Federatie Particulier Grondbezit

Over het HPG

Missie

Het HPG zet zich in voor het bevorderen van (de kwaliteit van) het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit in de provincies Noord- en Zuid-Holland en de duurzame economische ontwikkeling daarvan. Dit speelt zich vooral af in de volgende deelgebieden:

 • Grondgebonden landbouw
 • Nieuwe en bestaande landgoederen
 • Particulier natuurbeheer
 • Overige (nieuwe) economische dragers
 • Water
 • Faunabeheer.

De inzet vindt plaats op provinciaal en gemeentelijk niveau of op het niveau van gebiedscommissies. Landelijke dossiers komen alleen aan de orde als afgeleide van de FPG-inzet en voor zover specifieke locale aandacht nodig is. Omdat een goed contact met de leden de basis is voor een goede belangenbehartiging, wil het HPG hier veel aandacht aan blijven besteden.
Het HPG stimuleert particuliere eigenaren een visie te ontwikkelen op het beheer van hun grond.

Lidmaatschap

Leden van de Federatie Particulier Grondbezit zijn automatisch ook lid van de provinciale vereniging van de provincie waar hun grondbezit in ligt. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Boerderijenfonds wil waardevolle herbestemming van agrarisch erfgoed stimuleren

  June 13, 2024 at 2:05 PM
  Boerderijenfonds  kan particuliere eigenaren van agrarisch erfgoed ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage voor transitie van gebouwen naar nieuwe maatschappelijke functie 
  Read more
  P6120371_klein.jpg
 2. Subsidies in Zuid-Holland voor bos en landschapselementen

  June 6, 2024 at 11:16 AM
  Voor uitbreiding van bos en aanleg van nieuwe landschapselementen als leefgebied voor icoonsoorten kan subsidie worden aangevraagd. 
  Read more
  2019 St Agatha knotwilgen poel__klein.jpg
 3. SKBL organiseert symposium historische moestuinen op Zuylestein en BroeKhuizen

  May 13, 2024 at 12:44 PM
  SKBL organiseert met het Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis op 5 september een internationaal symposium over historische moestuinen. In het symposium is aandacht voor het profileren van Nederland...
  Read more
  14 Vollenh_Kardoen_bleken.JPG
 4. Pro Silva voorjaarsexcursie Start met Uitkapbeheer

  May 7, 2024 at 3:49 PM
  Pro Silva heeft beheerprincipes ontwikkeld om tot kwaliteitshout te komen die bruikbaar zijn in alle opstandstypes.  Met die basisprincipes gaat de groep gezamenlijk in het bos op zoek naar he...
  Read more
  Motorzaag werk in bos 2.jpg
 5. Informatieve avond over kabels en leidingen in Groenekan

  May 2, 2024 at 10:40 AM
  Voordracht van hoogleraar Jeroen Rheinfeld over privaat- en publiekrecht rondom netwerken en presentatie modelcontract voor leidingen over op of onder de grond door Sheila van Gemeren, lid van de w...
  Read more
  61460de7-3a7c-4f4d-a7d1-695e1ffc3eee.jpg
 6. Liefde voor het landgoed: nieuwe serie over landgoederen op MAX

  April 3, 2024 at 9:00 AM
  Vanaf vrijdag 12 april 2024 volgen we in Liefde voor het Landgoed 6 bijzondere bewoners van particulier kastelen en buitenplaatsen in Nederland. Zij hebben de missie om het familielandgoed te behou...
  Read more
  Liefde voor het landgoed.png
 7. FPG zienswijze ten aanzien van Ontwerp NPLG

  February 27, 2024 at 11:10 AM
  Van 16 januari tot en met 26 februari werd het onderwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage gelegd. FPG heeft namens haar leden een zienswijze ingediend. Die kunt u hier volledi...
  Read more
  IMG_0653.JPG
 8. Kamerbrief landelijke vrijstellingslijst gerectificeerd

  February 21, 2024 at 3:39 PM
  Dinsdag 20 februari gaven de LNV-ambtenaren in een gesprek met NOJG, LTO, Jagersvereniging en FPG aan dat het proces van het versturen van de Kamerbrief van Kamerlid Akerboom (PvdD) niet coorect wa...
  Read more
  haas.jpg
 9. Certificaathouders van certificaten in een transparante NSW-BV melden vóór 31 maart

  February 17, 2024 at 3:29 PM
  Heeft u in 2023 certificaten van transparante NSW-BV verworven? Melden kan uiterlijk tot 31 maart 2024!
  Read more
  ries-bosch-YbWpQxInC-U-unsplash.jpg
 10. Versnelling realisatie NNN in Zuid Holland op agenda van Provinciale Staten

  February 1, 2024 at 11:33 AM
  PS van Zuid-Holland besluit binnenkort over een uitgebreidere regeling voor de realisatie van NNN in  7 ’cruciale schakels’
  Read more
  24 01 NNN 7_cruciale gebieden_Pr ZH.png
 11. Symposium Slim aan de slag met water: klimaatrobuust waterbeheer in een dynamische omgeving

  September 11, 2023 at 4:43 PM
  Symposium op donderdag 26 oktober in Zeist met over de toekomst van water op landgoederen en buitenplaatsen en praktijkvoorbeelden van succesvolle participatie tijdens transitieprojecten. Voorafgaa...
  Read more
  23 Slim aan de slag met water.png
 12. Bijenlandschappen effectief, groei van aantal bijensoorten in ZH stimulans om méér te doen

  August 31, 2023 at 5:00 PM
  Tijdens de Groene Cirkels- netwerkbijeenkomst op 24 augustus overhandigde EIS Kenniscentrum insecten het rapport 'Wilde Bijen in Zuid Holland' aan de Provincie.
  Read more

Bestuur

 • Dhr. E. (Erwin) van den Berg - Voorzitter
 • Dhr. C.W. (Cor) van Schelven - Penningmeester
 • Dhr. P. (Piet) Kome
 • Dhr. P.P.J. (Paul) Smeets
 • Dhr. P.F. (Peter) Helder
 • Dhr. C. (Cees) Moerman

Medewerkers

Algemeen e-mail: hpg@grondbezit.nl

Voorlichting en advies

 • Dhr. Ing. P.  Kerkstra, regio-adviseur Zuid-Holland, tel: +31 (0) 78 67 49 432
  Dhr. C.G. Bellaar, regio-adviseur Noord-Holland, tel: +31 (0) 20 49 61 244