Federatie Particulier Grondbezit

Over het UPG

In de provincie Utrecht liggen veel landgoederen. Velen daarvan zijn in particulier eigendom en beheer. Op landgoederen worden vaak al eeuwenlang functies met oog voor de volgende generaties met elkaar verbonden: economie, ecologie en erfgoed. De eigenaren voelen zich vanuit liefde voor natuur, cultuur en landbouw met hart en ziel verbonden met hun grond en de streek.

 • Cultuurhistorisch door de rijke geschiedenis en vaak parkachtige inrichting
 • Natuur en biodiversiteit door de gevarieerde inrichting en vaak extensief beheer
 • Landbouw, vaak met reguliere pacht (langdurig)
 • Recreatie doordat zo’n 90% van de landgoederen zijn opengesteld voor het publiek.

Het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) is één van de provinciale verenigingen van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en zet zich in voor duurzaamheid, kwaliteit en multifunctionaliteit van grondbezit. De provincie Utrecht kenmerkt zich door de vele particuliere landgoederen. Het ledenbestand van het UPG omvat dan ook vele landgoedeigenaren. Daarnaast speelt ook landbouw een belangrijke rol.

Volg ons op Twitter én LinkedIn

>>> Meer informatie over lidmaatschap

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Boerderijenfonds wil waardevolle herbestemming van agrarisch erfgoed stimuleren

  13 juni 2024 om 14:05
  Boerderijenfonds  kan particuliere eigenaren van agrarisch erfgoed ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage voor transitie van gebouwen naar nieuwe maatschappelijke functie 
  Lees meer
  P6120371_klein.jpg
 2. Subsidie voor aanleg kleine landschapselementen in de provincie Utrecht

  10 juni 2024 om 10:38
  Er bestond al een subsidieregeling voor de aanleg van kleine landschapselementen,  daar komt nu een subsidie bij die maximaal de waardedaling van de grond vergoedt
  Lees meer
  2019 Natewisch boomgaard 38_klein.jpg
 3. SKBL organiseert symposium historische moestuinen op Zuylestein en BroeKhuizen

  13 mei 2024 om 12:44
  SKBL organiseert met het Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis op 5 september een internationaal symposium over historische moestuinen. In het symposium is aandacht voor het profileren van Nederland...
  Lees meer
  14 Vollenh_Kardoen_bleken.JPG
 4. Pro Silva voorjaarsexcursie Start met Uitkapbeheer

  7 mei 2024 om 15:49
  Pro Silva heeft beheerprincipes ontwikkeld om tot kwaliteitshout te komen die bruikbaar zijn in alle opstandstypes.  Met die basisprincipes gaat de groep gezamenlijk in het bos op zoek naar he...
  Lees meer
  Motorzaag werk in bos 2.jpg
 5. Informatieve avond over kabels en leidingen in Groenekan

  2 mei 2024 om 10:40
  Voordracht van hoogleraar Jeroen Rheinfeld over privaat- en publiekrecht rondom netwerken en presentatie modelcontract voor leidingen over op of onder de grond door Sheila van Gemeren, lid van de w...
  Lees meer
  61460de7-3a7c-4f4d-a7d1-695e1ffc3eee.jpg
 6. Liefde voor het landgoed: nieuwe serie over landgoederen op MAX

  3 april 2024 om 09:00
  Vanaf vrijdag 12 april 2024 volgen we in Liefde voor het Landgoed 6 bijzondere bewoners van particulier kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Zij hebben de missie om het familielandgoed te behou...
  Lees meer
  Liefde voor het landgoed.png
 7. FPG zienswijze ten aanzien van Ontwerp NPLG

  27 februari 2024 om 11:10
  Van 16 januari tot en met 26 februari werd het onderwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. FPG heeft namens haar leden een zienswijze ingediend. Die kunt u hier volledi...
  Lees meer
  IMG_0653.JPG
 8. Kamerbrief landelijke vrijstellingslijst gerectificeerd

  21 februari 2024 om 15:39
  Dinsdag 20 februari gaven de LNV-ambtenaren in een gesprek met NOJG, LTO, Jagersvereniging en FPG aan dat het proces van het versturen van de Kamerbrief van Kamerlid Akerboom (PvdD) niet coorect wa...
  Lees meer
  haas.jpg
 9. Certificaathouders van certificaten in een transparante NSW-BV melden vóór 31 maart

  17 februari 2024 om 15:29
  Heeft u in 2023 certificaten van transparante NSW-BV verworven? Melden kan uiterlijk tot 31 maart 2024!
  Lees meer
  ries-bosch-YbWpQxInC-U-unsplash.jpg
 10. Ontwerp Utrechts faunabeleid bemoeilijkt sleutelrol grondeigenaren in natuurbeheer

  30 november 2023 om 12:00
  Op woensdag 29 november jl. heeft de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) het ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) in hun vergadering besproken. Hierbij hebben ...
  Lees meer
  paul-einerhand-gIp8WnFJrSU-unsplash.png
 11. Goed gesprek op UPG-avond over Recreatiedruk en natuur

  24 oktober 2023 om 15:17
  Bureau Buiten presenteerde de eerste resultaten van de enquete over recreatiedruk en natuur onder UPG-leden, en ging in gesprek over knelpunten en oplossingen met de aanwezige leden. Wat bepaalt de...
  Lees meer
 12. Symposium Slim aan de slag met water: klimaatrobuust waterbeheer in een dynamische omgeving

  11 september 2023 om 16:43
  Symposium op donderdag 26 oktober in Zeist met over de toekomst van water op landgoederen en buitenplaatsen en praktijkvoorbeelden van succesvolle participatie tijdens transitieprojecten. Voorafgaa...
  Lees meer
  23 Slim aan de slag met water.png

Bestuur

 • Dhr. A. (Arthur) Kaspers  - Voorzitter
 • Mw. A. (Anneke) van den Arend Schmidt-Minnema  - Penningmeester
 • Mw. G. (Gemma) Beelaerts-van Blokland
 • Dhr. S. (Sander) Haken
 • Dhr. W.M. (Willem Maarten) van Luijn
 • Mw. H.M. (Gonda) Laporte

Medewerkers

Regioadviseur

Dhr. P.A.J.H. (Paul) Kindt, LPG|Sight
Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein
Telefoon: 030 - 231 1377 / 06- 5370 1304
E-mail: p.kindt@lbpsight.nl