Federatie Particulier Grondbezit

Wijziging vermogensrendementsheffing uitgesteld

June 30, 2020 by FPG

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de plannen van zijn voorganger voor een nieuwe vermogensrendementsheffing vanaf 2022 terzijde gelegd

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de plannen van zijn voorganger voor een nieuwe vermogensrendementsheffing vanaf 2022 terzijde gelegd (Kamerbrief hier). Dat plan betekende een verdere verhoging van de toch al buitensporige belastingdruk voor verpachters en landgoedeigenaren. FPG is blij met het besluit van Vijlbrief. Het besluit  verandert echter nog niets aan de huidige belastingdruk, die nu al onhoudbaar en onredelijk is. FPG vraagt daarom meer actie dan alleen het niet door laten gaan van verdere belastingverzwaring.

Kortetermijnoplossingen blijven nodig

FPG blijft overleggen met het ministerie van Financiën over oplossingen voor de korte termijn. Op basis van de gevoerde gesprekken heeft de FPG verdere specifieke fiscaal-juridische expertise ingeschakeld om nieuwe opties in de uitvoeringssfeer te verkennen.

Ook zonder stelselwijziging zijn er op korte termijn oplossingen mogelijk voor verpachters. FPG pleit in dat verband onder andere voor een specifieke waarderingsregel voor regulier verpachte landbouwgrond. Hierbij wordt het in het pachtbeleid gemaximeerde rendement van 2% doorberekend over het forfaitair rendement.

Ook voor cultureel erfgoed

De vermogensrendementsheffing rekent ook met een fictief rendement van meer dan 4% voor opstallen (anders dan het woonhuis) op particuliere landgoederen en historische buitenplaatsen. Ook dit gaat alle redelijkheid te boven en valt nooit te realiseren. FPG pleit er daarom voor om opstallen op landgoederen en buitenplaatsen vrij te stellen van belasting of deze te belasten met ten hoogste 0,09%, zoals bij spaarders. Zo garanderen we de instandhouding van ons culturele erfgoed voor de volgende generatie.