Federatie Particulier Grondbezit

Steeds meer corona-protocollen beschikbaar [Update 27-5: nu ook natuurterreinen]

May 27, 2020 by FPG
Tags:

Update 27-05: Bouwstenen protocol natuurterreineigenaren

Na het corona-protocol voor de agrarische sector, voor monumenten en voor (dag)recreatie, is er nu ook een document met bouwstenen voor corona-protocollen van natuurterreineigenaren. Dit document is een samenwerking van de Federatie Particulier Grondbezit en de Unie van Bosgroepen. Meer over het document vindt u onderaan dit artikel.

13 mei 2020: Steeds meer corona-protocollen beschikbaar

Op verschillende fronten wordt gewerkt aan corona-protocollen die werk en ondernemen in corona-tijd mogelijk moeten maken. Met de protocollen moet de bescherming en veiligheid van medewerkers, vrijwilligers, eigenaren, bezoekers en leveranciers worden gewaarborgd. Voor onder andere de landbouwsector en groenvoorziening, leisure en monumenten zijn eerste protocollen beschikbaar. Aan een aantal daarvan levert FPG een bijdrage.

Door de bijzondere aard van landgoederen, met een veelheid aan verschillende activiteiten, geldt dat veelal meerdere protocollen van belang kunnen zijn. Onderstaand de stand van zaken.

Voor 1 juni

Het opstellen van protocollen kreeg een extra impuls nadat het kabinet op woensdag 6 mei jl. een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen bekend maakte. Onder andere de musea en publiekstoegankelijke erfgoedlocaties kunnen daardoor per 1 juni weer open, net als horeca en leisure. Daarbij geldt als voorwaarde dat 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd. Voor alle verruimende maatregelen geldt verder dat als het aantal besmettingen en ic-opnames weer toeneemt, deze weer kunnen worden teruggedraaid.

Coronaprotocol

Een protocol bevat een praktische invulling van de RIVM-richtlijnen voor ondernemers, medewerkers, bezoekers/klanten en leveranciers in een bepaalde branche of sector. Protocollen worden veelal opgesteld door brancheorganisaties of samenwerkingsverbanden. FPG levert een bijdrage aan een aantal daarvan. De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. De overheid geeft geen formele goed- of afkeuring.

Agrarische sector en groenvoorziening

Vanuit de agrarische sector is inmiddels een protocol beschikbaar. Deze vindt u op de site van Stigas. Een protocol voor groenvoorziening, ontwikkeld door de branchevereniging van hoveniers, is te vinden op coronaprotocollen.nl.

Horeca en toerisme

Verder lopen de sterk door Corona getroffen horeca en toerisme voorop in het ontwikkelen van protocollen. Zo is er reeds een protocol voor kampeer- en bungalowbedrijven. Koninklijke Horeca Nederland stelde een horecaprotocol op. Het mede door Leisurelands mogelijk gemaakte Corona protocol ‘Zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater’ vindt u hier.

Monumenten

Begin deze week is een voorlopige versie voor heropenstelling van monumenten gepubliceerd. Deze vindt u hier.
Update: De definitieve versie van het protocol monumenten is op 15 mei gepubliceerd. Deze vindt u hier.

Dit protocol is opgesteld op verzoek van het ministerie van OC&W en is een basis voor het weer openstellen van monumenten. Aanvullend aan dit protocol kan binnen specifieke onderdelen van de monumentensector een verdere uitwerking worden gegeven, aangezien monumenten veel van elkaar verschillen. Een voorlopig protocol specifiek voor (grotere) musea vindt u hier.

Natuur

Om verspreiding van corona tegen te gaan stellen natuurterreineneigenaren ook afspraken op hoe hiermee om te gaan bij het beheer en openstelling van hun natuurterreinen, bij hun gebouwen en activiteiten. Ter ondersteuning bieden Federatie Particulier Grondbezit en de Unie van Bosgroepen graag bouwstenen aan, waarmee de leden hun eigen coronaprotocol eventueel kunnen aanvullen. Deze bouwstenen vindt u in dit document (hier). Een word-versie van het document is op te vragen bij het secretariaat van FPG en van de Bosgroepen.

De FPG en Unie van Bosgroepen hebben bij het opstellen van het document dankbaar gebruik mogen maken van teksten opgesteld door Natuurmonumenten. Samen spraken we daarover in VBNE-verband. Aan deze bouwstenen kunnen geen rechten worden ontleend. FPG en Bosgroepen staan open voor verdere suggesties.

200506-nkc-maatregelen-rgb-a4-page-001