Federatie Particulier Grondbezit

Over de OPG

Het Overijssels Particulier Grondbezit, OPG, verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het OPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren

De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Al eeuwenlang zorgen particulieren voor een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied. Dat doen zij met bezieling en ondernemerschap. Daadkrachtig, deskundig en maatschappelijk betrokken nemen zij de verantwoordelijkheid voor duurzame productie van voedsel en grondstoffen en voor behoud van het cultureel erfgoed en een rijke bio-diversiteit. Met gepaste trots zeggen we dat de provincie Overijssel terecht de naam 'Tuin van Nederland' draagt. Overijssel heeft een grote verscheidenheid aan landschappen, cultuurhistorie en natuur. Deze verscheidenheid kan ook en vooral worden teruggevonden bij onze leden, particuliere grondbezitters en eigenaren van 'oude en nieuwe' landgoederen.

De  leden van het Overijssels Particulier Grondbezit zijn gezamenlijk eigenaar van ruim 40.000 hectare bos-, natuur- en landbouwgrond. Dat is meer dan 11% van het gehele landoppervlak van de provincie. In Overijssel is duidelijk te zien dat de belangstelling voor landgoederen toeneemt, getuige het ontstaan van nieuwe landgoederen en de omvorming van voormalige agrarische bedrijven tot NSW-landgoed, dat zijn landgoederen die onder de Natuurschoonwet 1928 vallen. Landgoederen zijn naar hun aard multifunctioneel en zij leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan natuur-en landschapsbeheer, de voedselvoorziening, cultuurhistorie, water en recreatiemogelijkheden

Als Overijssels Particulier Grondbezit zetten wij ons in voor de belangen van het particulier eigendom bij provincie, gemeenten en waterschappen. Daarbij werken wij waar mogelijk samen met andere organisaties om een breder draagvlak te krijgen. Het onderhouden van contacten bij de provincie, met inbegrip van de fracties in de Provinciale Staten, bij gemeenten en bij waterschappen is daarvoor essentieel. Daarnaast zorgen wij samen met onze leden voor zichtbaarheid van de particuliere grondeigenaren in de samenleving door profilering van het Overijssels Particulier Grondbezit als natuurlijke gesprekspartner.

Onze contacten bij de diverse instanties zorgen voor een netwerk en de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie. Om behoud en continuïteit van uw bedrijfsvoering te stimuleren streven we naar een duurzame en rendabele exploitatie en ruimte voor ontplooiing. Hierbij spelen onze medewerkers een centrale rol. 

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Landgoedeigenaar over verdwijnen eeuwenoude beukenlanen - NOS Journaal

  6 februari 2023 om 09:26
  ‘De natuur dwingt mensen’, verzucht landgoedeigenaar Robert Croll terwijl zijn 150 jaar oude beukenlaan tegen de vlakte gaat. Beukenlanen zijn van oudsher de toegangswegen van landgoede...
  Lees meer
  anja-van-de-gronde-Gm6FjyarveI-unsplash.jpg
 2. ACM legt bezwaar FPG medegebruik hoogspanningsnet naast zich neer

  30 januari 2023 om 14:32
  In 2022 heeft FPG een procedure gevoerd bij de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) tegen TenneT met een handhavingsverzoek. Volgens FPG verhuurt TenneT glasvezelkabels op commerci&eum...
  Lees meer
  HOOFDFOTO Den Treek-Henschoten FPG 00019-rechtenvrij.jpg
 3. Kamerbrief Pacht: Herziening pachtstelsel nodig voor landbouw en toekomst landelijk gebied

  27 januari 2023 om 18:00
  Federatie Particulier Grondbezit (FPG), LTO Nederland en de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers in Nederland (BLHB) staan positief tegenover het voorstel van minister Adema om tot een he...
  Lees meer
  lucas-van-oort-cpdKuBC8V0g-unsplash-f2c1c84e.jpg
 4. FPG bezorgd om groter risico felle natuurbranden

  25 januari 2023 om 19:33
  Afgelopen maandag hebben deskundigen van het KNMI, de Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit in Amsterdam, Deltares en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) ...
  Lees meer
  Natuurbranden.jpg
 5. Aan de slag op Heerlijkheid Linde!

  18 januari 2023 om 16:36
  Afgelopen vrijdag organiseerde FPG haar teamoverleg bij Heerlijkheid Linde in Schalkhaar om naast te vergaderen, samen heggen te planten. Dit gebeurde onder begeleiding van Stichting Hoopheggen die...
  Lees meer
  Linde foto 2- jan 2023.jpg
 6. Nieuwsflits: Dossier Houtoogst Veluwe

  17 januari 2023 om 12:49
  Onverwacht hebben de Gedeputeerde Staten (GS) toch nog voor de verkiezingen de vier herstelprogramma’s Veluwe, Beken, Bossen, Heiden en stuifzanden, en Venen en Vennen, in ontwerp vastgesteld...
  Lees meer
  geoogst hout in bos.jpg
 7. Belasting verpachters wederom omhoog

  11 januari 2023 om 16:00
  Landgoederen en andere grondeigenaren worden geconfronteerd met een belastingaanslag in box 3 die steeds verder oploopt, terwijl de door de overheid gereguleerde prijs vanuit het pachtnormenbesluit...
  Lees meer
  no-one-cares-l_5MJnbrmrs-unsplash.jpg
 8. De explosieve groei van de wolvenpopulatie in Nederland zet door

  10 januari 2023 om 13:34
  In mei 2022 voorspelde FPG in haar position paper al de exponentiele groei van de wolvenpopulatie. Dit wordt nu bevestigd in recente berichtgeving. Daarom wordt gepleit voor het mogelijk ...
  Lees meer
  Wolf-ff171ba7.jpg
 9. Algemene Rekenkamer vindt bossenbeleid tekort schieten

  2 januari 2023 om 17:21
  Op 6 december 2022 heeft de Algemene Rekenkamer haar onderzoek ‘Bosbeheer in beeld: Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie’ gepubliceerd. Hierin zijn ze kritisch over het gebrek aan ...
  Lees meer
  2021 11 24 bossenstrategie.jpg
 10. Bodemprocedure tegen ministeriële regeling gestart

  30 december 2022 om 15:58
  De Jagersvereniging, de NOJG en de FPG zijn eind december een bodemprocedure gestart tegen de ministeriële regeling die de jacht op haas en konijn sluit.
  Lees meer
  vincent-van-zalinge-nq5bgxSg8gE-unsplash-06093330.jpg
 11. GPLG

  23 december 2022 om 12:10
  Wordt u ook zo gek van al die afkortingen? Wij wel. Daarom heeft de redactie besloten in elk nummer een afkorting kort te verklaren. Spaar ze op, print ze uit, hang ze boven uw bureau, want zelfs n...
  Lees meer
  img-Opgaves-akkerbouw-(1).jpg
 12. Boekbespreking: Verhaal van Gelderland mag in geen Gelderse boekenkast ontbreken

  23 december 2022 om 11:57
  De Staten van Gelderland uitten in 2013 de wens dat er een integrale geschiedenis van Gelderland zou komen en daartoe werd Dolly Verhoeven aangesteld als buitengewoon hoogleraar Gelderse geschieden...
  Lees meer
  Verhaal-van-Gelderland-1024x576.jpg

Bestuur

Voorzitter: ir. M.W.A. (Max) graaf van Rechteren Limpurg
tel: 0523-240646, Kloosterhaar

Secretaris: ir. J.C. (Just) graaf Schimmelpenninck
tel. 0547-351749, Diepenheim

Penningmeester: mr. F.M. (Frank) Philips
Blaricum

drs. B.F. (Fleur) van der Schalk Msc.Econ
Arnhem

mr. M.C.S. (Charlotte) gravin zu Solms - Sonnenwalde
Markelo

dr. A.H. (Arnold) Enklaar
Enschede

ing. D.E.H. (Dolph) baron van Ittersum
Heino

 

 

Het bestuur is onbezoldigd

Medewerkers

Secretariaat

Bezoek- en postadres: Haereweg 4, 8121 PJ OLST

Regioadviseur: ing. Joukje Bosch
Mobiel 06-53695376, mail: j.bosch@grondbezit.nl
Joukje werkt 32 uur per week voor het OPG, verspreid over de week van maandag t/m vrijdag.

Regioadviseur: ing. Machtelijn Tempelman - Pieters
Mobiel 06-3083 3073, mail: m.tempelman@grondbezit.nl
Machtelijn werkt 32 uur per week voor het OPG, van dinsdag t/m vrijdag.