrief van Kamerlid Akerboom (PvdD) niet coorect wa...
  Read more
  haas.jpg
 12. Certificaathouders van certificaten in een transparante NSW-BV melden vóór 31 maart

  February 17, 2024 at 3:29 PM
  Heeft u in 2023 certificaten van transparante NSW-BV verworven? Melden kan uiterlijk tot 31 maart 2024!
  Read more
  ries-bosch-YbWpQxInC-U-unsplash.jpg

Bestuur

 • Mr. J. (Joost) Gransberg - voorzitter
 • W.H. (Pim) van den Toorn - penningmeester
 • Drs. ing. G.J.W. (Gert-Jan) Bloemendal
 • Drs. A. (Agave) Kruijssen 
 • Mej. L.E. (Louise) Schlimmer
 • Dhr. J.D. (Julius) Heyning

Contact bestuur:  GPG@grondbezit.nl

Medewerkers GPG

 • Dhr. N. (Nils) Borgesius - Belangenbehartiger/beleidsmedewerker
 • E-mail: n.borgesius@grondbezit.nl
 • Tel: +31 (0)6 83 17 70 28 
 • Dhr. M.W. (Maarten) van Voorst Vader - Manager Public Affairs Midden Nederland
 • E-mail: m.vanvoorstvader@grondbezit.nl  
 • Tel: +31 (0)6 12 62 40 94