Federatie Particulier Grondbezit

Over het GPG

Het GPG sluit met zijn missie aan bij de Federatie Particulier Grondbezit:

Missie

De Federatie Particulier Grondbezit zet zich als belangenbehartiger in voor het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit en wil de duurzame economische ontwikkeling daarvan bevorderen.

Toelichting

Particuliere grondbeheerders zorgen voor voedselproductie, instandhouding van ons mooie, cultuurhistorische landschap en/of voor recreatiemogelijkheden in het landelijk gebied. Daar heeft iedereen baat bij. Grondeigenaren hebben daar wel een gezonde financiële basis voor nodig. Er moeten daarom voor hen als ondernemers ontwikkelings- en financieringsmogelijkheden zijn om hun grondbezit, ook op de lange termijn, rendabel te maken. Alleen zo kunnen zij, op eigen kracht, invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het buitengebied.
Om dat te bereiken, behartigt de FPG de gezamenlijke belangen van grondeigenaren op alle politieke en bestuurlijke niveaus. Bovendien bevordert de FPG de deskundigheid van particuliere grondeigenaren en - beheerders door middel van adviezen, workshops en publicaties.

Lidmaatschap

Leden van de Federatie Particulier Grondbezit zijn automatisch ook lid van de provinciale vereniging van de provincie waar hun grondbezit in ligt.

Meer informatie over het lidmaatschap

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. SKBL organiseert symposium historische moestuinen op Zuylestein en BroeKhuizen

  13 mei 2024 om 12:44
  SKBL organiseert met het Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis op 5 september een internationaal symposium over historische moestuinen. In het symposium is aandacht voor het profileren van Nederland...
  Lees meer
  14 Vollenh_Kardoen_bleken.JPG
 2. Pro Silva voorjaarsexcursie Start met Uitkapbeheer

  7 mei 2024 om 15:49
  Pro Silva heeft beheerprincipes ontwikkeld om tot kwaliteitshout te komen die bruikbaar zijn in alle opstandstypes.  Met die basisprincipes gaat de groep gezamenlijk in het bos op zoek naar he...
  Lees meer
  Motorzaag werk in bos 2.jpg
 3. Informatieve avond over kabels en leidingen in Groenekan

  2 mei 2024 om 10:40
  Voordracht van hoogleraar Jeroen Rheinfeld over privaat- en publiekrecht rondom netwerken en presentatie modelcontract voor leidingen over op of onder de grond door Sheila van Gemeren, lid van de w...
  Lees meer
  61460de7-3a7c-4f4d-a7d1-695e1ffc3eee.jpg
 4. Update stikstofplannen en het VLGG: Uitvoeringsstrategie

  22 april 2024 om 16:08
  Het programma VLGG (Vitaal Landelijk Gebied Gelderland) is een van de grootste opgaven van onze tijd, dat veelal rechtstreeks raakt aan uw belangen en bezit. 
  Lees meer
  hei boom stikstof.jpg
 5. Doorpakken op vermindering van de beschermde status wolf

  17 april 2024 om 11:25
  In mei 2022 heeft de FPG het voortouw genomen en een position paper over de wolf aangeboden aan de minister. 
  Lees meer
  Wolf-ff171ba7.jpg
 6. Liefde voor het landgoed: nieuwe serie over landgoederen op MAX

  3 april 2024 om 09:00
  Vanaf vrijdag 12 april 2024 volgen we in Liefde voor het Landgoed 6 bijzondere bewoners van particulier kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Zij hebben de missie om het familielandgoed te behou...
  Lees meer
  Liefde voor het landgoed.png
 7. FPG zienswijze ten aanzien van Ontwerp NPLG

  27 februari 2024 om 11:10
  Van 16 januari tot en met 26 februari werd het onderwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. FPG heeft namens haar leden een zienswijze ingediend. Die kunt u hier volledi...
  Lees meer
  IMG_0653.JPG
 8. Kamerbrief landelijke vrijstellingslijst gerectificeerd

  21 februari 2024 om 15:39
  Dinsdag 20 februari gaven de LNV-ambtenaren in een gesprek met NOJG, LTO, Jagersvereniging en FPG aan dat het proces van het versturen van de Kamerbrief van Kamerlid Akerboom (PvdD) niet coorect wa...
  Lees meer
  haas.jpg
 9. Certificaathouders van certificaten in een transparante NSW-BV melden vóór 31 maart

  17 februari 2024 om 15:29
  Heeft u in 2023 certificaten van transparante NSW-BV verworven? Melden kan uiterlijk tot 31 maart 2024!
  Lees meer
  ries-bosch-YbWpQxInC-U-unsplash.jpg
 10. Paintball tegen wolf toegestaan

  24 januari 2024 om 12:56
  Provincie Gelderland mag met paintballgeweer op probleemwolven schieten van de Rechtbank Midden-Nederland.
  Lees meer
  wolf en fietsers bron hoge veluwe.jpg
 11. Eerste Gelderse natuurinclusieve landbouwdag

  16 november 2023 om 16:47
  GPG is een van de partners van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland omdat we geloven dat dat het combineren van natuur en landbouw veel meerwaarde biedt. Op landgoederen gebeurt dit al...
  Lees meer
  grutto.png
 12. Symposium Slim aan de slag met water: klimaatrobuust waterbeheer in een dynamische omgeving

  11 september 2023 om 16:43
  Symposium op donderdag 26 oktober in Zeist met over de toekomst van water op landgoederen en buitenplaatsen en praktijkvoorbeelden van succesvolle participatie tijdens transitieprojecten. Voorafgaa...
  Lees meer
  23 Slim aan de slag met water.png

Bestuur

 • Mr. J. (Joost) Gransberg - voorzitter
 • W.H. (Pim) van den Toorn - penningmeester
 • Drs. ing. G.J.W. (Gert-Jan) Bloemendal
 • Drs. A. (Agave) Kruijssen 
 • Mej. L.E. (Louise) Schlimmer
 • Dhr. J.D. (Julius) Heyning

Contact bestuur:  GPG@grondbezit.nl

Medewerkers GPG

 • Dhr. N. (Nils) Borgesius - Belangenbehartiger/beleidsmedewerker
 • E-mail: n.borgesius@grondbezit.nl
 • Tel: +31 (0)6 83 17 70 28 
 • Dhr. M.W. (Maarten) van Voorst Vader - Manager Public Affairs Midden Nederland
 • E-mail: m.vanvoorstvader@grondbezit.nl  
 • Tel: +31 (0)6 12 62 40 94