Federatie Particulier Grondbezit

Dividendvrijstelling NSW-landgoederen definitief

June 25, 2020 by FPG
Tags:

Het is nu zeker, NSW-vennootschappen hoeven geen dividendbelasting meer in te houden wanneer zij dividend uitkeren. FPG had hierop aangedrongen. 

Eerder hebben we al bericht dat de regeling aanstaande was. Inmiddels is het gepubliceerd in de Staatscourant (hier). Het besluit treedt per direct in werking en loopt vooruit op een wijziging van de Wet op de dividendbelasting. De belastingvrijstelling vermindert de administratieve lasten voor NSW-vennootschappen. Prettig is dat de Belastingdienst in de toelichting constateert dat het ook voor haar lasten vermindert. FPG had de omslachtige procedure aangekaart op verzoek van een FPG-lid.

Bovenstaande is een update van onderstaand bericht van 22 mei.

Dividendvrijstelling NSW-landgoederen aanstaande

De staatssecretaris van Financiën heeft na ons verzoek daartoe laten weten bereid te zijn een regeling op te stellen die leidt tot dividendvrijstelling voor NSW-landgoederen. NSW-fiscaal transparante vennootschappen houden dividendbelasting in als zij hun aandeelhouders dividend uitkeren en daarvan aangifte doen. De aandeelhouders moeten die belasting dan weer terugvorderen bij hun belastingaangifte. Dat geeft administratief veel werk.

Fiscaal transparante NSW-vennootschappen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De werkzaamheden, rechten en verplichtingen van de vennootschap worden namelijk beschouwd als de werkzaamheden, rechten en verplichtingen van haar gezamenlijke aandeelhouders. NSW-lichamen hebben echter geen vrijstelling van de dividendbelasting. Aandeelhouders kunnen de ingehouden dividendbelasting later wel weer terugvorderen.

Een paar jaar geleden heeft de FPG deze omslachtige procedure bij de Belastingdienst onder de aandacht gebracht. Toen afschaffing van de dividendbelasting aanstaande leek, hebben wij geen actie meer ondernomen. Nu die afschaffing van tafel is heeft FPG bij de Belastingdienst opnieuw op wijzigingen aangedrongen (hier). Die zijn nu aanstaande.