Federatie Particulier Grondbezit

Historische online ALV van FPG – 28 november

November 30, 2020 by FPG
Tags:

Op 28 november 2020 vond een historische algemene ledenvergadering plaats. Het was namelijk de eerste keer in de geschiedenis van FPG dat deze bijeenkomst online plaats vond. Tijdens het huishoudelijk deel werd onder andere ingestemd met de versterking van het FPG bestuur met drie nieuwe bestuursleden. Het inhoudelijk programma richtte zich, met Deltacommissaris Peter Glas als hoofdspreker, op het thema 'Verdroging en Vernatting in onze Delta'. Het programma is terug te zien voor de mensen die zich hebben aangemeld via verstrekte inloggegevens. Andere belangstellende FPG-leden kunnen via het secretariaat toegang krijgen en de ALV terug kijken. We bevelen dit graag aan en het is niet ingewikkeld.

135 aanmeldingen & NSW afronding

Voor de ALV hadden zich zo’n 135 leden aangemeld. Een teken dat het gekozen thema interessant werd gevonden en de betrokkenheid bij de vereniging groot is. Een mooi gegeven gezien de corona-omstandigheden. De voorzitter Roel Robbertsen blikte terug op een bewogen jaar waarbij FPG bergen heeft verzet rondom de afronding van de Natuurschoonwet 1928. FPG heeft het initiatief op dit onderwerp duidelijk naar zich toe getrokken en een traject van bijna zeven jaar tot een succesvol einde gebracht. Met een resultaat dat er mag zijn en niet mogelijk was geweest zonder de deskundige inbreng van en door leden van de FPG. Ook ging hij in op de snel opvolgende ontwikkeling in het pachtdossier en andere actualiteiten. De volledige bijdrage van de voorzitter is hier terug te lezen.

Vernieuwing van FPG-bestuur met: Bibian van Rijckevorsel, Jakob Bartelds & Sander Wurfbain

In anticipatie op het aftreden in 2021 van de vicevoorzitter Janneke Snijder en de twee bestuursleden  Adrienne Vriesendorp en Maurits van de Wall Bake, heeft het FPG-bestuur gezocht naar vers bloed dat de vereniging verder kan versterken. Inhoudelijk en qua competenties moesten de kandidaten passen bij de leden die FPG vertegenwoordigt en de organisatie die het wil zijn. Een ondernemende en inhoudelijk gedreven vereniging die een groot netwerk aan zich bindt met lokale voelsprieten. Met de nieuwe bestuursleden Bibian van Rijckevorsel, Jakob Bartelds en Sander Wurfbain zijn die gevonden. FPG kijkt uit naar de inbreng in het nieuwe bestuur van deze drie ervaren ondernemers in de landgoed- en landbouwwereld.

Water komt op ons af

Na het huishoudelijke deel sprak de ledenvergadering over vernatting en verdroging in Nederland. Klimaatverandering zien we in de praktijk. Langere warmere en drogere periodes worden 'normaal'. De landbouw en natuur in Nederland kampen met droogte, hittestress en zware korte buien. Welke effecten heeft dit voor onze gronden en beheerstaken? Deltacommissaris Peter Glas als hoofdspreker ging tijdens de ALV hier uitvoering op in. Daarna spraken bosecoloog Bart Nyssen en akkerbouwer Titus van de Torren over de problematiek in bossen en op landbouwgrond.

Peter Glas schetste helder de uitdagingen en hoe het Nederlandse Deltaprogramma daarop inspeelt. Hij benadrukte het belang voor grondeigenaren om deel te nemen aan de gebiedsprocessen die vanuit het Deltaprogramma zijn opgestart. Daarbij erkende hij dat waardedaling en compensatie daarvoor mee moeten worden genomen in de besluitvorming.

Tijdens de introductie van de sprekers werden twee filmp