Federatie Particulier Grondbezit

NOVI neemt gronddruk serieus

September 12, 2020 by FPG

Op 11 september is de definitieve “ontwerp nationale omgevingsvisie” gepresenteerd, de NOVI.

Op 11 september is de definitieve “ontwerp nationale omgevingsvisie” gepresenteerd, de NOVI. In deze laatste versie ligt de nadruk nog meer op de toenemende ruimtedruk in Nederland. Het Rijk is voornemens om daarop meer regie te nemen. Op onderdelen sluit de NOVI aan bij hetgeen FPG bepleit.

De documenten van de NOVI vindt u hier. De eerdere FPG-inbreng vindt u o.a. hier.

Vervolg en inbreng FPG

Met de ontwerp-NOVI geeft het kabinet het maatschappelijke debat over de inrichting vorm. Het kabinet gaat daarmee het tweede half jaar van 2020 ook het land in. FPG blijft daarbij haar standpunten inbrengen.

De hoofdlijn van onze inbreng is:

  • Respect voor eigendom grondeigenaar, boven- en ondergronds
  • Landgoedmodel sleutel tot integrale aanpak
  • Grondgebonden landbouw verdient ruimte
  • Stop onderschatting enorme financiële opgave van ruimteclaims

Nieuwe voorkeursvolgorde voor zonne-energie

Nieuw in de laatste versie van de NOVI is dat ook de in de Tweede Kamer aangenomen motie voor een voorkeursvolgorde voor zon-PV is geïntroduceerd. Dit moet handvatten bieden om zonnepanelen met oog voor de kwaliteit van de leefomgeving in te passen. De opgenomen voorkeursvolgorde voorziet tevens in de motie waarin werd verzocht zorg te dragen dat natuurgebieden in laatste instantie kunnen worden aangewezen als gebieden waar duurzame energie kan worden opgewekt.

Achtergrond

Tijdens onze najaars-ALV in 2019 bespraken we de NOVI uitgebreid met onze leden. Meer achtergrondinformatie vindt u in ons eerdere artikel, "Nationale Omgevingsvisie: neem gronddruk serieus".

De Nationale Omgevingsvisie hangt nauw samen met de nationale Omgevingswet, met onder andere de wet Grondeigendom en de Wet Natuur. Uitgebreide artikelen over onze inbreng daarbij vindt u hier.

 

NOVI teletekst