Federatie Particulier Grondbezit

Het Friesch Grondbezit (HFG)

De Federatie Particulier Grondbezit zet zich als belangenbehartiger in voor het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit en wil de duurzame economische ontwikkeling daarvan bevorderen.

Over de HFG

Het HFG sluit met zijn missie aan bij de Federatie Particulier Grondbezit:

Missie

De Federatie Particulier Grondbezit zet zich als belangenbehartiger in voor het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit en wil de duurzame economische ontwikkeling daarvan bevorderen.

Toelichting

Om dat te bereiken, behartigt de FPG de gezamenlijke belangen van grondeigenaren op alle politieke en bestuurlijke niveaus. Bovendien bevordert de FPG de deskundigheid van particuliere grondeigenaren en - beheerders door middel van adviezen, workshops en publicaties.

Lidmaatschap

Leden van de Federatie Particulier Grondbezit zijn automatisch ook lid van de provinciale vereniging van de provincie waar hun grondbezit in ligt.

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Kamerbrief landelijke vrijstellingslijst gerectificeerd

  21 februari 2024 om 15:39
  Dinsdag 20 februari gaven de LNV-ambtenaren in een gesprek met NOJG, LTO, Jagersvereniging en FPG aan dat het proces van het versturen van de Kamerbrief van Kamerlid Akerboom (PvdD) niet coorect wa...
  Lees meer
  haas.jpg
 2. Certificaathouders van certificaten in een transparante NSW-BV melden vóór 31 maart

  17 februari 2024 om 15:29
  Heeft u in 2023 certificaten van transparante NSW-BV verworven? Melden kan uiterlijk tot 31 maart 2024!
  Lees meer
  ries-bosch-YbWpQxInC-U-unsplash.jpg
 3. Symposium Slim aan de slag met water: klimaatrobuust waterbeheer in een dynamische omgeving

  11 september 2023 om 16:43
  Symposium op donderdag 26 oktober in Zeist met over de toekomst van water op landgoederen en buitenplaatsen en praktijkvoorbeelden van succesvolle participatie tijdens transitieprojecten. Voorafgaa...
  Lees meer
  23 Slim aan de slag met water.png
 4. Veenweiden: Schouten wil compensatie bij waardedaling grond

  31 mei 2021 om 12:56
  Minister Schouten geeft via
  Lees meer
  DL1.18 Dannemeer_Jim de Fouw.JPG

Bestuur

Het bestuur van de het Friesch Grondbezit bestaat uit de volgende bestuursleden:

G.W. de Boer (voorzitter)
Mr. ing. S.A. Bruinsma (penningmeester)
Mw. D. d'Ansembourg
Ing. L. Geerts
S.J. Reitsma
Mw. T. de Vries
A. Jensma
R. Timmer

Medewerkers

Regioadviseurs

Mr. P.C.H. van Schooten
Asserstraat 46-A
9451 AE Rolde
Tel: 06-22790822
vanschoten@vanschootenadvocatuur.nl

Ir. W.J. Ebbers
Postbus 57, 9250 AA Burgum
Tel: 0511-461757; Fax: 0511-465022
jebbers@wijmenga.nl

Mr. ing. S.A. Bruinsma
Hegedyk 9, 8601 ZR Sneek
Postbus 254, 8600 AG Sneek
Tel: 0515-238700
bruinsma@vaneysinga-oostra.nl
www.vaneysinga-oostra.nl

 

Medewerkers