Federatie Particulier Grondbezit

Nieuwe PEFC-bosstandaard in ontwikkeling

March 16, 2020 by FPG

PEFC Nederland heeft een nieuwe versie van de Nederlandse

PEFC Nederland heeft een nieuwe versie van de Nederlandse PEFC-bosstandaard opgesteld. In deze standaard staat aan welke voorwaarden bosbeheerders moeten voldoen om voor een PEFC-certificaat in aanmerking te komen. U kunt tot 26 april uw mening geven.

PEFC is een internationaal keurmerk voor duurzaam bosbeheer. De Nederlandse bosstandaard was aan modernisering toe, ook omdat de internationale PEFC-regels inmiddels zijn aangescherpt. In september 2019 is een zogenoemd PEFC Forum, een werkgroep met betrokkenen bij het bosbeheer, met de nieuwe standaard aan de slag gegaan. De hervorming stond onder leiding van Albert Schimmelpenninck.

Oog voor klimaatbestendig bos

Uitgangspunt voor PEFC was dat de nieuwe standaard goed uitvoerbaar moet zijn met zo min mogelijk extra regels. In de concept-standaard zijn enkele regels aangepast, bijvoorbeeld op het gebied van omvorming, bos- en boommenging en het werken in ecologisch belangrijke bosgebieden. Ook is er meer rekening gehouden met het klimaatbestendig maken van het bos, door op kleine schaal soorten toe te laten die niet op de ‘rassenlijst bomen’ voorkomen.

Veranderingen toegelicht

PEFC heeft FPG verzocht de wijzigingen onder de aandacht van FPG-leden te brengen. PEFC Nederland organiseert een bijeenkomst voor boseigenaren om de veranderingen in de standaard toe te lichten en te bespreken hoe deze nog beter kan worden. Deze is vooralsnog gepland op 14 april. U kunt zich aanmelden via info@pefcnederland.nl. De bijeenkomst vindt plaats bij restaurant het Aardhuis in Hoog Soeren.

Tot en met 26 april kunt u feedback geven op de standaard via de website van PEFC Nederland.