Federatie Particulier Grondbezit

Volledige vergoeding kosten drugsdumping structureel geregeld

May 23, 2020 by FPG
Tags:

Minister Grapperhaus heeft op 22 mei de Tweede Kamer geïnformeerd (hier) over de totstandkoming van een structurele vergoedingsregeling voor de opruimkosten van de drugsafvaldumpingen. Door de persoonlijke inzet van de minister kwam er een einde aan overheden die naar elkaar wijzen voor oplossingen.

Vorig jaar trok minister Grapperhaus al €1 miljoen uit voor gemeenten en provincies om tijdelijk de kosten van het opruimen van drugsdumpingen bij particuliere grondeigenaren te vergoeden. Met de nieuwe regeling wordt duidelijk hoe de vergoeding van die maatschappelijke kosten structureel wordt geregeld.

Volledige vergoeding

In de nieuwe regeling worden particuliere grondeigenaren volledig voor de gemaakte kosten gecompenseerd, deels ook met terugwerkende kracht. Voor de uitvoering ervan komt een centraal landelijk loket.

Centraal loket

Het centraal loket voorkomt voor particuliere eigenaren een lange zoektocht naar een in hun gemeente of provincie verantwoordelijke overheidsdienst. De uitvoering ervan komt bij BIJ12, die dat nu ook al doet bij faunaschade.

Lang lobbytraject

FPG heeft zich sinds 2018 ingezet voor een structurele regeling voor de kosten van drugsdumpingen. FPG smeedde daarvoor een coalitie met LandschappenNL, Natuurmonumenten, KNJV en LTO. Belangrijke bijdrage werd ook geleverd door VNG.

De inzet voor een regeling voor opruimingskosten en maakt deel uit van ons lobbydossier Handhaving en Toezicht. Daarvoor is ook een officieel Plan van Aanpak Handhaving en Toezicht van de ministeries LNV en V&J opgesteld. Meer informatie daarover vindt u in onze eerdere artikelen hier.

In datzelfde kader blijven wij ook pleiten voor heldere afspraken over Groene BOA’s en vergoeding van een deel van de kosten voor openstelling van natuurterreinen.

Provincies moeten toezicht betalen

Dat de kosten voor het opruimen van drugsafval niet worden afgewenteld op particuliere grondeigenaren lijkt niet meer dan logisch. Datzelfde geldt voor FPG ook voor toezicht in natuurgebieden. De kosten voor dat toezicht door particuliere eigenaren zijn door alle provincies gezamenlijk officieel vastgesteld (zie hier).

Nog steeds zijn er echter provincies zoals Overijssel, Limburg, Friesland en Groningen die weigeren om die afgesproken kosten te betalen. Zelfs de extra toeloop van natuurliefhebbers tijdens de coronacrisis kon de provincie Overijssel de afgelopen maand niet vermurwen tijdens een Statendebat over dit voor ons principiële punt.

Principieel

Het dossier handhaving en toezicht staat bij FPG symbool voor de vereiste faire vergoeding voor beheer en diensten die eigenaren leveren. Landschap, natuur en biodiversiteit zijn namelijk niet gratis. Overheden kunnen de kosten daarvan niet afwentelen op eigenaren-beheerders en zelf niet thuis geven.