Federatie Particulier Grondbezit

Lidmaatschapstarieven

Contributie

Medeleden en begunstigers hebben dezelfde lidmaatschapsvoordelen als hoofdleden, uitgezonderd het stemrecht op algemene ledenvergaderingen van de Federatie of provinciale vereniging. Het volledige contributieoverzicht voor 2024 kunt u hierĀ downloaden. De contributie is in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar.

We heten u graag welkom als nieuw lid, medelid of begunstiger! Vul hier het aanmeldformulier in!

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en geldt tot wederopzegging. Dit kan per brief of per e-mail. Als u wilt opzeggen, houd dan rekening met de opzegtermijn: opzeggen kan tot vier weken voor het einde van het lopende contributiejaar. Zodra uw opzegging is verwerkt, krijgt u een bevestiging van uw opzegging. Als de opzegtermijn is verstreken, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Als u opzegt na het verstrijken van de opzegtermijn, wordt uw lidmaatschap aan het einde van het volgende contributiejaar gestopt.