Federatie Particulier Grondbezit

Overijssels Particulier Grondbezit

Over OPG

De vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Landgoederen, zoals die van onze leden, laten al eeuwen zien dat verweving van natuur, landbouw en cultuurlandschap heel goed mogelijk is. Geen maximalisatie van één functie, maar optimalisatie van de combinatie van functies met lange termijn rendement. Dit zowel op economisch, ecologisch als op sociaal en cultureel gebied. Dit is wat wij het landgoedmodel noemen. Sterker nog, het landgoedmodel zou zeer goed toepasbaar kunnen zijn op grote delen van het Overijsselse buitengebied, waar nu mais en raaigras overheersen. Het is een uitstekend wapen om de enorme uitdagingen op het gebied van stikstofemissie, waterkwaliteit en klimaatadaptatie aan te gaan.

In acht adviezen delen wij onze standpunten om het landgoedmodel breed te implementeren in Overijssel.

Download ons achtpuntenplan...

Secretariaat en medewerkers OPG

Bezoek- en postadres: Haereweg 4, 8121 PJ Olst

Algemeen e-mailadres: opg@grondbezit.nl

Regioadviseur: ing. Joukje Bosch
06-53695376 / j.bosch@grondbezit.nl
Joukje werkt 32 uur per week voor het OPG, verspreid over de week van maandag t/m vrijdag.

Regioadviseur: ing. Machtelijn Tempelman - Pieters
06-30833073 / m.tempelman@grondbezit.nl 
Machtelijn werkt 32 uur per week voor het OPG, van dinsdag t/m vrijdag.

Bestuur OPG

Het OPG bestuur is onbezoldigd.

  • Voorzitter: ir. M.W.A. (Max) graaf van Rechteren Limpurg, Kloosterhaar
  • Secretaris: ir. J.C. (Just) graaf Schimmelpenninck, Diepenheim
  • Penningmeester: mr. F.M. (Frank) Philips, Blaricum
  • drs. B.F. (Fleur) van der Schalk Msc.Econ, Arnhem
  • mr. M.C.S. (Charlotte) gravin zu Solms - Sonnenwalde, Markelo
  • dr. A.H. (Arnold) Enklaar, Enschede
  • ing. D.E.H. (Dolph) baron van Ittersum, Heino