Federatie Particulier Grondbezit

Over lidmaatschap

De FPG behartigt uw belangen als grondeigenaar, vergroot uw kennisnetwerk en informeert u over relevante ontwikkelingen in het landelijk gebied! De FPG is uniek met haar specialistische kennis over en inzet op fiscaliteit, pacht, grondgebonden landbouw en de natuurschoonwet. Word daarom lid van onze vereniging!

Lidmaatschap

Wilt u zich aanmelden als lid? Neem dan contact met ons op via fpg@grondbezit.nl en vraag een gratis informatiepakket aan.

Wilt u eerst een betere indruk krijgen van al onze standpunten en activiteiten? Bekijk ook het nieuwsoverzicht of onze agenda voor de meest recente informatie. 

Hoofdlid

Bezit u minimaal één hectare grond? Dan verwelkomen wij u graag als hoofdlid. De contributie bestaat uit een vast basisbedrag, vermeerderd met een toeslag per hectare. Het hoofdlidmaatschap wordt zonder schriftelijke opzegging (4 weken voor einde kalenderjaar) automatisch verlengd met één kalenderjaar.

Medelid

Medeleden zijn zelf geen eigenaar van landelijke eigendommen, maar zijn wel betrokken bij het bezit van een hoofdlid (bijvoorbeeld via een landgoed-BV of stichtingsbestuur).

Afhankelijk van de hoogte van de contributie van het hoofdlid is een medelidmaatschap wel of niet gratis. Hoofdleden die € 500,00 of meer aan contributie bijdragen kunnen, afhankelijk van de hoofdcontributie, tot 4 gratis medeleden opgeven. Indien de hoofdcontributie niet toereikend is voor een gratis medelidmaatschap, bedraagt de contributie voor het medelid € 218,00 (inclusief een abonnement op De Landeigenaar).

Begunstiger

Bezit u minder dan 1 hectare grond, maar wilt u toch betrokken zijn bij de Federatie? Dan kunt u begunstiger worden. De contributie voor begunstigers bedraagt € 218,00 (inclusief het abonnement op De Landeigenaar). Het begunstigerschap wordt zonder schriftelijke opzegging (4 weken voor einde kalenderjaar) automatisch verlengd met één kalenderjaar.

Goede belangenbehartiging maakt het verschil

Wij concentreren ons op de onderwerpen die voor de particuliere eigenaar hét verschil maken. Zo houden wij ons (onder andere) bezig met de Natuurschoonwet, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Subsidiestelsel Natuur en Landschap en certificering, (erf)pacht en het eigendomsrecht.

Wij brengen uw belang naar voren op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Daarnaast laten wij aan de maatschappij de waarde zien van het particuliere grondbezit.

zoek je landgoed.jpg

Altijd goed op de hoogte en een waardevol netwerk

Het lidmaatschap houdt veel meer in dan het ondersteunen van de belangenbehartiging voor de particuliere grondeigenaar. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de voordelen van het lidmaatschap waar u direct van kunt profiteren:

Een nationale en provinciale nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen op het gebied van grondbezit

Een abonnement op het vakblad ‘De Landeigenaar’, dat elk kwartaal verschijnt
Deel uitmaken van een netwerk van grondeigenaren, met volop gelegenheden om elkaar te ontmoeten op thema- en netwerkbijeenkomsten. U zult geregeld worden uitgenodigd! 

Toegang tot praktische tools (modelcontracten, handleidingen) en gratis eerstelijns advies van onze medewerkers en regioadviseurs over bijvoorbeeld: natuuraanleg, beheer en onderhoud, bestemmingsplannen, pacht, huur, taxaties, fiscaliteiten, de Natuurschoonwet, etc

Meepraten en -beslissen over de koers van de Federatie

U wordt tevens lid van de provinciale vereniging van de provincie waarin uw grondbezit is gelegen

Rectangle 11.jpg