Federatie Particulier Grondbezit

Over het HPG

Missie

Het HPG zet zich in voor het bevorderen van (de kwaliteit van) het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit in de provincies Noord- en Zuid-Holland en de duurzame economische ontwikkeling daarvan. Dit speelt zich vooral af in de volgende deelgebieden:

 • Grondgebonden landbouw
 • Nieuwe en bestaande landgoederen
 • Particulier natuurbeheer
 • Overige (nieuwe) economische dragers
 • Water
 • Faunabeheer.

De inzet vindt plaats op provinciaal en gemeentelijk niveau of op het niveau van gebiedscommissies. Landelijke dossiers komen alleen aan de orde als afgeleide van de FPG-inzet en voor zover specifieke locale aandacht nodig is. Omdat een goed contact met de leden de basis is voor een goede belangenbehartiging, wil het HPG hier veel aandacht aan blijven besteden.
Het HPG stimuleert particuliere eigenaren een visie te ontwikkelen op het beheer van hun grond.

Lidmaatschap

Leden van de Federatie Particulier Grondbezit zijn automatisch ook lid van de provinciale vereniging van de provincie waar hun grondbezit in ligt. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Kamerbrief landelijke vrijstellingslijst gerectificeerd

  21 februari 2024 om 15:39
  Dinsdag 20 februari gaven de LNV-ambtenaren in een gesprek met NOJG, LTO, Jagersvereniging en FPG aan dat het proces van het versturen van de Kamerbrief van Kamerlid Akerboom (PvdD) niet coorect wa...
  Lees meer
  haas.jpg
 2. Certificaathouders van certificaten in een transparante NSW-BV melden vóór 31 maart

  17 februari 2024 om 15:29
  Heeft u in 2023 certificaten van transparante NSW-BV verworven? Melden kan uiterlijk tot 31 maart 2024!
  Lees meer
  ries-bosch-YbWpQxInC-U-unsplash.jpg
 3. Versnelling realisatie NNN in Zuid Holland op agenda van Provinciale Staten

  1 februari 2024 om 11:33
  PS van Zuid-Holland besluit binnenkort over een uitgebreidere regeling voor de realisatie van NNN in  7 ’cruciale schakels’
  Lees meer
  24 01 NNN 7_cruciale gebieden_Pr ZH.png
 4. Symposium Slim aan de slag met water: klimaatrobuust waterbeheer in een dynamische omgeving

  11 september 2023 om 16:43
  Symposium op donderdag 26 oktober in Zeist met over de toekomst van water op landgoederen en buitenplaatsen en praktijkvoorbeelden van succesvolle participatie tijdens transitieprojecten. Voorafgaa...
  Lees meer
  23 Slim aan de slag met water.png
 5. Bijenlandschappen effectief, groei van aantal bijensoorten in ZH stimulans om méér te doen

  31 augustus 2023 om 17:00
  Tijdens de Groene Cirkels- netwerkbijeenkomst op 24 augustus overhandigde EIS Kenniscentrum insecten het rapport 'Wilde Bijen in Zuid Holland' aan de Provincie.
  Lees meer
 6. Kennisdag Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland

  29 augustus 2023 om 13:57
  Het Actieplan Boerenlandvogels bestaat 4 jaar. Op 12 oktober kijken we met alle partners terug en vooruit, met inspirerende sprekers en workshops over praktische maatregelen voor weidevogels en kui...
  Lees meer
  Grutto moeras pixabay.jpg
 7. Subsidie in Zuid-Holland voor meer bos

  7 augustus 2023 om 14:38
  Tussen 1 sept en 1 november is het mogelijk voor eigenaren of erfpachters om subsidie aan te vragen voor aanplant van nieuw bos. 
  Lees meer
 8. Problemen bij Waterschap Amstel Gooi en Vecht gaan verder dan financiën

  7 augustus 2023 om 13:54
  Waterschap Amstel Gooi en Vecht en uitvoeringsorgansisatie Waternet hebben grote financiële problemen. Het waterschap had over 2022 een tekort van 17,6 miljoen euro en dit jaar wordt een tekor...
  Lees meer
  waterschap.jpg
 9. Een vierde vliegroute Schiphol over de Utrechtse natuur is niet uit te leggen

  18 juli 2023 om 15:11
  Mede namens het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), heeft het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op 17 juli jl. een brief verzonden naar minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. ...
  Lees meer
  etienne-jong-_KFTGggBUoQ-unsplash.jpg
 10. Indienen projectvoorstellen erfgoedlijn Landgoederenzone 2024

  30 mei 2023 om 11:52
  De provincie werkt samen met partijen aan een beter beschermd, beleefbaar en benut cultureel erfgoed in Zuid-Holland. Dit doet zij door de gezamenlijke ontwikkeling van 7 erfgoedlijnen. In het Maat...
  Lees meer
  ries-bosch-1iKCQD7p7vU-unsplash.jpg
 11. Landgoed Ter Coulster presenteert boek over haar geschiedenis

  30 mei 2023 om 11:29
  Jaap de Graaf is chroniqueur van de Heiloose geschiedenis. De laatste loot aan de stam van zijn publicaties is een kloek boek over het landgoed Ter Coulster, gelegen in de landgoederenzone langs de...
  Lees meer
  20230512_170109_klein.jpg

Bestuur

 • Dhr. E. (Erwin) van den Berg - Voorzitter
 • Dhr. C.W. (Cor) van Schelven - Penningmeester
 • Dhr. P. (Piet) Kome
 • Dhr. P.P.J. (Paul) Smeets
 • Dhr. P.F. (Peter) Helder
 • Dhr. C. (Cees) Moerman

Medewerkers

Algemeen e-mail: hpg@grondbezit.nl

Voorlichting en advies

 • Dhr. Ing. P.  Kerkstra, regio-adviseur Zuid-Holland, tel: +31 (0) 78 67 49 432
  Dhr. C.G. Bellaar, regio-adviseur Noord-Holland, tel: +31 (0) 20 49 61 244