Federatie Particulier Grondbezit

Evaluatie standaardkostprijzen SNL gestart

April 9, 2020 by FPG
Tags:

De provincies zijn de vijfjaarlijkse evaluatie van de SNL-standaardkostprijzen gestart. Daarbij worden de beheerders betrokken. Vanwege corona wordt de evaluatie nu eerst digitaal opgepakt.

Provincies en beheerders brengen met de zogenoemde standaardkostprijzen (SKP’s) zo goed mogelijk de werkelijke gemiddelde kosten voor natuur- en landschapsbeheer in beeld. De SKP’s bepalen de hoogte van de SNL-subsidie. Deze standaardkostprijzen worden jaarlijks gecorrigeerd voor loon- en prijsstijgingen. Eenmaal in de 5 jaar worden ze grondig geëvalueerd. Aan deze grote evaluatie wordt nu gewerkt. FPG is hierbij betrokken en werkt hierin samen met de Unie van Bosgroepen, NCN (Stichting Natuurcollectieven Nederland) en Part-Ner.

In maart en april 2020 waren een aantal workshops gepland om de input van beheerders, provincies en deskundigen voor de evaluatie te verzamelen. Deze zijn inmiddels door de corona-crisis komen te vervallen. Daarom wordt de eerste informatie nu bij belanghebbenden opgehaald via een online enquête. Leden die specifieke aandachtspunten hebben bij de door hen gebruikte pakketten vragen we contact op te nemen met één van de organisaties. Zij kunnen daarbij de enquête toegestuurd krijgen. In de evaluatie wordt beoordeeld of de beheermaatregelen, en de specificatie daarvan op de SKP-bladen, in lijn zijn met het beheer dat landelijk gemiddeld nodig is voor de efficiënte en duurzame instandhouding van een beheertype. Het gaat daarbij nog niet over subsidiepercentages. 

In een later stadium worden workshops georganiseerd voor een verdiepingsslag. Leden die daarvoor interesse hebben vragen wij zich te melden bij fpg@grondbezit.nl