Federatie Particulier Grondbezit

Over de DPG

Het Drents Particulier Grondbezit is opgericht in 1995 als samenwerkende organisatie van de Drentse afdelingen van De Nederlandse Vereniging Landelijk Eigendom en De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. Het DPG heeft 185 leden met een gezamenlijk bezit van 16.000 ha waarvan 65% bestaat uit landbouwgrond en 35% uit bos en natuur.

DPG en de Federatie Particulier Grondbezit vormen als twee-eenheid een actieve belangenvereniging, die zowel aandacht besteedt aan het algemene belang van de leden, als aan het individuele ledenbelang in hun maatschappelijke context.

Als belangenbehartiger is het DPG inmiddels een vanzelfsprekende gesprekspartner als het gaat over overheidsvoornemens en maatschappelijke discussies betreffende het landelijk gebied. In de eerste plaats vanuit de behoefte van haar leden. Het DPG fungeert echter in toenemende mate als klankbord naar de provinciale overheid en maatschappelijke en aanverwante organisaties. Daarom onderhoudt het Drents Particulier Grondbezit contacten met zowel de Provincie, gemeentelijke besturen en waterschapsbesturen, als met maatschappelijke en aanverwante organisaties.

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Commissiedebat Pacht

  6 juni 2023 om 09:48
  Op woensdag 7 juni tussen 14:30 – 16:30 uur vindt het Commissiedebat Pacht plaats in de Tweede Kamer. Eerder heeft FPG, samen met LTO en de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLH...
  Lees meer
  00356825.jpg
 2. Aanpak van droogte in de Achterhoek

  5 juni 2023 om 08:48
  Het Gelder Particulier Grondbezit organiseert op 14 juni een ledenbijeenkomst op landgoed ’t Medler over de aanpak van droogte in de Achterhoek.
  Lees meer
  Landgoed Medler.jpg
 3. Indienen projectvoorstellen erfgoedlijn Landgoederenzone 2024

  30 mei 2023 om 11:52
  De provincie werkt samen met partijen aan een beter beschermd, beleefbaar en benut cultureel erfgoed in Zuid-Holland. Dit doet zij door de gezamenlijke ontwikkeling van 7 erfgoedlijnen. In het Maat...
  Lees meer
  ries-bosch-1iKCQD7p7vU-unsplash.jpg
 4. Landgoed Ter Coulster presenteert boek over haar geschiedenis

  30 mei 2023 om 11:29
  Jaap de Graaf is chroniqueur van de Heiloose geschiedenis. De laatste loot aan de stam van zijn publicaties is een kloek boek over het landgoed Ter Coulster, gelegen in de landgoederenzone langs de...
  Lees meer
  20230512_170109_klein.jpg
 5. Een landgoed, wat is dat eigenlijk?

  22 mei 2023 om 14:45
  Naar de sector landgoederen is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wel weten we dat de particuliere eigenaren aanzienlijke delen van het Nederlandse bos en van de Natura2000-gebieden bezi...
  Lees meer
  landgoed-anderstein-golfclub-6-1.1280x0.jpg
 6. Biobased Bouwen heeft de toekomst

  22 mei 2023 om 14:13
  Biobased bouwen heeft vele voordelen. Dat was de boodschap van deskundigen Jan-Willem van de Groep (Building Balance) en Arne Eindhoven (Grondstoffen Collectief Nederland) tijdens het FPG-webi...
  Lees meer
  biobased.jpg
 7. FPG: stimuleer particuliere eigenaren tot het nemen van maatregelen die leiden tot een hoger grondwaterpeil

  12 mei 2023 om 13:23
  Het is een groot contrast met het droge voorjaar van 2022; de lente van 2023 is één van de natste lentes van deze eeuw. Het KNMI beargumenteert dat we als gevolg van klimaat...
  Lees meer
  mesmerizing-scenery-pine-forest-tree-beautiful-lake.jpg
 8. Aankondiging excursie kruidenrijk grasland

  8 mei 2023 om 13:04
  Na het succes van het Webinar over kruidenrijke graslanden in februari, is het nu mogelijk om de praktijk in het veld te ervaren en observeren! Roelof Jan Koops (Vlechtwerk) en Gerben Visser (IJsse...
  Lees meer
  Gooiermars.png
 9. Maatregelen voor gezonde weidevogelstand niet toekomstbestendig

  8 mei 2023 om 09:00
  Aanvalsplan Grutto is nu 4 jaar onderweg. Door onduidelijkheid over financiering op de lange termijn tussen provincies en Rijk blijft echter veel geld op de plank liggen terwijl het aantal grutto&r...
  Lees meer
  vincent-van-zalinge-yuZpw4D4azM-unsplash.jpg
 10. Toekomst box 3 onredelijk en onwenselijk voor transitie landelijk gebied

  5 mei 2023 om 14:25
  Een verpachter verliest elk jaar op de gronden die in pacht zijn uitgegeven. FPG vindt dat onredelijk en stelt voor de belastingdruk op verpachte grond in box 3 realistischer vorm te geven. De rol ...
  Lees meer
  ries-bosch-1iKCQD7p7vU-unsplash.jpg
 11. Interviews voor functieanalyse boswachters/boa’s

  4 mei 2023 om 11:01
  Het werk in bos en natuur verandert. Dit geldt niet alleen voor de bosbouw. Verandering van klimaat en weer brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Tijd om een analyse te maken van het werkveld en...
  Lees meer
  Motorzaag werk in bos 2.jpg
 12. Box 3 belemmert instandhouding particuliere monumenten

  3 mei 2023 om 11:13
  Rijksmonumenten en beschermde natuurwaarden zijn waardevolle onderdelen van ons Nederlandse Cultuurlandschap en dienend voor de instandhouding van het maatschappelijke en cultureel ensemble. De wet...
  Lees meer
  daria-nepriakhina-CDI-deWllvg-unsplash.jpg

Bestuur

Hoewel het Drents Particulier Grondbezit en het Gronings Provinciaal Grondbezit twee aparte verenigingen zijn, werken zij in één bestuur samen.

 • Mw. J. Snijder-Hazelhoff, voorzitter
 • Dhr. H.R. Wessels Boer, penningmeester
 • Dhr. S. Doornbos Clevering
 • Dhr. J.F. Hemmes
 • Dhr. E.J.H. Kruit
 • Dhr. M. Duintjer
 • Mw. H.K. Ubbink

De heer H.J.G. Westra van Holthe vertegenwoordigt het DPG in de werkgroep Grond Oude Diep

Medewerkers

 • Drs. ing. M.A.F.A. (Martin) van Steenwijk
  Mobiel: 06-21693882, e-mail: m.vansteenwijk@grondbezit.nl
 • Mr. P.C.H. van Schooten, regioadviseur juridische zaken
 • E. van Zanten, regioadviseur pacht, taxatie, wettelijke zaken