Federatie Particulier Grondbezit

Nieuw subsidiefonds voor behoud historische boerderijen

March 18, 2020 by FPG

Op initiatief van stichting Agrarisch Erfgoed Nederland komt

Op initiatief van stichting Agrarisch Erfgoed Nederland komt €5 miljoen beschikbaar om historische boerderijen te behouden. Eigenaren van agrarisch erfgoed kunnen nu een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds. De website is op 18 maart gelanceerd.

Met name voor de wat oudere boerderijen van stoppende boeren liggen leegstand en verloedering op de loer. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en onderhoud kost veel geld. Tot 2030 komen er naar verwachting bijna 16 miljoen vierkante meter aan leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen bij; zo'n 3% tot 8 % daarvan zijn historische boerderijen die behoren tot het cultureel erfgoed, schreef Boerderij eerder.

Om het agrarisch cultureel erfgoed te behouden is op initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) een stimuleringsfonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van historische boerderijen in het leven geroepen. In de pot zit € 5 miljoen die de komende 3,5 jaar beschikbaar is voor behoud van agrarisch erfgoed. In aanmerking komen plannen die maatschappelijk, ecologisch en landschappelijk iets toevoegen. Boeren die hun boerderij willen restaureren of verduurzamen puur voor eigen gebruik, komen niet in aanmerking.

Meer leest u op de website van het Boerderijenfonds.