Federatie Particulier Grondbezit

Ledenbijeenkomst Kabels & Leidingen

Grondeigenaren krijgen in toenemende mate te maken met de aanleg van kabels en leidingen door hun gronden. Daar speelt een complex van plichten en regels een rol en de rechten en vergoedingen zijn niet altijd duidelijk. De ervaring leert dat leidingleggers bij de aanleg nauwelijks oog hebben voor de belangen van grondeigenaren. Dit is ongewenst, en FPG vraagt daar bij leidingleggers en overheden aandacht voor.  

Onze spreker is Prof. Mr. Jeroen Rheinfeld, een autoriteit op het gebied van agrarisch recht. Hij zal ingaan op de juridische aspecten van de aanleg en aanwezigheid van kabels & leidingen op particuliere grond. Er is ruimte voor uw vragen en voorbeelden. Verder zal Sheila van Gemeren een, door de FPG-werkgroep Leidingen ontwikkelde, herijkte modelovereenkomst presenteren voor vestiging van een zakelijk recht voor de aanleg van kabels en leidingen. 

Tijdens de bijeenkomst zal er volop ruimte zijn voor interactie met de sprekers. Uw ervaringen met de aanleg en het onderhoud van kabels en leidingen horen wij graag; dit helpt FPG bij haar lobbywerkzaamheden! 

Register

You can still register! Are you coming?

Yes, I want to register