Federatie Particulier Grondbezit

Over het GPG

Het GPG sluit met zijn missie aan bij de Federatie Particulier Grondbezit:

Missie

De Federatie Particulier Grondbezit zet zich als belangenbehartiger in voor het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit en wil de duurzame economische ontwikkeling daarvan bevorderen.

Toelichting

Particuliere grondbeheerders zorgen voor voedselproductie, instandhouding van ons mooie, cultuurhistorische landschap en/of voor recreatiemogelijkheden in het landelijk gebied. Daar heeft iedereen baat bij. Grondeigenaren hebben daar wel een gezonde financiële basis voor nodig. Er moeten daarom voor hen als ondernemers ontwikkelings- en financieringsmogelijkheden zijn om hun grondbezit, ook op de lange termijn, rendabel te maken. Alleen zo kunnen zij, op eigen kracht, invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het buitengebied.
Om dat te bereiken, behartigt de FPG de gezamenlijke belangen van grondeigenaren op alle politieke en bestuurlijke niveaus. Bovendien bevordert de FPG de deskundigheid van particuliere grondeigenaren en - beheerders door middel van adviezen, workshops en publicaties.

Lidmaatschap

Leden van de Federatie Particulier Grondbezit zijn automatisch ook lid van de provinciale vereniging van de provincie waar hun grondbezit in ligt.

Meer informatie over het lidmaatschap

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Kamerbrief landelijke vrijstellingslijst gerectificeerd

  21 februari 2024 om 15:39
  Dinsdag 20 februari gaven de LNV-ambtenaren in een gesprek met NOJG, LTO, Jagersvereniging en FPG aan dat het proces van het versturen van de Kamerbrief van Kamerlid Akerboom (PvdD) niet coorect wa...
  Lees meer
  haas.jpg
 2. Certificaathouders van certificaten in een transparante NSW-BV melden vóór 31 maart

  17 februari 2024 om 15:29
  Heeft u in 2023 certificaten van transparante NSW-BV verworven? Melden kan uiterlijk tot 31 maart 2024!
  Lees meer
  ries-bosch-YbWpQxInC-U-unsplash.jpg
 3. Paintball tegen wolf toegestaan

  24 januari 2024 om 12:56
  Provincie Gelderland mag met paintballgeweer op probleemwolven schieten van de Rechtbank Midden-Nederland.
  Lees meer
  wolf en fietsers bron hoge veluwe.jpg
 4. Eerste Gelderse natuurinclusieve landbouwdag

  16 november 2023 om 16:47
  GPG is een van de partners van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland omdat we geloven dat dat het combineren van natuur en landbouw veel meerwaarde biedt. Op landgoederen gebeurt dit al...
  Lees meer
  grutto.png
 5. Symposium Slim aan de slag met water: klimaatrobuust waterbeheer in een dynamische omgeving

  11 september 2023 om 16:43
  Symposium op donderdag 26 oktober in Zeist met over de toekomst van water op landgoederen en buitenplaatsen en praktijkvoorbeelden van succesvolle participatie tijdens transitieprojecten. Voorafgaa...
  Lees meer
  23 Slim aan de slag met water.png
 6. Oproep nieuwe Regio Deal Veluwe

  5 september 2023 om 17:02
  Op 6 juli 2023 kwamen velen samen in het gemeentehuis van Voorst om met elkaar in gesprek te gaan over een nieuwe Regio Deal voor de Veluwe. Het was een mooie sessie, met betrokken gesprekken en ee...
  Lees meer
  Regiodeal Veluwe.jpg
 7. Programma Watersparen

  5 september 2023 om 15:25
  Zoals in het bovenstaande al is aangestipt, is preventie van een onbeheersbare natuurbrand van het grootste belang. Dit kan door aangepast natuurbeheer. Maar ook watermaatregelen kunnen daarbij een...
  Lees meer
  20230092 Flyer Watersparen.jpg
 8. Natuurbrandpreventie

  5 september 2023 om 13:41
  Met de stijgende temperaturen en droogte in de zomer neemt de kans op natuurbranden toe. In de afgelopen jaren zijn er regelmatig periodes geweest waarin de kans op een natuurbrand even groot was a...
  Lees meer
  Natuurbranden.jpg
 9. Sander Wurfbain draagt de voorzittershamer over aan Joost Gransberg

  5 september 2023 om 11:38
  Tijdens de ALV op Middachten op 24 mei 2023 heeft Sander Wurfbain de voorzittershamer overgedragen aan Joost Gransberg. Daarmee kwam er een eind aan zijn voorzitterschap van zeven jaar.
  Lees meer
  Sander achter tafel 1.jpeg
 10. Extra ondersteuning vereniging GPG

  5 september 2023 om 11:23
  Sinds deze zomer heeft Nils extra ondersteuning gekregen. Mijn naam is Maarten van Voorst Vader en ik heb sinds kort de provincie Gelderland bij mijn taakverdeling gekregen.
  Lees meer
  Bockhorst.JPG
 11. Wie doet wat binnen het bestuur?

  5 september 2023 om 10:35
  Er zijn de afgelopen tijd nogal wat nieuwe bestuursleden aangetreden, iets waar we als vereniging heel dankbaar voor zijn. Reden om voor u als GPG-lid even op een rij te zetten welke leden zich ont...
  Lees meer
  bestuur GPG achter tafel
 12. Een vierde vliegroute Schiphol over de Utrechtse natuur is niet uit te leggen

  18 juli 2023 om 15:11
  Mede namens het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), heeft het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op 17 juli jl. een brief verzonden naar minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. ...
  Lees meer
  etienne-jong-_KFTGggBUoQ-unsplash.jpg

Bestuur

 • Mr. J. (Joost) Gransberg - voorzitter
  tel. 06-5060 0849
  e-mail: joost.gransberg@gmail.com
 • W.H. (Pim) van den Toorn - penningmeester
  tel.
  e-mail:
 • Drs. ing. G.J.W. (Gert-Jan) Bloemendal
  tel. 06-2950 6484
  e-mail: gjwbloemendal@gmail.com
 • Drs. A. (Agave) Kruijssen e-mail: agavekru@outlook.com
 • Mej. L.E. (Louise) Schlimmer
  e-mail: louiseschlimmer@gmail.com
 • Dhr. J.D. (Julius) Heyning
  e-mail: julius@heyning.nl

Medewerkers GPG

 • Dhr. N. (Nils) Borgesius - Belangenbehartiger/beleidsmedewerker
 • E-mail: n.borgesius@grondbezit.nl
 • Tel: +31 (0)6 83 17 70 28 
 • Dhr. M.W. (Maarten) van Voorst Vader - Manager Public Affairs Midden Nederland
 • E-mail: m.vanvoorstvader@grondbezit.nl  
 • Tel: +31 (0)6 12 62 40 94