Federatie Particulier Grondbezit

Over het UPG

20161205_0006balk

Foto: Landgoed Eyckenstein

In de provincie Utrecht liggen veel landgoederen. Velen daarvan zijn in particulier eigendom en beheer. Op landgoederen worden vaak al eeuwenlang functies met oog voor de volgende generaties met elkaar verbonden: economie, ecologie en erfgoed. De eigenaren voelen zich vanuit liefde voor natuur, cultuur en landbouw met hart en ziel verbonden met hun grond en de streek.

 • Cultuurhistorisch door de rijke geschiedenis en vaak parkachtige inrichting
 • Natuur en biodiversiteit door de gevarieerde inrichting en vaak extensief beheer
 • Landbouw, vaak met reguliere pacht (langdurig)
 • Recreatie doordat zo’n 90% van de landgoederen zijn opengesteld voor het publiek.

Het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) is één van de provinciale verenigingen van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en zet zich in voor duurzaamheid, kwaliteit en multifunctionaliteit van grondbezit. De provincie Utrecht kenmerkt zich door de vele particuliere landgoederen. Het ledenbestand van het UPG omvat dan ook vele landgoedeigenaren. Daarnaast speelt ook landbouw een belangrijke rol.

Volg ons op Twitter én LinkedIn

>>> Meer informatie over lidmaatschap

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Voedselboscast aflevering 40 met Kien van Hövell van Landgoed Grootstal

  8 december 2023 om 12:08
  Kien van Hövell van Landgoed Grootstal is te gast in aflevering 40 van de Voedselboscast. 
  Lees meer
  forest2
 2. Kan grootschalig gangbaar boeren ook natuur inclusief?

  8 december 2023 om 11:47
  Donderdag 30 november organiseerde Het Friesch Grondbezit een themabijeenkomst in Kollum bij Reijer den Hartog. Centraal stond de vraag: Kan grootschalig gangbaar boeren ook natuur inclusief?
  Lees meer
  Reijer geschiedenis.jpg
 3. Terugblik OPG excursie en lezing "Natuurherstel en erfgoed"

  7 december 2023 om 12:35
  Afgelopen vrijdag zijn de leden van het OPG in de wereld van natuurherstel, erfgoed en historische heideakkers gedoken tijdens de lezing en excursie op landgoed het Lankheet.
  Lees meer
  Excursie
 4. Bevloeiing graslanden als levend erfgoed bekroond door Unesco

  6 december 2023 om 12:00
  Unesco heeft de historische techniek van graslandbevloeiing geplaatst op de representatieve lijst van immaterieel erfgoed. Dit levende erfgoed kan een sleutel vormen in actuele vraagstukken over wa...
  Lees meer
  Vloeiweiden.webp
 5. OPG project Landgoedbiotoop

  5 december 2023 om 13:01
  In het nieuwe jaar start het OPG in samenwerking met Landschap Overijssel met het project “Methodiek landgoedbiotoop”.Op de bij de omgevingsvisies behorende waardenkaart worden de grenz...
  Lees meer
  Boxbergen.jpg
 6. Ontwerp Utrechts faunabeleid bemoeilijkt sleutelrol grondeigenaren in natuurbeheer

  30 november 2023 om 12:00
  Op woensdag 29 november jl. heeft de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) het ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) in hun vergadering besproken. Hierbij hebben ...
  Lees meer
  paul-einerhand-gIp8WnFJrSU-unsplash.png
 7. Praat mee over de inrichting van Nederland

  28 november 2023 om 17:03
  Via www.ruimteraadpleging.nl kan iedereen vanaf vandaag advies geven over de inrichting van Nederland. Deze adviezen worden betrokken bij het opstellen van een nieuwe Nota Ruimte.
  Lees meer
  Boetelerveld.jpg
 8. Particuliere pionier

  27 november 2023 om 11:29
  Vlabij Barneveld ligt landgoed Groot Bylaer dat voor de helft uit natuur en en de helft uit agrarische grond bestaat. De verdroging tast de natuur en de landbouw aan. Maar door een intensieve samen...
  Lees meer
 9. Europese samenwerking natuurbeheerders; focus op veengrond

  24 november 2023 om 12:38
  Op 7 en 8 november j.l. vond de international bijeenkomst van natuurbeheerders, de ELO, plaats in Amiens, Frankrijk. Tijdens deze bijeenkomst heeft regioadviseur René de Bont deelgenomen aan...
  Lees meer
  ELO.jpg
 10. Tweede Kamerverkiezingen 2023

  21 november 2023 om 10:33
  Op 22 november zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De laatste Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats in 2021. In verband met de val van het huidige kabinet zijn de verkiezingen naar voren ...
  Lees meer
  michael-fousert-9hfDD3OQtAs-unsplash.jpg
 11. Eerste Gelderse natuurinclusieve landbouwdag

  16 november 2023 om 16:47
  GPG is een van de partners van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland omdat we geloven dat dat het combineren van natuur en landbouw veel meerwaarde biedt. Op landgoederen gebeurt dit al...
  Lees meer
  grutto.png
 12. Houtoogstverbod, politiek pakt door

  16 november 2023 om 11:43
  Na de aangenomen motie tegen het houtoogstverbod is nu ook een amendement aangenomen. Daarmee is de tekst van de omgevingsverordening aangepast en zijn alle verwijzingen naar het houtoogstverbod er...
  Lees meer
  Middachten bospad.JPG

Bestuur

 • Dhr. A. (Arthur) Kaspers  - Voorzitter

 • Mw. A. (Anneke) van den Arend Schmidt-Minnema  - Penningmeester

 • Mw. G. (Gemma) Beelaerts-van Blokland

 • Dhr. S. (Sander) Haken

 • Dhr. W.M. (Willem Maarten) van Luijn

 • Mw. H.M. (Gonda) Laporte

Medewerkers

Algemeen e-mail: upg@grondbezit.nl

Medewerkers

DSC_2815

 • Mw. J.D. (Jantien) de Loor

Werkdagen (meestal) maandag, dinsdag, donderdag

E-mail: j.deloor@grondbezit.nl / Tel: +31 (0) 6 27 25 64 18

1562931886799

 • Dhr. M.W. (Maarten) van Voorst Vader

E-mail: m.vanvoorstvader@grondbezit.nl / Tel: +31 (0) 6 12 62 40 94

Secretariaat

Mw. G.J. (Gerdi) Bosch-Erz
Bennekomseweg 43, 6717 LL Ede
Telefoon: 0318 - 578 556
E-mail: g.bosch@grondbezit.nl

Regioadviseur

Dhr. P.A.J.H. (Paul) Kindt, LPG|Sight
Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein
Telefoon: 030 - 231 1377 / 06- 5370 1304
E-mail: p.kindt@lbpsight.nl