Federatie Particulier Grondbezit

FPG pleit voor vrijstelling dividendbelasting NSW-vennootschappen

June 3, 2019 by FPG
Tags:

De dividendbelasting leidt tot onnodige administratieve rompslomp voor particuliere landgoedeigenaren. Fiscaal transparante NSW-vennootschappen dragen dividendbelasting af. Vervolgens moeten de aandeelhouders van deze vennootschappen die bij hun belastingaangifte weer terugvragen. De FPG pleit voor een dividendvrijstelling.

Fiscaal transparante NSW-vennootschappen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Zoals bekend worden bij deze zogenaamde NSW-lichamen de werkzaamheden, rechten en verplichtingen van de vennootschap immers beschouwd als werkzaamheden, rechten en verplichtingen van haar gezamenlijke aandeelhouders.

Heffen dividendbelasting leidt tot administratieve rompslomp

In de Wet op de dividendbelasting uit 1965 is geen vrijstelling opgenomen voor NSW-lichamen. Dit betekent dat zij dividendbelasting moeten inhouden als zijn hun aandeelhouders dividend uitkeren, en daarvan aangifte moeten doen. De dividendbelasting betreft een voorheffing op de inkomstenbelasting. Aandeelhouders kunnen deze reeds ingehouden dividendbelasting vervolgens weer terugvorderen. Dit leidt tot veel onnodige administratieve drukte.

Beroep op hardheidsclausule

Een FPG-lid heeft een paar jaren geleden de Belastingdienst gevraagd een beroep op de hardheidsclausule goed te keuren. De inhouding van dividendbelasting aan in Nederland woonachtige aandeelhouders kan dan achterwege blijven.
Binnen de huidige wetgeving was dat niet mogelijk, liet de Belastingdienst in november 2017 weten. Omdat de afschaffing van de dividendbelasting op dat moment aanstaande leek, is toen verder geen actie ondernomen. Inmiddels is de afschaffing van de dividendbelasting van tafel, en wordt dit probleem weer actueel.

FPG pleit voor vrijstelling van dividendbelasting

De FPG heeft de Belastingdienst inmiddels verzocht alsnog het beroep op de hardheidsclausule mogelijk te maken voor aandeelhouders van NSW-vennootschappen. Mocht dat niet uitvoerbaar zijn, dan is een dividendvrijstelling de meest voor de hand liggende oplossing.