Federatie Particulier Grondbezit

Over het HPG

Missie

Het HPG zet zich in voor het bevorderen van (de kwaliteit van) het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit in de provincies Noord- en Zuid-Holland en de duurzame economische ontwikkeling daarvan. Dit speelt zich vooral af in de volgende deelgebieden:

 • Grondgebonden landbouw
 • Nieuwe en bestaande landgoederen
 • Particulier natuurbeheer
 • Overige (nieuwe) economische dragers
 • Water
 • Faunabeheer.

De inzet vindt plaats op provinciaal en gemeentelijk niveau of op het niveau van gebiedscommissies. Landelijke dossiers komen alleen aan de orde als afgeleide van de FPG-inzet en voor zover specifieke locale aandacht nodig is. Omdat een goed contact met de leden de basis is voor een goede belangenbehartiging, wil het HPG hier veel aandacht aan blijven besteden.
Het HPG stimuleert particuliere eigenaren een visie te ontwikkelen op het beheer van hun grond.

Lidmaatschap

Leden van de Federatie Particulier Grondbezit zijn automatisch ook lid van de provinciale vereniging van de provincie waar hun grondbezit in ligt. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Aankondiging: Landgoeddag 13 april 2024 op Landgoed De Olmenhorst

  February 20, 2024 at 3:44 PM
  Op 13 april 2024 is het zover; de voorjaarseditie van de Landgoeddag. Met veel enthousiasme kunnen we aankondigen dat we op 13 april te gast zijn op Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek in Noord-H...
  Read more
  2022 03 21 Koeien-stikstofartikel.jpg
 2. Versnelling realisatie NNN in Zuid Holland op agenda van Provinciale Staten

  February 1, 2024 at 11:33 AM
  PS van Zuid-Holland besluit binnenkort over een uitgebreidere regeling voor de realisatie van NNN in  7 ’cruciale schakels’
  Read more
  24 01 NNN 7_cruciale gebieden_Pr ZH.png
 3. Symposium Slim aan de slag met water: klimaatrobuust waterbeheer in een dynamische omgeving

  September 11, 2023 at 4:43 PM
  Symposium op donderdag 26 oktober in Zeist met over de toekomst van water op landgoederen en buitenplaatsen en praktijkvoorbeelden van succesvolle participatie tijdens transitieprojecten. Voorafgaa...
  Read more
  23 Slim aan de slag met water.png
 4. Bijenlandschappen effectief, groei van aantal bijensoorten in ZH stimulans om méér te doen

  August 31, 2023 at 5:00 PM
  Tijdens de Groene Cirkels- netwerkbijeenkomst op 24 augustus overhandigde EIS Kenniscentrum insecten het rapport 'Wilde Bijen in Zuid Holland' aan de Provincie.
  Read more
 5. Kennisdag Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland

  August 29, 2023 at 1:57 PM
  Het Actieplan Boerenlandvogels bestaat 4 jaar. Op 12 oktober kijken we met alle partners terug en vooruit, met inspirerende sprekers en workshops over praktische maatregelen voor weidevogels en kui...
  Read more
  Grutto moeras pixabay.jpg
 6. Subsidie in Zuid-Holland voor meer bos

  August 7, 2023 at 2:38 PM
  Tussen 1 sept en 1 november is het mogelijk voor eigenaren of erfpachters om subsidie aan te vragen voor aanplant van nieuw bos. 
  Read more
 7. Problemen bij Waterschap Amstel Gooi en Vecht gaan verder dan financiën

  August 7, 2023 at 1:54 PM
  Waterschap Amstel Gooi en Vecht en uitvoeringsorgansisatie Waternet hebben grote financiële problemen. Het waterschap had over 2022 een tekort van 17,6 miljoen euro en dit jaar wordt een tekor...
  Read more
  waterschap.jpg
 8. Een vierde vliegroute Schiphol over de Utrechtse natuur is niet uit te leggen

  July 18, 2023 at 3:11 PM
  Mede namens het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), heeft het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op 17 juli jl. een brief verzonden naar minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. ...
  Read more
  etienne-jong-_KFTGggBUoQ-unsplash.jpg
 9. Indienen projectvoorstellen erfgoedlijn Landgoederenzone 2024

  May 30, 2023 at 11:52 AM
  De provincie werkt samen met partijen aan een beter beschermd, beleefbaar en benut cultureel erfgoed in Zuid-Holland. Dit doet zij door de gezamenlijke ontwikkeling van 7 erfgoedlijnen. In het Maat...
  Read more
  ries-bosch-1iKCQD7p7vU-unsplash.jpg
 10. Landgoed Ter Coulster presenteert boek over haar geschiedenis

  May 30, 2023 at 11:29 AM
  Jaap de Graaf is chroniqueur van de Heiloose geschiedenis. De laatste loot aan de stam van zijn publicaties is een kloek boek over het landgoed Ter Coulster, gelegen in de landgoederenzone langs de...
  Read more
  20230512_170109_klein.jpg

Bestuur

 • Dhr. E. (Erwin) van den Berg - Voorzitter
 • Dhr. C.W. (Cor) van Schelven - Penningmeester
 • Dhr. P. (Piet) Kome
 • Dhr. P.P.J. (Paul) Smeets
 • Dhr. P.F. (Peter) Helder
 • Dhr. C. (Cees) Moerman

Medewerkers

Algemeen e-mail: hpg@grondbezit.nl

Voorlichting en advies

 • Dhr. Ing. P.  Kerkstra, regio-adviseur Zuid-Holland, tel: +31 (0) 78 67 49 432
  Dhr. C.G. Bellaar, regio-adviseur Noord-Holland, tel: +31 (0) 20 49 61 244