Federatie Particulier Grondbezit

Federatie Particulier Grondbezit

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

Lees al het nieuws

 1. Terugblik OPG excursie en lezing "Natuurherstel en erfgoed"

  7 december 2023 om 12:35
  Afgelopen vrijdag zijn de leden van het OPG in de wereld van natuurherstel, erfgoed en historische heideakkers gedoken tijdens de lezing en excursie op landgoed het Lankheet.
  Lees meer
  Excursie
 2. Bevloeiing graslanden als levend erfgoed bekroond door Unesco

  6 december 2023 om 12:00
  Unesco heeft de historische techniek van graslandbevloeiing geplaatst op de representatieve lijst van immaterieel erfgoed. Dit levende erfgoed kan een sleutel vormen in actuele vraagstukken over wa...
  Lees meer
  Vloeiweiden.webp
 3. OPG project Landgoedbiotoop

  5 december 2023 om 13:01
  In het nieuwe jaar start het OPG in samenwerking met Landschap Overijssel met het project “Methodiek landgoedbiotoop”.Op de bij de omgevingsvisies behorende waardenkaart worden de grenz...
  Lees meer
  Boxbergen.jpg
 4. Praat mee over de inrichting van Nederland

  28 november 2023 om 17:03
  Via www.ruimteraadpleging.nl kan iedereen vanaf vandaag advies geven over de inrichting van Nederland. Deze adviezen worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte.
  Lees meer
  Boetelerveld.jpg
 5. Particuliere pionier

  27 november 2023 om 11:29
  Vlabij Barneveld ligt landgoed Groot Bylaer dat voor de helft uit natuur en en de helft uit agrarische grond bestaat. De verdroging tast de natuur en de landbouw aan. Maar door een intensieve samen...
  Lees meer
 6. Europese samenwerking natuurbeheerders; focus op veengrond

  24 november 2023 om 12:38
  Op 7 en 8 november j.l. vond de international bijeenkomst van natuurbeheerders, de ELO, plaats in Amiens, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst heeft regioadviseur René de Bont deelgenomen aan...
  Lees meer
  ELO.jpg
 7. Tweede Kamerverkiezingen 2023

  21 november 2023 om 10:33
  Op 22 november zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De laatste Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats in 2021. In verband met de val van het huidige kabinet zijn de verkiezingen naar voren ...
  Lees meer
  michael-fousert-9hfDD3OQtAs-unsplash.jpg
 8. Houtoogstverbod, politiek pakt door

  16 november 2023 om 11:43
  Na de aangenomen motie tegen het houtoogstverbod is nu ook een amendement aangenomen. Daarmee is de tekst van de omgevingsverordening aangepast en zijn alle verwijzingen naar het houtoogstverbod er...
  Lees meer
  Middachten bospad.JPG
 9. Webinar Taboer over dynamiek in agrarische familiebedrijven

  9 november 2023 om 13:10
  Taboer focust op de agrarische familiedynamiek, en in deze webinar over het overdragen van een familiebedrijf (ook relevant voor landgoederen).
  Lees meer
  Taboer.jpeg
 10. Houtoogstverbod van de baan? Goed voor de kwaliteit van onze bossen!

  8 november 2023 om 09:55
  In maart 2022 werd aangekondigd dat de provincie Gelderland houtoogst wilde verbieden om natuurdoelen te halen. GPG is van mening dat dit middelvoorschrift zonder overleg met boseigenaren niet juis...
  Lees meer
  Middachten bos 1.JPG
 11. Toekenning vergunningen zonnevelden op groene gronden gestopt

  7 november 2023 om 13:27
  Per 1 Januari zullen er in heel Nederland geen vergunningen meer worden uitgegeven voor zonneweides op landbouw- of natuurgrond, behalve bij hoge uitzondering. 
  Lees meer
  zonnevelden.jpg
 12. Minister Van der Wal verdiept zich in werk jagers tijdens bezoek Arkemheenpolder

  7 november 2023 om 11:12
  NIJKERK - Minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal is maandag 6 november met de jagers mee het veld in geweest. In de Arkemheenpolder bij Nijkerk bekeek zij met eigen ogen wat jagers bijdragen ...
  Lees meer
  Werkbezoek minister Van der Wal.jpg

Over de Landeigenaar

De Landeigenaar is hét vakblad over beheer van het buitengebied, en verschijnt elk kwartaal. Het full colour tijdschrift is tevens verenigingsorgaan van de FPG. In iedere uitgave staan boeiende interviews en bijdragen van deskundigen op uiteenlopende terreinen, evenals nieuws en informatie uit de vereniging.

De Landeigenaar is een uitgave van Uitgeverij De Landeigenaar B.V.
Leden van de FPG zijn automatisch geabonneerd op De Landeigenaar.

cover DL 03 2023.png