Federatie Particulier Grondbezit

Over het UPG

Het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) is één van de Provinciale verenigingen van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en zet zich in voor duurzaamheid, kwaliteit en multifunctionaliteit van grondbezit. De provincie Utrecht kenmerkt zich door de vele particuliere landgoederen. Het ledenbestand van het UPG omvat dan ook vele landgoedeigenaren. Daarnaast speelt ook landbouw een belangrijke rol.

Het UPG vertegenwoordigt ca. 170 leden, die in de provincie gezamenlijk 12.500 ha landelijk gebied in eigendom hebben, zowel (verpachte) landbouwgronden als bos en natuurterreinen. De meeste leden hebben hun bezittingen in de landgoederenzones op de Utrechtse Heuvelrug (de Stichtse Lustwarande), in de Gelderse Vallei en in het Langbroekerwetering gebied. Daarnaast ligt verspreid in de andere delen van de provincie ook particulier grondbezit, zoals de buitenplaatsen aan de Vecht en landgoed Linschoten.

Missie

Het UPG zet zich als belangenbehartiger in voor maatschappelijk waardevol particulier grondbezit en wil de duurzame economische ontwikkeling daarvan bevorderen. Particuliere grondbeheerders zorgen voor voedselproductie, instandhouding van cultuurhistorisch landschap en recreatiemogelijkheden, daar heeft iedereen baat bij! Grondeigenaren hebben daarvoor als ondernemers wel ontwikkelings- en financieringsmogelijkheden nodig om hun grond, ook op de lange termijn, goed te kunnen beheren. Alleen dan kunnen zij invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het buitengebied te bewaken en te bevorderen. Het UPG behartigd de gezamenlijke belangen van grondeigenaren en wendt de deskundigheid en betrokkenheid van haar leden aan door het opzetten van interessante projecten op thema’s die duurzaam landbeheer versterken, ook richting de toekomst.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

U kunt het UPG ook volgen op Twitter.

>>> Meer informatie over lidmaatschap

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Landgoedeigenaar over verdwijnen eeuwenoude beukenlanen - NOS Journaal

  6 februari 2023 om 09:26
  ‘De natuur dwingt mensen’, verzucht landgoedeigenaar Robert Croll terwijl zijn 150 jaar oude beukenlaan tegen de vlakte gaat. Beukenlanen zijn van oudsher de toegangswegen van landgoede...
  Lees meer
  anja-van-de-gronde-Gm6FjyarveI-unsplash.jpg
 2. ACM legt bezwaar FPG medegebruik hoogspanningsnet naast zich neer

  30 januari 2023 om 14:32
  In 2022 heeft FPG een procedure gevoerd bij de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) tegen TenneT met een handhavingsverzoek. Volgens FPG verhuurt TenneT glasvezelkabels op commerci&eum...
  Lees meer
  HOOFDFOTO Den Treek-Henschoten FPG 00019-rechtenvrij.jpg
 3. Kamerbrief Pacht: Herziening pachtstelsel nodig voor landbouw en toekomst landelijk gebied

  27 januari 2023 om 18:00
  Federatie Particulier Grondbezit (FPG), LTO Nederland en de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers in Nederland (BLHB) staan positief tegenover het voorstel van minister Adema om tot een he...
  Lees meer
  lucas-van-oort-cpdKuBC8V0g-unsplash-f2c1c84e.jpg
 4. FPG bezorgd om groter risico felle natuurbranden

  25 januari 2023 om 19:33
  Afgelopen maandag hebben deskundigen van het KNMI, de Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit in Amsterdam, Deltares en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) ...
  Lees meer
  Natuurbranden.jpg
 5. Aan de slag op Heerlijkheid Linde!

  18 januari 2023 om 16:36
  Afgelopen vrijdag organiseerde FPG haar teamoverleg bij Heerlijkheid Linde in Schalkhaar om naast te vergaderen, samen heggen te planten. Dit gebeurde onder begeleiding van Stichting Hoopheggen die...
  Lees meer
  Linde foto 2- jan 2023.jpg
 6. Nieuwsflits: Dossier Houtoogst Veluwe

  17 januari 2023 om 12:49
  Onverwacht hebben de Gedeputeerde Staten (GS) toch nog voor de verkiezingen de vier herstelprogramma’s Veluwe, Beken, Bossen, Heiden en stuifzanden, en Venen en Vennen, in ontwerp vastgesteld...
  Lees meer
  geoogst hout in bos.jpg
 7. Belasting verpachters wederom omhoog

  11 januari 2023 om 16:00
  Landgoederen en andere grondeigenaren worden geconfronteerd met een belastingaanslag in box 3 die steeds verder oploopt, terwijl de door de overheid gereguleerde prijs vanuit het pachtnormenbesluit...
  Lees meer
  no-one-cares-l_5MJnbrmrs-unsplash.jpg
 8. De explosieve groei van de wolvenpopulatie in Nederland zet door

  10 januari 2023 om 13:34
  In mei 2022 voorspelde FPG in haar position paper al de exponentiele groei van de wolvenpopulatie. Dit wordt nu bevestigd in recente berichtgeving. Daarom wordt gepleit voor het mogelijk ...
  Lees meer
  Wolf-ff171ba7.jpg
 9. Algemene Rekenkamer vindt bossenbeleid tekort schieten

  2 januari 2023 om 17:21
  Op 6 december 2022 heeft de Algemene Rekenkamer haar onderzoek ‘Bosbeheer in beeld: Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie’ gepubliceerd. Hierin zijn ze kritisch over het gebrek aan ...
  Lees meer
  2021 11 24 bossenstrategie.jpg
 10. Bodemprocedure tegen ministeriële regeling gestart

  30 december 2022 om 15:58
  De Jagersvereniging, de NOJG en de FPG zijn eind december een bodemprocedure gestart tegen de ministeriële regeling die de jacht op haas en konijn sluit.
  Lees meer
  vincent-van-zalinge-nq5bgxSg8gE-unsplash-06093330.jpg
 11. GPLG

  23 december 2022 om 12:10
  Wordt u ook zo gek van al die afkortingen? Wij wel. Daarom heeft de redactie besloten in elk nummer een afkorting kort te verklaren. Spaar ze op, print ze uit, hang ze boven uw bureau, want zelfs n...
  Lees meer
  img-Opgaves-akkerbouw-(1).jpg
 12. Boekbespreking: Verhaal van Gelderland mag in geen Gelderse boekenkast ontbreken

  23 december 2022 om 11:57
  De Staten van Gelderland uitten in 2013 de wens dat er een integrale geschiedenis van Gelderland zou komen en daartoe werd Dolly Verhoeven aangesteld als buitengewoon hoogleraar Gelderse geschieden...
  Lees meer
  Verhaal-van-Gelderland-1024x576.jpg

Bestuur

Drs. A. (Arthur) Kaspers - voorzitter
e-mail: arthurkaspers@icloud.com
portefeuille: Algemene zaken

Mw. A. Van den Arend Schmidt-Minnema - penningmeester
e-mail: anneke_minnema@hotmail.com
portefeuille: Financiën en Landgoederen

Mw. G. Beelaerts-van Blokland
algemeen bestuurslid

Dhr. H.J.E. (Hendrik-Jan) van Beuningen
e-mail: hjvanbeuningen@gmail.com
portefeuille: Flora & Faunabeheer

Dhr. S. (Sander) Haken
e-mail:
portefeuille:

Mw. H. (Hanneke) Hietink
e-mail: hanneke@hetlangebroek.nl
portefeuille: Natuur en Recreatie

Mw. ir. H.M. (Gonda) Laporte
e-mail: het.blauwe.huis@planet.nl
portefeuille: Water en Landbouw

Medewerkers

Adviseur Belangenbehartiging & Projectleider UPG

 

dhr. M.W. (Maarten) van Voorst Vader
Telefoon: +31 (0)6 12 62 40 94
E-mail: m.vanvoorstvader@grondbezit.nl/ upg@grondbezit.nl

 

U kunt het UPG ook volgen op Twitter

 

Secretariaat

mw. G.J. (Gerdi) Bosch-Erz
Bennekomseweg 43, 6717 LL Ede
Telefoon: 0318 - 578 556
E-mail: t.scholman@grondbezit.nl

 

Regioadviseur

Ing. P.A.J.H. (Paul) Kindt, LPG|Sight
Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein
Telefoon: 030 - 231 1377 / 06- 5370 1304
E-mail: p.kindt@lbpsight.nl