Federatie Particulier Grondbezit

Over het UPG

In de provincie Utrecht liggen veel landgoederen. Velen daarvan zijn in particulier eigendom en beheer. Op landgoederen worden vaak al eeuwenlang functies met oog voor de volgende generaties met elkaar verbonden: economie, ecologie en erfgoed. De eigenaren voelen zich vanuit liefde voor natuur, cultuur en landbouw met hart en ziel verbonden met hun grond en de streek.

 • Cultuurhistorisch door de rijke geschiedenis en vaak parkachtige inrichting
 • Natuur en biodiversiteit door de gevarieerde inrichting en vaak extensief beheer
 • Landbouw, vaak met reguliere pacht (langdurig)
 • Recreatie doordat zo’n 90% van de landgoederen zijn opengesteld voor het publiek.

Het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) is één van de provinciale verenigingen van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en zet zich in voor duurzaamheid, kwaliteit en multifunctionaliteit van grondbezit. De provincie Utrecht kenmerkt zich door de vele particuliere landgoederen. Het ledenbestand van het UPG omvat dan ook vele landgoedeigenaren. Daarnaast speelt ook landbouw een belangrijke rol.

Volg ons op Twitter én LinkedIn

>>> Meer informatie over lidmaatschap

Nieuws

Lees hier het allerlaatste nieuws

 1. Aankondiging: Landgoeddag 13 april 2024 op Landgoed De Olmenhorst

  February 20, 2024 at 3:44 PM
  Op 13 april 2024 is het zover; de voorjaarseditie van de Landgoeddag. Met veel enthousiasme kunnen we aankondigen dat we op 13 april te gast zijn op Landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek in Noord-H...
  Read more
  2022 03 21 Koeien-stikstofartikel.jpg
 2. Ontwerp Utrechts faunabeleid bemoeilijkt sleutelrol grondeigenaren in natuurbeheer

  November 30, 2023 at 12:00 PM
  Op woensdag 29 november jl. heeft de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) het ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) in hun vergadering besproken. Hierbij hebben ...
  Read more
  paul-einerhand-gIp8WnFJrSU-unsplash.png
 3. Goed gesprek op UPG-avond over Recreatiedruk en natuur

  October 24, 2023 at 3:17 PM
  Bureau Buiten presenteerde de eerste resultaten van de enquete over recreatiedruk en natuur onder UPG-leden, en ging in gesprek over knelpunten en oplossingen met de aanwezige leden. Wat bepaalt de...
  Read more
 4. Symposium Slim aan de slag met water: klimaatrobuust waterbeheer in een dynamische omgeving

  September 11, 2023 at 4:43 PM
  Symposium op donderdag 26 oktober in Zeist met over de toekomst van water op landgoederen en buitenplaatsen en praktijkvoorbeelden van succesvolle participatie tijdens transitieprojecten. Voorafgaa...
  Read more
  23 Slim aan de slag met water.png
 5. 23 oktober bijeenkomst Recreatie en Natuur

  August 29, 2023 at 3:39 PM
  UPG-leden zijn van harte welkom op de bijeenkomst over natuur en recreatie, georganiseerd met Bureau Buiten Gewoon en Provincie Utrecht. Natuur is aantrekkelijk voor recreanten, maar hoe houd je ev...
  Read more
  Mountainbikers_pixabay.jpg
 6. Problemen bij Waterschap Amstel Gooi en Vecht gaan verder dan financiën

  August 7, 2023 at 1:54 PM
  Waterschap Amstel Gooi en Vecht en uitvoeringsorgansisatie Waternet hebben grote financiële problemen. Het waterschap had over 2022 een tekort van 17,6 miljoen euro en dit jaar wordt een tekor...
  Read more
  waterschap.jpg
 7. Vergaderagenda Provinciale Staten Utrecht krijgt vorm

  August 7, 2023 at 12:11 PM
  De vergaderagenda voor de Provncie Utrecht begint langzamerhand ingevuld te worden. vergaderinformatie van Provinciale Staten Utrecht
  Read more
 8. Een vierde vliegroute Schiphol over de Utrechtse natuur is niet uit te leggen

  July 18, 2023 at 3:11 PM
  Mede namens het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), heeft het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op 17 juli jl. een brief verzonden naar minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. ...
  Read more
  etienne-jong-_KFTGggBUoQ-unsplash.jpg
 9. UPG feliciteert de 49 nieuwe Statenleden

  April 18, 2023 at 12:11 PM
  Namens de leden van het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) feliciteren wij als bestuur de benoemde 49 Statenleden van harte. In de nieuwe samenstelling van Provinciale Staten zijn er 30 nieuwkom...
  Read more
  PU.jpg

Bestuur

 • Dhr. A. (Arthur) Kaspers  - Voorzitter
 • Mw. A. (Anneke) van den Arend Schmidt-Minnema  - Penningmeester
 • Mw. G. (Gemma) Beelaerts-van Blokland
 • Dhr. S. (Sander) Haken
 • Dhr. W.M. (Willem Maarten) van Luijn
 • Mw. H.M. (Gonda) Laporte

Medewerkers

Regioadviseur

Dhr. P.A.J.H. (Paul) Kindt, LPG|Sight
Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein
Telefoon: 030 - 231 1377 / 06- 5370 1304
E-mail: p.kindt@lbpsight.nl