Federatie Particulier Grondbezit

Bestuur

Het bestuur leidt de federatie. De federatieraad waarin de provinciale besturen zijn vertegenwoordigd, ziet toe op de algemene richting van de vereniging en geeft advies over bestuurlijke voorstellen.

Landelijk voorzitter Henry M. Meijdam is bereikbaar via e-mail: h.meijdam@grondbezit.nl.

Actief kader

De FPG kent een groot actief kader. Er zijn in totaal meer dan honderd vrijwilligers actief binnen of namens de FPG, in meer dan 20 verschillende commissies, (ad hoc) werkgroepen en netwerken. U kunt hen bereiken via fpg@grondbezit.nl. Wij zorgen dat uw bericht bij de juiste persoon terecht komt.

Ook in de Provinciale Verenigingen zijn vele vrijwilligers actief.  Voor contact met de besturen en vrijwilligers van de Provinciale Verenigingen kijkt u hier.